Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerlenStaatscourant 2021, 11624Ruimtelijke plannenGemeente Heerlen – Bestemmingsplan Spoorsingel 42-46c te Heerlen

Logo Heerlen

 

Vaststelling bestemmingsplan Spoorsingel 42-46C

Burgemeester en wethouders van Heerlen maken bekend dat de raad van de gemeente Heerlen bij besluit van 24 februari 2021 het bestemmingsplan 'Spoorsingel 42-46C’ met IMRO identificatienummer NL.IMRO.0917.BP031200W000004-0401 en ondergrond (o_NL.IMRO.0917031200W000004-0401.dwg) zoals vervat in de bij dit besluit behorende verbeelding, regels en toelichting, gewijzigd heeft vastgesteld. De raad heeft tevens besloten geen exploitatieplan vast te stellen.

Het bestemmingsplan Spoorsingel 42-46C maakt het bouwen van 20 nieuwe woningen mogelijk.

Het plangebied is gelegen op de percelen de percelen kadastraal bekend als Heerlen, sectie D, nrs 7707 en 9908. Deze percelen liggen momenteel braak, voorheen lag hier het zogenaamde Sporthotel met het adres Spoorsingel 42-46C. Het plangebied wordt begrens door de panden aan de Spoorsingel 48, de achtererven van de achterliggende panden aan de Willemstraat, de Robroekergats en de Spoorsingel.

Wijziging in het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ter inzage gelegde ontwerp van dit bestemmingsplan. In artikel 3.1.1 van bestemmingsplan isnu namelijk vastgelegd dat hier enkel sociale huurwoningen mogen worden gebouwd.

Terinzagelegging

Het bestemmingsplan Spoorsingel 42-46C en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 9 maart tot en met 19 april 2021 ter inzage. U kunt deze stukken inzien bij de publieksbalie van het stadshuis, tijdelijk gehuisvest in het Parkstad Limburg Theater aan het Burgemeester van Grunsvenplein 145. Vanwege de coronamaatregelen kunt u de stukken alleen op afspraak inzien. Een afspraak om de stukken in te zien maakt u via telefoonnummer 045-5605040 of op de site van de gemeente https://www.heerlen.nl/afspraak.html. Het bestemmingsplan is tevens in te zien via het landelijke portaal www.ruimtelijkeplannen.nl.