Steegsche Velden-Noord

Logo Best

Ter inzage ligt: Voorontwerpbestemmingsplan "Steegsche Velden-Noord"

Burgemeester en wethouders maken ingevolge de Inspraakverordening bekend dat momenteel voorbereidingen worden getroffen voor het vaststellen van een bestemmingsplan "Steegsche Velden-Noord". Het plan is de eerstvolgende fase in de ontwikkeling van Steegsche Velden.

Het plan ligt ten noorden van het reeds gerealiseerde deel van Steegsche Velden, waarbij de nieuwe woningen komen tot aan de Nieuwe Dijk en Liempdseweg.

Veel gestelde vragen en antwoorden:

  • 1.

    Kan ik me al inschrijven voor nieuwe woningen?

Naar verwachting kunt u zich aan het einde van het jaar inschrijven bij de dan bekende ontwikkelaars.

  • 2.

    Wanneer starten de werkzaamheden?

Volgens planning start voorjaar ’22 de aanleg van de bouwwegen en riolering.

  • 3.

    Wanneer start de bouw van de eerste woningen?

Volgens planning start halverwege ’22 de bouw van de eerste woningen.

Heeft u nadere vragen?

Dan kunt u contact opnemen met Toine Baudoin via tel.nr.: 14 0499.

Het voorontwerpbestemmingsplan "Steegsche Velden-Noord" ligt van 7 april 2021 tot en met 18 mei 2021 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage.

Volgens de Inspraakverordening kunnen tijdens de hiervoor genoemde periode ingezetenen van de gemeente Best en belanghebbenden een inspraakreactie geven. Een inspraakreactie kan op twee manieren kenbaar gemaakt worden. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Best, Postbus 50, 5680 AB Best. Het mondeling indienen van een inspraakreactie is binnen deze termijn ook mogelijk. Hiertoe dient u uiterlijk een week voor het einde van de ter inzagelegging een telefonische afspraak te maken met Toine Baudoin via telefoonnummer 14 0499.

Best, 6 april 2021

College van burgemeester en wethouders gemeente Best

Naar boven