Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenStaatscourant 2021, 18329Ruimtelijke plannenOntwerp bestemmingsplan Fluitenberg, deelplan naast Fluitenbergseweg 19

Logo Hoogeveen

Het college van B&W heeft bestemmingsplan Fluitenberg, deelplan naast Fluitenbergseweg 19 voorbereid. Het bestemmingsplan voorziet erin om op het perceel dat is gelegen naast de Fluitenbergseweg 19 te Fluitenberg vier vrijstaande woningen mogelijk te maken.

Inzage

De stukken liggen van donderdag 15 april tot en met woensdag 26 mei 2021 ter inzage bij de Gemeentewinkel, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. Gedurende de maatregelen vanwege het coronavirus zijn de gemeentelijke gebouwen beperkt toegankelijk en wordt u verzocht om een afspraak te maken, mocht het noodzakelijk voor u zijn om bij de balie de stukken in te zien. Hiervoor belt u 14 0528.

U kunt de stukken ook raadplegen via www.hoogeveen.nl/inzage en of www.ruimtelijkeplannen.nl (zoek op planid NL.IMRO.0118.2019BP9010002-ON01).

Reageren

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden een zienswijze over het ontwerpplan bij het college van B&W indienen. U kunt ook mondeling een zienswijze kenbaar maken. Hiervoor kunt u contact opnemen met Ruud Kranenberg van de afdeling Fysieke Leefomgeving via telefoonnummer 14 0528.