Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Justitie en VeiligheidStaatscourant 2021, 17096Benoemingen en ontslagen

Benoeming en ontslag leden commissie leden strafzaken BES

Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden,

nr. 3270483;

DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID,

Gelet op artikel 3, eerste lid van het besluit toevoeging in strafzaken BES;

BESLUIT:

 • I. met ingang van datum van dagtekening te benoemen tot lid van de Commissie toevoeging strafzaken BES:

  mr. N. VAN LUIJK,

  advocaat te Bonaire;

 • II. met ingang van datum van dagtekening te benoemen tot lid van de Commissie toevoeging strafzaken BES:

  mr. M.A. VENEBERG,

  hoofdofficier van Justitie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba te Bonaire;

 • III. met ingang van datum van dagtekening te benoeming tot lid van de Commissie toevoeging strafzaken BES:

  mr. J.A. VAN VOORTHUIZEN,

  lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba te Bonaire;

 • IV. met ingang van datum van dagtekening te herbenoemen tot secretaris-lid van de Commissie toevoeging strafzaken BES:

  mr. I.R. DREEF,

  kwaliteitsmedewerker Raad voor de Rechtsbijstand;

 • V. met ingang van datum van dagtekening te ontslaan als lid van de Commissie toevoeging strafzaken BES:

  mr. S.C. VAN LINT;

 • VI. met ingang van datum van dagtekening te ontslaan als lid van de Commissie toevoeging strafzaken BES:

  mr. F.J.F. GERARD;

 • VII. met ingang van datum van dagtekening te ontslaan als lid van de Commissie toevoeging strafzaken BES:

  mr. B. TER STEEGE.

Den Haag, 29 maart 2021

De Minister van Justitie en Veiligheid, namens deze, M.A. Twigt-van der Kaaden Hoofd Afdeling Benoemingen, Burgercorrespondentie, Ondersteuning en Parlementaire zaken

Tegen dit besluit kan binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend gemaakt een bezwaarschrift worden ingediend. Het bezwaarschrift moet door de indiener zijn ondertekend en bevat ten minste zijn naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Dit bezwaarschrift moet worden gericht aan: de Minister voor Rechtsbescherming, t.a.v. Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Sector Juridische Zaken, Postbus 20301, 2500 EH, Den Haag.