Ontwerpbestemmingsplan Heusdensebaan 111, gemeente Oisterwijk

Logo Oisterwijk

Plangebied en doel

Het ontwerpbestemmingsplan Heusdensebaan 111 voorziet in het realiseren van

 • 1.

  de huisvesting van een bureau voor zakelijke dienstverlening in de veldschuur;

 • 2.

  drie B&B-kamers en een vergaderruimte in de monumentale Vlaamse schuur;

 • 3.

  het uitbreiden en verplaatsen van de parkeervoorziening naar een verkeersveiliger locatie

op de locatie Heusdensebaan 111 te Oisterwijk.

 

Ter inzage ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan Heusdensebaan 111 [NL.IMRO.0824.BPHeusdensebaan111-ON01], ligt met ingang van 19 maart 2021 tot en met 29 april 2021 gedurende 6 weken ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunt u inzien:

 

 • op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

 • op oisterwijk.nl/bestemmingsplannen ziet u de directe link naar het ontwerpbestemmingsplan op ruimtelijkeplannen.nl

 • bij de centrale publieksbalie op het gemeentekantoor van Oisterwijk, De Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur - 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur - 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur - 13.00 uur. U kunt het ontwerpbestemmingsplan op deze momenten alleen inzien, als u er een vraag over wilt stellen kunt u een afspraak maken. Dit doet u telefonisch via telefoonnummer (013) 529 13 11.

 

Indienen zienswijze

U kunt tijdens de inzagetermijn uw zienswijze (mening of opmerkingen) indienen. Dit kan (bij voorkeur) schriftelijk bij de gemeenteraad van Oisterwijk, Postbus 10101, 5060 GA in Oisterwijk, of mondeling bij de behandelend ambtenaar. U vindt de naam van deze ambtenaar in de stukken die ter inzage liggen.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de behandelend ambtenaar, te bereiken via telefoonnummer (013) 529 13 11.

 

Naar boven