Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenStaatscourant 2021, 17708Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Wolfsbos, deelplan Leeuweriklaan 33-35, 2020

Logo Hoogeveen

 

Burgemeester en wethouders van Hoogeveen maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Wolfsbos, deelplan Leeuweriklaan 33-35, 2020 ter inzage wordt gelegd.

Het plan

Het bestemmingsplan maakt een kleinschalig woon- zorggebouw mogelijk ter vervanging van het voormalige bijgebouw van de Oosterkerk. De kleinschalige woon-zorg is in de vorm van Het Gastenhuis. Het Gastenhuis is een nieuwe, kleinschalige zorgformule voor mensen met dementie. Het te realiseren Gastenhuis krijgt 2 woonlagen. De Oosterkerk heeft op dit moment de bestemming ‘maatschappelijk’. Door de herontwikkeling van de Oosterkerk naar het Gastenhuis blijft de bestemming ‘maatschappelijk’ behouden.

 

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken, liggen van 8 april tot en met 19 mei ter inzage. Inzien kan via:

  • 1.

    Een bezoek aan de gemeentewinkel, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus is het gemeentehuis alleen op afspraak te bezoeken.

  • 2.

    De gemeentelijke website: Hoogeveen.nl/inzage.

  • 3.

    Ruimtelijke plannen, zoek op planidentificatie: NL.IMRO.0118.2020BP8008004-ON01

Reageren

Iedereen kan tijdens de bovengenoemde periode van zes weken schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad. Schriftelijk kunt u dit doen via Postbus 20000, 7900 PA Hoogeveen. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken. Hiervoor kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling (T 14 0528).