Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Bergen op ZoomStaatscourant 2021, 18087Ruimtelijke plannenBekendmaking

Logo Bergen op Zoom

 

Ontwerpuitwerkingsplan ‘De Markiezaten, Meander fase 2, Buurt 3’

 

Besluit

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom hebben op 4 januari 2021 besloten het ontwerpuitwerkingsplan ‘De Markiezaten, Meander fase 2-buurt 3' ter inzage te leggen. Dit plan opgesteld omdat het geplande bouwplan (woningbouw) op de planlocatie niet past volgens de geldende regels. Het geplande bouwplan gaat over de realisatie van 64 grondgebonden woningen: 27 geschakelde en vrijstaande woningen, 26 rijwoningen en 11 small-houses. De woningen worden gebouwd in deelgebied 3 van het woongebied ‘De Makiezaten, Meander fase 2, Buurt 3’.

 

Wil u het ontwerp uitwerkingsplan?

Het ontwerpuitwerkingsplan met bijbehorende bijlagenligt 6 weken ter inzage vanaf 9 april 2021 t/m 20 mei 2021 en kunt u inzien via:

- De landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is van het ontwerpuitwerkingsplan is: NL.IMRO.0748.UP207d-0201.

- Analoog op het stadskantoor bij de leestafel van de gemeente Bergen op Zoom.

- Bent u niet in het bezit van een computer en wilt u niet op het stadskantoor komen? Neem dan contact op met de gemeente via 14 0164. U kunt dan vragen naar de heer A.J. Fenger. Er wordt dan samen met u naar een oplossing gezocht zodat u de documenten toch kunt inzien.

 

Wilt u reageren op het ontwerpuitwerkingsplan?

Dat kan, uw reactie heet dan een zienswijze. U kunt dan tot en met 20 mei 2021 een brief schrijven aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom (Postbus 34, 4600 AA Bergen op Zoom). Vermeld in uw brief daarbij om welk plan het gaat.