Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LanderdStaatscourant 2021, 17754Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Rosmolen 13 in Reek

Logo Landerd

Burgemeester en wethouders van Landerd maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Rosmolen 13” voor iedereen ter inzage ligt. Hieronder wordt aangegeven waarover het ontwerpbestemmingsplan gaat.

Plan

Het ontwerpbestemmingsplan maakt de realisatie mogelijk van twee levensloopbestendige twee-onder-een-kapwoningen aan de Rosmolen 13 in Reek.

De plannen bekijken?

Het ontwerpbestemmingsplan en alle bijbehorende stukken liggen vanaf maandag 12 april 2021 tot en met dinsdag 25 mei 2021 voor iedereen ter inzage op het gemeentehuis van Landerd. Voor het inzien dient u een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar.

Het ontwerpbestemmingsplan is ook digitaal raadpleegbaar via de landelijke voorziening: www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ontwerpbestemmingsplan heeft IMRO-identificatienummer ‘NL.IMRO.1685.BPree2021rosmoln13-OW01’.

Reageren?

U kunt reageren op het ontwerpbestemmingsplan. Uw reactie noemen wij een zienswijze.

U dient uw (bij voorkeur schriftelijke) reactie binnen de genoemde termijn van zes weken kenbaar te maken. Een schriftelijke reactie ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan moet geadresseerd worden aan de gemeenteraad van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland.

Voor een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken met mevrouw E. Brobbel via 0486-458111. Let op: u kunt niet per email reageren!

Vragen?

Voor een toelichting of beantwoording van eventuele vragen kan een afspraak worden gemaakt met mevrouw E. Brobbel via telefoonnummer 0486-458111 of via e-mail esther.brobbel@landerd.nl.