Provincie Zeeland - Aanvraag om besluit op MER Aanmeldnotitie Maatschap van Alphen, Seijdlitzstraat 2 in Axel

Logo Zeeland

Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend dat zij op 14 oktober 2020 een MER Aanmeldnotitie hebben ontvangen van Maatschap van Alphen. De MER Aanmeldnotite heeft betrekking op de Revisie. Deze aanvraag ligt niet ter inzage, maar kan op verzoek wel worden ingezien. Als een bezwaarschrift wordt overwogen, moet eerst het besluit op de aanvraag worden afgewacht.

 

Voor nadere informatie en het opvragen van stukken kunt u zich wenden tot de heer A.V. Bol, medewerker van RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 51204428 of 0115-745100. De aanvraag staat geregistreerd onder nummer W-AVR200374/00257260.

 

Naar boven