Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Leidschendam-VoorburgStaatscourant 2021, 11700VerkeersbesluitenGemeente Leidschendam-Voorburg _verkeersbesluit voor het aanleggen en intrekken van gehandicaptenparkeerplaatsen in diverse straten

Logo Leidschendam-Voorburg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leidschendam-Voorburg

 

 

 

 

 

 

Kenmerk: 713898

 

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

 

Wettelijke grondslag

Op grond van artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) kunnen regels worden opgesteld voor onderstaande doelen:

 

b. het beschermen van weggebruikers en passagiers;

c. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 

 

Volgens artikel 15 WVW 1994 en artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), worden de hierin genoemde verkeerstekens geplaatst of verwijderd krachtens een verkeersbesluit. De hieronder genoemde wegen worden beheerd door de gemeente Leidschendam-Voorburg, zodat - volgens art. 18 van de WVW 1994 - verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders.

 

Motieven

Er zijn aanvragen ingediend voor een gehandicaptenparkeerplaats voor een voertuig met een bepaald kenteken op de locaties genoemd onder “Besluit”. De aanvragers beschikken over een gehandicaptenparkeerkaart en de parkeerdruk in de omgeving is hoog.

Daarom is het gewenst nabij deze locaties een gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen door plaatsing van bord model E6 RVV met onderbord met kenteken.

 

Overleg met politie

Zoals genoemd in artikel 24 van het BABW is over dit verkeersbesluit overleg gepleegd met de politie-Eenheid Den Haag, afdeling infrastructuur team Advies en Analyse en heeft de politie-Eenheid Den Haag op 27 februari 2021 positief geadviseerd.

 

Besluit:

Op onderstaande locaties een gehandicaptenparkeerplaats voor een bepaald motorvoertuig (aangeduid met kenteken) aan te leggen door plaatsing van het bord model E6 bijlage I RVV 1990 met onderbord met kenteken:

 

Burgemeester Velthuijsenlaan, Leidschendam, ter hoogte van huisnummer 273

-

 

Op onderstaande locaties een gehandicaptenparkeerplaats voor een bepaald motorvoertuig (aangeduid met kenteken) in te trekken door verwijdering van het bord model E6 bijlage I RVV 1990 met onderbord met kenteken:

Burgemeester Velthuijsenlaan, Leidschendam, ter hoogte van huisnummer 175

-

 

Op onderstaande locaties een algemene gehandicaptenparkeerplaats voor een bepaald motorvoertuig (aangeduid met invalidekaart achter de voorruit) aan te leggen door plaatsing van het bord model E6 bijlage I RVV 1990:

  • 1.

    -

 

Op onderstaande locaties een algemene gehandicaptenparkeerplaats voor een bepaald motorvoertuig (aangeduid met invalidekaart achter de voorruit) in te trekken door verwijdering van het bord model E6 bijlage I RVV 1990:

  • 1.

    -

 

Leidschendam-Voorburg, 4 maart 2021

 

Namens burgemeester en wethouders,

 

 

D.R. Gussekloo

Hoofd afdeling Stadsbeheer

 

 

 

 

Dit document is digitaal vervaardigd en daarom niet ondertekend.

 

BEKENDMAKING

 

Het besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant (zoek.officielebekendmakingen.nl) op 4 maart 2021. Het besluit ligt vanaf deze datum ook ter inzage, gedurende zes weken, in het Servicecentrum te Leidschendam (Koningin Wilhelminalaan 2).

 

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na publicatie in de Staatscourant een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 1005, 2260 BA, Leidschendam. Indien er sprake is van een spoedeisend belang kunt u, mits u een bezwaarschrift hebt ingediend, een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Met het verzoek om voorlopige voorziening moet u een kopie van het bezwaarschrift meesturen. Voor de behandeling van het verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.