Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LisseStaatscourant 2021, 14141Overige mededelingen aan het wegverkeerAfsluiting Leidsevaart

Logo Lisse

In de periode van 20 maart tot 9 mei 2021 wordt de Leidsevaart vanaf de Stationsweg/Delfweg afgesloten voor verkeer met uitzondering van fietsers, brommers, tractoren en aanwonenden.

Hiervoor plaatsen we bebording op de Stationsweg/Delfweg en de Leidsevaart zelf.

Bij extreme drukte behoort ook een afsluiting voor de fietser/brommer tot de mogelijkheid. Dit is opgenomen in het besluit ‘afsluiting van wegen langs de bollenvelden’.

We nemen deze maatregel vooral om de verkeers- en brandveiligheid sterk te verbeteren en daarnaast ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus in de nu geldende 1,5 metersamenleving. Campers parkeren hier al jaren aan weerszijden waardoor ander verkeer in het gedrang komt. De draai- en (par)keerbewegingen en het dichtbij elkaar stilstaan in de berm veroorzaken overlast in de brede zin van het woord.

 

Lisse, 16 maart 2021

Burgemeester en wethouders van Lisse,

Namens deze:

W. van der Wolf