Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LanderdStaatscourant 2021, 11408Ruimtelijke plannen[Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied, Trentsedijk 20 Zeeland”]

Logo Landerd

 

Burgemeester en wethouders van Landerd maken bekend dat het ontwerp bestemmingsplan “Buitengebied, Trentsedijk 20 Zeeland” voor iedereen ter inzage ligt. Hieronder wordt aangegeven waarover het ontwerpbestemmingsplan gaat.

P lan

Het ontwerpbestemmingsplan maakt het mogelijk om het agrarisch technisch hulpbedrijf welke is gevestigd op de locatie Trentsedijk 20 te Zeeland uit te breiden.

De plannen bekijken?

Het ontwerpbestemmingsplan en alle bijbehorende stukken liggen vanaf maandag 8 maart 2021 tot en met 19 april 2021 voor iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis van Landerd. Voor het inzien van het bestemmingsplan moet u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar.

Het ontwerpbestemmingsplan is ook digitaal raadpleegbaar via de landelijke voorziening: www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer IDN: NL.IMRO.1685.bpbgb2020trentse20-OW01.

Reageren?

U kunt reageren op het ontwerpbestemmingsplan. Uw reactie noemen wij een zienswijze.

U dient uw (bij voorkeur schriftelijke) reactie binnen de genoemde termijn van zes weken kenbaar te maken. Een schriftelijke reactie ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan moet geadresseerd worden aan de gemeenteraad van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland.

Voor een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken met de heer D. Derks via 0486-458111. Let op: u kunt niet per email reageren!

Vragen?

Voor een toelichting of beantwoording van eventuele vragen kan een afspraak worden gemaakt met de heer D. Derks via telefoonnummer 0486-458111 of via e-mail dolf.derks@landerd.nl.