Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GraveStaatscourant 2021, 1431Ruimtelijke plannenGemeente Grave - voorbereidingsbesluit - omzetten woningen - gehele grondgebied van de gemeente Grave

Logo Grave

Burgemeester en wethouders van Grave maken conform artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 22 december 2020 een voorbereidingsbesluit heeft genomen voor het gehele grondgebied van de gemeente Grave.

Doel voorbereidingsbesluit

Dit voorbereidingsbesluit heeft tot doel het voorkomen van het omzetten van woningen naar onzelfstandige woonruimten op ongewenste locaties binnen de gemeente Grave. In navolging van het voorbereidingsbesluit is een (paraplu)bestemmingsplan in voorbereiding voor het gehele grondgebied van de gemeente. Met het voorbereidingsbesluit wordt voorkomen dat vergunningen voor bouw- en gebruiksactiviteiten conform het geldende bestemmingsplan worden verleend die volgens het toekomstige (paraplu)bestemmingsplan niet gewenst zijn.

Ter inzage

Het besluit is met ingang van maandag 11 januari 2021 digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen, met als zoekterm de plannaam of het ID-nummer NL.IMRO.0786.VBwonen-VA01.

Inwerkingtreding

Het voorbereidingsbesluit treedt op maandag 11 januari 2021 in werking, is één jaar geldig en is niet vatbaar voor bezwaar en beroep op grond van artikel 8:5 van de Algemene wet bestuursrecht .

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met M. Brugman, afdeling Publiek, team Ruimtelijk Beleid, algemeen telefoonnummer 0485-396600.