Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikStaatscourant 2021, 16751VergunningenOntwerp omgevingsvergunning en ontwerp-verklaring van geen bedenkingen 2e fase uitbreiding kassen Nieuwe Dijk 7 Andijk (gemeente Medemblik)

Logo Medemblik

Burgemeester en wethouders van Medemblik zijn van plan mee te werken aan een omgevingsvergunning voor de bouw van de 2e fase uitbreiding kassen Nieuwe Dijk 7 in Andijk.

Ter inzage

De ontwerp omgevingsvergunning en de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen met bijbehorende stukken kunt u vanaf 2 april 2021 zes weken inzien in het gemeentehuis aan de Dick Ketlaan 21 in Wognum. Dit kan alleen op afspraak. Bel hiervoor met de afdeling Omgevingszaken via (0229) 85 60 00.

Zienswijze

Tijdens de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders tegen het ontwerp omgevingsvergunning en tegen de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen bij de gemeenteraad. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de afdeling Omgevingszaken.

U kunt uw zienswijze niet per e-mail indienen.