Multilaterale Overeenkomst M336 op grond van sectie 1.5.1 ADR betreffende periodiek onderzoeken en beproeving van drukhouders voor het vervoer van gassen van klasse 2, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • (1) In afwijking van de voorschriften van 4.1.6.10 en verpakkingsinstructie P200 (3) d) – in combinatie met tabellen 1 en 2 – en verpakkingsinstructie P200 (9) van 4.1.4.1 van het ADR mogen hervulbare drukhouders waarvan de datum van periodiek onderzoek en beproeving is verstreken, met de volgende UN-nummers worden gevuld en vervoerd:

  UN 1002 LUCHT, SAMENGEPERST (PERSLUCHT)

  UN 1013 KOOLDIOXIDE (KOOLSTOFDIOXIDE) (KOOLZUUR)

  UN 1046 HELIUM, SAMENGEPERST

  UN 1070 DISTIKSTOFOXIDE (LACHGAS)

  UN 1072 ZUURSTOF, SAMENGEPERST

  UN 1660 STIKSTOFMONOXIDE, SAMENGEPERST, (STIKSTOFOXIDE, SAMENGEPERST)

  UN 1956 SAMENGEPERST GAS, N.E.G.

  UN 3156 SAMENGEPERST GAS, OXIDEREND, N.E.G.

  UN 3157 VLOEIBAAR GEMAAKT GAS, OXIDEREND, N.E.G.

  Alle andere voorschriften van verpakkingsinstructie P200 zijn van toepassing.

 • (2) In afwijking van de voorschriften van 4.1.6.10 en verpakkingsinstructie P203 (8) van 4.1.4.1 van het ADR mogen gesloten cryo-houders waarvan de datum van periodiek onderzoek en beproeving is verstreken, met de volgende UN-nummers worden gevuld en vervoerd:

  UN 1073 ZUURSTOF, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR

  UN 1963 HELIUM, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR

  UN 1977 STIKSTOF, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR

  Alle andere voorschriften van verpakkingsinstructie P203 zijn van toepassing.

 • (3) De afzender dient in het vervoersdocument te vermelden: “vervoer toegestaan onder de voorwaarden van sectie 1.5.1 van het ADR (M336)”.

 • (4) Deze overeenkomst is geldig tot 1 juli 2021 en is van toepassing op het vervoer op het grondgebied van de ADR-verdragsstaten die deze overeenkomst hebben ondertekend. Indien deze overeenkomst voor deze datum wordt ingetrokken door een van de ondertekenaars, dan blijft deze van kracht tot de bovengenoemde datum op het vervoer op het grondgebied van de ADR-verdragsstaten die deze overeenkomst hebben ondertekend en niet hebben ingetrokken.

Den Haag, 25 Maart 2021

De bevoegde autoriteit voor het ADR in Nederland J. Elsinghorst

Naar boven