Gemeente Steenbergen: bekendmaking ontwerp ‘Paraplubestemmingsplan 2021’

Logo Steenbergen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen

maken bekend

 

 • dat het ontwerp ‘Paraplubestemmingsplan 2021’ (NL.IMRO.0851.sbgpBPparaplu2021-o001) ter inzage wordt gelegd in verband met de uniforme regeling voor het begrip ‘huishouden’ en tevens voor de staten van horeca-en bedrijfsactiviteiten, parkeerregels en algemene afwijkingsregels.

 • dat het ontwerp vanaf 10 maart 2021 gedurende 6 weken raadpleegbaar is:

 • dat een ieder binnen de termijn van terinzagelegging alléén:

  • a.

   een schriftelijke zienswijze kenbaar kan maken, te versturen naar de gemeenteraad, Postbus 6, 4650 AA Steenbergen; of

  • b.

   een mondelinge zienswijze kenbaar kan maken, op afspraak bij de heer mr. H.H.C. Mailoa via telefoonnummer 140167.

Steenbergen, 10 maart 2021

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen

mr. H.H.C. (Harold) Mailoa

Jurist Ruimtelijke Ontwikkeling

Naar boven