Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2020, 9832Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen

Private aanvulling WW en WGA - Sector Dienstverlening-niet (semi) publiek domein, sector 4-No.05 2020/2022

Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 maart 2020 tot wijziging van het besluit tot algemeenverbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Private aanvulling WW en WGA-Sector Dienstverlening-niet (semi) publiek domein; sector 4-No.05

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelezen het verzoek van de Stichting PAWW namens partijen bij bovengenoemde collectieve arbeidsovereenkomst, strekkende tot algemeenverbindendverklaring van gewijzigde bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst;

Partijen ter ener zijde: Vereniging VACO, Vereniging Sociaal Comité van Werkgevers in de Groothandel in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen (SCTX), Koninklijke Vereniging van Handelaren in Bouwmaterialen in Nederland (Hibin), Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie (KNS), Vereniging van Zelfstandige Apothekers (VZA), De Associatie van Ketenapotheken (ASKA), Papyrus Groep Nederland B.V., Centraal Boekhuis B.V., Intertek Polychemlab B.V., Brocacef B.V., Brocacef Centrale Diensten B.V., Brocacef Supplies & Services B.V., Brocacef Facilitair Bedrijf B.V., Benu Nederland B.V., Benu Direct B.V., Brocacef Healthcare Logistics B.V., AKO B.V., Van Ditmar Boekenimport B.V., Audax Logistiek B.V., Betapress B.V., Audax Diensten B.V., Audax A&I B.V., Audax Publishing B.V., Code II B.V., Beatus B.V., Audax Media B.V., HEMA B.V., Mediq B.V., Nigella IT B.V., Mediq Pharma Services B.V., Medeco B.V., Mediq Nederland B.V., Scholten Medische Instrumenten B.V., Dispomed Diabetes Service Nederland (DSN) B.V., Magazijn de Bijenkorf B.V., Mondo Minerals B.V., PQ Silicas B.V., The Learning Network B.V., VanDijk B.V., STS B.V., bettermarks NL B.V., Van Dijk Innovatie B.V., DLF B.V., Petrogas Gas-Systems B.V., Laagland B.V., De Graaf Aandrijvingen B.V., Jumbo Distributiecentrum B.V.;

Partijen ter andere zijde: FNV, CNV Vakmensen.nl, CNV Connectief, De Unie, Algemene Bond van Werknemers (ABW), Christennetwerk Gereformeerd Maatschappelijk Verbond (CGMV) en Reformatorisch Maatschappelijke Unie (RMU).

Gelet op de artikelen 2, 4 en 5 van de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten;

Besluit:

Dictum I

Het besluit tot algemeenverbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Private aanvulling WW en WGA - Sector Dienstverlening-niet (semi) publiek domein; sector 4-No.051 wordt met inachtneming van dictum II als volgt gewijzigd:

A

De onder dictum I opgenomen bepalingen worden als volgt gewijzigd:

Bijlage 2 komt te luiden:

‘Bijlage 2: werkingssfeer, begripsbepaling werkgever (individuele rechtspersoon)

Individuele rechtspersoon

Begripsbepaling individuele rechtspersoon/werkgever

1. Papyrus Groep Nederland B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Papyrus Groep Nederland B.V., statutair gevestigd te Wijchen, ingeschreven onder KvK nummer 11012223.

2. Centraal Boekhuis B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Centraal Boekhuis B.V., statutair gevestigd te Culemborg, ingeschreven onder KvK nummer 11011108.

3. Intertek Polychemlab B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Intertek Polychemlab B.V., statutair gevestigd te Geleen, ingeschreven onder KvK nummer 24395564.

4. Brocacef B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Brocacef B.V., statutair gevestigd te Maarssen, ingeschreven onder KvK nummer 30028410.

5. Brocacef Centrale Diensten B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Brocacef Centrale Diensten B.V., statutair gevestigd te Maarssen, ingeschreven onder KvK nummer 08109197.

6. Brocacef Supplies & Services B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Brocacef Supplies & Services B.V., statutair gevestigd te Maarssen, ingeschreven onder KvK nummer 30103400.

7. Brocacef Facilitair Bedrijf B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Brocacef Facilitair Bedrijf B.V., statutair gevestigd te Maarssen, ingeschreven onder KvK nummer 30095780.

8. Benu Nederland B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Benu Nederland B.V., statutair gevestigd te Maarssen, ingeschreven onder KvK nummer 30094693.

9. Benu Direct B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Benu Direct B.V., statutair gevestigd te Maarssen, ingeschreven onder KvK nummer 32075541.

10. Brocacef Healthcare Logistics B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Brocacef Healthcare Logistics B.V., statutair gevestigd te Amersfoort, ingeschreven onder KvK nummer 30128776.

11. AKO B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AKO B.V., statutair gevestigd te Amsterdam-Duivendrecht, ingeschreven onder KvK nummer 33001054.

12. Van Ditmar Boekenimport B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Ditmar Boekenimport B.V., statutair gevestigd te Amsterdam-Duivendrecht, ingeschreven onder KvK nummer 33022677.

13. Audax Logistiek B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Audax Logistiek B.V., statutair gevestigd te Gilze, ingeschreven onder KvK nummer 18014815.

14. Betapress B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Betapress B.V., statutair gevestigd te Gilze, ingeschreven onder KvK nummer 18018877.

15. Audax Diensten B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Audax Diensten B.V., statutair gevestigd te Gilze, ingeschreven onder KvK nummer 18023904.

16. Audax A&I B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Audax A&I B.V., statutair gevestigd te Gilze, ingeschreven onder KvK nummer 18022285.

17. Audax Publishing B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Audax Publishing B.V., statutair gevestigd te Amsterdam-Duivendrecht, ingeschreven onder KvK nummer 33158641.

18. Code II

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Code II B.V., statutair gevestigd te Gilze, ingeschreven onder KvK nummer 18080436.

19. Beatus B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Beatus B.V., statutair gevestigd te Loon op Zand, ingeschreven onder KvK nummer 33285451.

20. Audax Media B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Audax Media B.V., statutair gevestigd te Amsterdam-Duivendrecht, ingeschreven onder KvK nummer 70602581.

21. HEMA B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HEMA B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, ingeschreven onder KvK nummer 34215639.

22. Mediq B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Mediq B.V., statutair gevestigd te Amsterdam / gevestigd in De Meern, ingeschreven onder KvK nummer 56038062.

23. Nigella IT B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Nigella IT B.V., statutair gevestigd te Heerhugowaard / gevestigd in Bocholtz, ingeschreven onder KvK nummer 37093354.

24. Mediq Pharma Services B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Mediq Pharma Services B.V., statutair gevestigd te Utrecht / gevestigd in Bleiswijk, ingeschreven onder KvK nummer 30124498.

25. Medeco B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Medeco B.V., statutair gevestigd te Oud-Beijerland / gevestigd in Oud-Beijerland, ingeschreven onder KvK nummer 23038479.

26. Mediq Nederland B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Mediq Nederland B.V., statutair gevestigd te Utrecht / gevestigd in De Meern, ingeschreven onder KvK nummer 62677926.

27. Scholten Medische Instrumenten B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Scholten Medische Instrumenten B.V., statutair gevestigd te Tynaarlo / gevestigd in Geldermalsen, ingeschreven onder KvK nummer 11010987.

28. Dispomed Diabetes Service Nederland (DSN) B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dispomed Diabetes Service Nederland (DSN) B.V., statutair gevestigd te Groningen / gevestigd in Leek, ingeschreven onder KvK nummer 02059031.

29. Magazijn de Bijenkorf B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Magazijn de Bijenkorf B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, ingeschreven onder KvK-nummer 33116577.

30. Mondo Minerals B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Mondo Minerals B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, ingeschreven onder KvK nummer 34281419.

31. PQ Silicas B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PQ Silicas B.V. statutair gevestigd te Amersfoort, ingeschreven onder KvK nummer 33214819.

32. The Learning Network B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid The Learning Network B.V., statutair gevestigd te Kampen, ingeschreven onder KvK nummer 05026455.

33. VanDijk B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VanDijk B.V., statutair gevestigd te Kampen, ingeschreven onder KvK nummer 05010273.

34. STS B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid STS B.V., statutair gevestigd te Kampen, ingeschreven onder KvK nummer 09041265.

35. bettermarks NL B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bettermarks NL B.V., statutair gevestigd te Kampen, ingeschreven onder KvK nummer 62838784.

36. Van Dijk Innovatie B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Dijk Innovatie B.V., statutair gevestigd te Kampen, ingeschreven onder KvK nummer 08214475.

37. DLF B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DLF B.V., statutair gevestigd te Kapelle, ingeschreven onder KvK-nummer 16018887.

38. Petrogas Gas-Systems B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Petrogas Gas-Systems B.V., statutair gevestigd te Eindhoven, ingeschreven onder KvK-nummer 29020949.

39. Laagland B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Laagland B.V., statutair gevestigd te Rotterdam, ingeschreven onder KvK nummer 24139129.

40. De Graaf Aandrijvingen B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Graaf Aandrijvingen B.V., statutair gevestigd te Rotterdam, ingeschreven onder KvK nummer 24277501.

41. Jumbo Distributiecentrum B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Jumbo Distributiecentrum B.V., statutair gevestigd te Veghel, ingeschreven onder KvK-nummer 16038765.’

Bijlage 3 komt te luiden:

‘Bijlage 3: werkingssfeer, begripsbepaling werknemer

Sector, bedrijfstak of rechtspersoon

Werkingssfeer: begripsbepaling werknemer

1. Banden- en wielenbranche

Werknemer:

Iedereen m/v die een arbeidscontract heeft met een werkgever in de Banden- en wielenbranche zoals omschreven in bijlage 1 onder 1.

2. Groothandel in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen

Werknemer:

Ieder m/v die voor onbepaalde tijd dan wel voor bepaalde tijd langer dan 3 maanden in dienst is van een werkgever in de Groothandel in Textiel en Aanverwante Artikelen zoals omschreven in bijlage 1 onder 2.

Bestuurders van een naamloze vennootschap of besloten vennootschap en de echtgeno(o)t(e) of partner en familieleden, die niet (meer) verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen vallen niet onder de cao.

3. Groothandel in Bouwmaterialen

Werknemer:

Iedereen die – voltijds of deeltijds – in dienst is bij een Groothandel in Bouwmaterialen zoals omschreven in bijlage 1 onder 3.

4. Slagersbedrijf

Werknemer:

Iedere vrouw of man die in dienst van de werkgever in het Slagersbedrijf, zoals omschreven in bijlage 1 onder 4, werkzaamheden verricht.

5. Apotheken

Werknemer:

1. De persoon die in dienst is van een werkgever die een apotheek exploiteert zoals omschreven in bijlage 1 onder 5 en in het bezit is van een Nederlands getuigschrift of een daarmee gelijkgesteld diploma c.q. getuigschrift van een apothekersassistent;

2. De persoon die in dienst is van een werkgever die een apotheek exploiteert zoals omschreven in bijlage 1 onder 5 en het hiervoor onder 1 genoemde getuigschrift of diploma niet bezit, met uitzondering van de werknemer die in het bezit is van het diploma van apotheker;

3. De persoon die in dienst is bij een werkgever die een apotheek exploiteert zoals omschreven in bijlage 1 onder 5, die een drogisterijbedrijf uitoefent, zoals bedoeld in de definities van het besluit tot algemeen verbindend verklaring van de Cao Drogisterijbranche (Staatscourant 29 maart 2018, nr. 12480) en die de functie van apothekersassistent, als bedoeld in de Geneesmiddelenwet (Wet van 8 februari 2007, Stb. 93, ter vaststelling van een nieuwe Geneesmiddelenwet) uitoefenen.

6. Papyrus Groep Nederland B.V.

Werknemer:

De persoon in dienst van Papyrus Groep Nederland B.V. zoals omschreven in bijlage 2 onder 1, werkzaam in de ORBA-salarisschalen.

Niet als werknemer van Papyrus Groep Nederland B.V. wordt in deze cao beschouwd: de stagiair.

7. Centraal Boekhuis B.V.

Werknemer:

Ieder lid van het personeel dat een dienstverband voor bepaalde of onbepaalde tijd heeft met Centraal Boekhuis B.V. zoals omschreven in bijlage 2 onder 2 en dat is ingedeeld in de functieklasse A t/m I of functieklassen V van de ‘Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de werknemers van CB te Culemborg’, met looptijd van 1-1-2017 tot 1-7-2018 (KVO datum: 11-06-2017).

8. Intertek Polychemlab B.V.

Werknemer:

Degene m/v die een arbeidsovereenkomst heeft met Intertek Polychemlab B.V. zoals omschreven in bijlage 2 onder 3.

9. Brocacef B.V.

Werknemer:

De medewerker (m/v) in dienst van de werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 4, met een functie tot en met functiegroep K, met een maximum van 225 ORBA-punten zoals vermeld in bijlage II van de CAO Brocacef 2017–2019. (KVO datum: 2-2-2018).

10. Brocacef Centrale Diensten B.V.

Werknemer:

De medewerker (m/v) in dienst van de werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 5, met een functie tot en met functiegroep K, met een maximum van 225 ORBA-punten zoals vermeld in bijlage II van de CAO Brocacef 2017–2019. (KVO datum: 2-2-2018).

11. Brocacef Supplies & Services B.V.

Werknemer:

De medewerker (m/v) in dienst van de werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 6, met een functie tot en met functiegroep K, met een maximum van 225 ORBA-punten zoals vermeld in bijlage II van de CAO Brocacef 2017–2019. (KVO datum: 2-2-2018).

12. Brocacef Facilitair Bedrijf B.V.

Werknemer:

De medewerker (m/v) in dienst van de werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 7, met een functie tot en met functiegroep K, met een maximum van 225 ORBA-punten zoals vermeld in bijlage II van de CAO Brocacef 2017–2019. (KVO datum: 2-2-2018).

13. Benu Nederland B.V.

Werknemer:

De medewerker (m/v) in dienst van de werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 8, met een functie tot en met functiegroep K, met een maximum van 225 ORBA-punten zoals vermeld in bijlage II van de CAO Brocacef 2017–2019. (KVO datum: 2-2-2018).

14. Benu Direct B.V.

Werknemer:

De medewerker (m/v) in dienst van de werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 9, met een functie tot en met functiegroep K, met een maximum van 225 ORBA-punten zoals vermeld in bijlage II van de CAO Brocacef 2017–2019. (KVO datum: 2-2-2018).

15. Brocacef Healthcare Logistics B.V.

Werknemer:

De medewerker (m/v) in dienst van de werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 10, met een functie tot en met functiegroep K, met een maximum van 225 ORBA-punten zoals vermeld in bijlage II van de CAO Brocacef 2017–2019. (KVO datum: 2-2-2018).

16. AKO B.V.

Werknemer:

De man of vrouw met wie de werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 11 een arbeidsovereenkomst in de zin van art. 7:610 BW heeft gesloten.

Niet als werknemer van de werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 11 wordt beschouwd: de werknemer op wie vóór 1 januari 2016 de Rechtspositieregeling Audax maart 2013 van toepassing was dan wel de werknemer die onder een andere cao valt dan de ‘Collectieve Arbeidsovereenkomst Audax’.

17. Van Ditmar Boekenimport B.V.

Werknemer:

De man of vrouw met wie de werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 12 een arbeidsovereenkomst in de zin van art. 7:610 BW heeft gesloten.

Niet als werknemer van de werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 12 wordt beschouwd: de werknemer op wie vóór 1 januari 2016 de Rechtspositieregeling Audax maart 2013 van toepassing was dan wel de werknemer die onder een andere cao valt dan de ‘Collectieve Arbeidsovereenkomst Audax’.

18. Audax Logistiek B.V.

Werknemer:

De man of vrouw met wie de werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 13 een arbeidsovereenkomst in de zin van art. 7:610 BW heeft gesloten.

Niet als werknemer van de werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 13 wordt beschouwd: de werknemer op wie vóór 1 januari 2016 de Rechtspositieregeling Audax maart 2013 van toepassing was dan wel de werknemer die onder een andere cao valt dan de ‘Collectieve Arbeidsovereenkomst Audax’.

19. Betapress B.V.

Werknemer:

De man of vrouw met wie de werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 14 een arbeidsovereenkomst in de zin van art. 7:610 BW heeft gesloten.

Niet als werknemer van de werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 14 wordt beschouwd: de werknemer op wie vóór 1 januari 2016 de Rechtspositieregeling Audax maart 2013 van toepassing was dan wel de werknemer die onder een andere cao valt dan de ‘Collectieve Arbeidsovereenkomst Audax’.

20. Audax Diensten B.V.

Werknemer:

De man of vrouw met wie de werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 15 een arbeidsovereenkomst in de zin van art. 7:610 BW heeft gesloten.

Niet als werknemer van de werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 15 wordt beschouwd: de werknemer op wie vóór 1 januari 2016 de Rechtspositieregeling Audax maart 2013 van toepassing was dan wel de werknemer die onder een andere cao valt dan de ‘Collectieve Arbeidsovereenkomst Audax’.

21. Audax A&I B.V.

Werknemer:

De man of vrouw met wie de werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 16 een arbeidsovereenkomst in de zin van art. 7:610 BW heeft gesloten.

Niet als werknemer van de werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 16 wordt beschouwd: de werknemer op wie vóór 1 januari 2016 de Rechtspositieregeling Audax maart 2013 van toepassing was dan wel de werknemer die onder een andere cao valt dan de ‘Collectieve Arbeidsovereenkomst Audax’.

22. Audax Publishing B.V.

Werknemer:

De man of vrouw met wie de werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 17 een arbeidsovereenkomst in de zin van art. 7:610 BW heeft gesloten.

Niet als werknemer van de werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 17 wordt beschouwd: de werknemer op wie vóór 1 januari 2016 de Rechtspositieregeling Audax maart 2013 van toepassing was dan wel de werknemer die onder een andere cao valt dan de ‘Collectieve Arbeidsovereenkomst Audax’.

23. Code II B.V.

Werknemer:

De man of vrouw met wie de werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 18 een arbeidsovereenkomst in de zin van art. 7:610 BW heeft gesloten.

Niet als werknemer van de werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 18 wordt beschouwd: de werknemer op wie vóór 1 januari 2016 de Rechtspositieregeling Audax maart 2013 van toepassing was dan wel de werknemer die onder een andere cao valt dan de ‘Collectieve Arbeidsovereenkomst Audax’.

24. Beatus B.V.

Werknemer:

De man of vrouw met wie de werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 19 een arbeidsovereenkomst in de zin van art. 7:610 BW heeft gesloten.

Niet als werknemer van de werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 19 wordt beschouwd: de werknemer op wie vóór 1 januari 2016 de Rechtspositieregeling Audax maart 2013 van toepassing was dan wel de werknemer die onder een andere cao valt dan de ‘Collectieve Arbeidsovereenkomst Audax’.

25. Audax Media B.V.

Werknemer:

De man of vrouw met wie de werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 20 een arbeidsovereenkomst in de zin van art. 7:610 BW heeft gesloten.

Niet als werknemer van de werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 20 wordt beschouwd: de werknemer op wie vóór 1 januari 2016 de Rechtspositieregeling Audax maart 2013 van toepassing was dan wel de werknemer die onder een andere cao valt dan de ‘Collectieve Arbeidsovereenkomst Audax’.

26. HEMA B.V.

Werknemer:

Een bij Hema B.V. zoals omschreven in bijlage 2 onder 21, in dienstverband werkzaam persoon (m/v).

27. Mediq B.V.

Werknemer:

De werknemer m/v in dienst van de werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 22, van wie de functie is opgenomen of gezien de aard van de werkzaamheden behoort te worden opgenomen in bijlage 1 van de ‘Collectieve Arbeidsovereenkomst Mediq B.V.’, met looptijd 1 mei 2016 tot en met 30 april 2018 (KVO datum: 6-11-2017).

28. Nigella IT B.V.

Werknemer:

De werknemer m/v in dienst van de werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 23, van wie de functie is opgenomen of gezien de aard van de werkzaamheden behoort te worden opgenomen in bijlage 1 van de ‘Collectieve Arbeidsovereenkomst Mediq B.V.’, met looptijd 1 mei 2016 tot en met 30 april 2018 (KVO datum: 6-11-2017).

29. Mediq Pharma Services B.V.

Werknemer:

De werknemer m/v in dienst van de werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 24, van wie de functie is opgenomen of gezien de aard van de werkzaamheden behoort te worden opgenomen in bijlage 1 van de ‘Collectieve Arbeidsovereenkomst Mediq B.V.’, met looptijd 1 mei 2016 tot en met 30 april 2018 (KVO datum: 6-11-2017).

30. Medeco B.V.

Werknemer:

De werknemer m/v in dienst van de werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 25, van wie de functie is opgenomen of gezien de aard van de werkzaamheden behoort te worden opgenomen in bijlage 1 van de ‘Collectieve Arbeidsovereenkomst Mediq B.V.’, met looptijd 1 mei 2016 tot en met 30 april 2018 (KVO datum: 6-11-2017).

31. Mediq Nederland B.V.

Werknemer:

De werknemer m/v in dienst van de werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 26, van wie de functie is opgenomen of gezien de aard van de werkzaamheden behoort te worden opgenomen in bijlage 1 van de ‘Collectieve Arbeidsovereenkomst Mediq B.V.’, met looptijd 1 mei 2016 tot en met 30 april 2018 (KVO datum: 6-11-2017).

32. Scholten Medische Instrumenten B.V.

Werknemer:

De werknemer m/v in dienst van de werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 27, van wie de functie is opgenomen of gezien de aard van de werkzaamheden behoort te worden opgenomen in bijlage 1 van de ‘Collectieve Arbeidsovereenkomst Mediq B.V.’, met looptijd 1 mei 2016 tot en met 30 april 2018 (KVO datum: 6-11-2017).

33. Dispomed Diabetes Service Nederland (DSN) B.V.

Werknemer:

De werknemer m/v in dienst van de werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 28, van wie de functie is opgenomen of gezien de aard van de werkzaamheden behoort te worden opgenomen in bijlage 1 van de ‘Collectieve Arbeidsovereenkomst Mediq B.V.’, met looptijd 1 mei 2016 tot en met 30 april 2018 (KVO datum: 6-11-2017).

34. Magazijn de Bijenkorf B.V.

Werknemer:

Een bij Magazijn de Bijenkorf B.V, zoals omschreven in bijlage 2 onder 29, in dienstverband werkzaam persoon (m/v).

35. Mondo Minerals B.V.

Werknemer:

De persoon (m/v) in dienst van Mondo Minerals B.V., zoals omschreven in bijlage 2 onder 30, van wie de functie is opgenomen, of gezien de aard van de werkzaamheden behoort te worden opgenomen, in bijlage 1 van de ‘cao Mondo Minerals B.V. 2017–2018’ (KVO datum: 6-3-2018).

36. PQ Silicas B.V.

Werknemer:

Elk personeelslid (m/v) met standplaats in Nederland in dienst van PQ Silicas B.V., zoals omschreven in bijlage 2 onder 31, ingedeeld in één tot de ‘Collectieve Arbeidsovereenkomst voor PQ Silicas B.V.’, met looptijd 1 april 2016 tot 1 april 2018 (KVO datum: 15-09-2016) behorende salarisgroepen.

Niet als werknemer van PQ Silicas B.V. wordt in deze cao beschouwd: de stagiair en de vakantiewerker.

37. The Learning Network B.V.

Werknemer:

Iedere man of vrouw die een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht is aangegaan met de werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 32 voor bepaalde of onbepaalde tijd.

38. VanDijk B.V.

Werknemer:

Iedere man of vrouw die een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht is aangegaan met de werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 33 voor bepaalde of onbepaalde tijd.

39. STS B.V.

Werknemer:

Iedere man of vrouw die een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht is aangegaan met de werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 34 voor bepaalde of onbepaalde tijd.

40. bettermarks NL B.V.

Werknemer:

Iedere man of vrouw die een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht is aangegaan met de werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 35 voor bepaalde of onbepaalde tijd.

41. Van Dijk Innovatie B.V.

Werknemer:

Iedere man of vrouw die een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht is aangegaan met de werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 36 voor bepaalde of onbepaalde tijd.

42. DLF B.V.

Werknemer:

Iedere persoon met een arbeidsovereenkomst met de werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 37, met uitzondering van stagiaires.

43. Petrogas Gas-Systems B.V.

Werknemer:

Iedere persoon met een arbeidsovereenkomst met de werkgever zoals omschreven in bijlage 2 onder 38.

44. Laagland B.V.

Werknemer is:

Al het personeel met een arbeidsovereenkomst in vaste dienst zoals omschreven in bijlage 2 onder 39, met uitzondering van uitzendkrachten en vakantiekrachten.

45. De Graaf Aandrijvingen B.V.

Werknemer is:

Al het personeel met een arbeidsovereenkomst in vaste dienst zoals omschreven in bijlage 2 onder 40, met uitzondering van uitzendkrachten en vakantiekrachten.

46. Jumbo Distributiecentrum

B.V.

Werknemer:

Iedereen die werkt in een Jumbo distributiecentrum zoals omschreven in bijlage 2 onder 41, met een functie die is ingedeeld in één van de functiegroepen A tot en met G van de arbeidsvoorwaardenregeling (AVR) Jumbo Logistiek (orba score maximaal 184,5 punten.’

Bijlage 4 komt te luiden:

‘Bijlage 4: deelnemende werkgeversorganisaties en werkgevers

1. Vereniging VACO

2. Vereniging Sociaal Comité van Werkgevers in de Groothandel in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen (SCTX)

3. Koninklijke Vereniging van Handelaren in Bouwmaterialen in Nederland (Hibin)

4. Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie (KNS)

5. Vereniging van Zelfstandige Apothekers (VZA)

6. De Associatie van Ketenapotheken (ASKA)

7. Papyrus Groep Nederland B.V.

8. Centraal Boekhuis B.V.

9. Intertek Polychemlab B.V.

10. Brocacef B.V.

11. Brocacef Centrale Diensten B.V.

12. Brocacef Supplies & Services B.V.

13. Brocacef Facilitair Bedrijf B.V.

14. Benu Nederland B.V.

15. Benu Direct B.V.

16. Brocacef Healthcare Logistics B.V.

17. AKO B.V.

18. Van Ditmar Boekenimport B.V.

19. Audax Logistiek B.V.

20. Betapress B.V.

21. Audax Diensten B.V.

22. Audax A&I B.V.

23. Audax Publishing B.V.

24. Code II B.V.

25. Beatus B.V.

26. Audax Media B.V.

27. HEMA B.V.

28. Mediq

29. Nigella IT B.V.

30. Mediq Pharma Services B.V.

31. Medeco B.V.

32. Mediq Nederland B.V

33. Scholten Medische Instrumenten B.V.

34. Dispomed Diabetes Service Nederland (DSN) B.V.

35. Magazijn de Bijenkorf B.V.

36. Mondo Minerals B.V.

37. PQ Silicas B.V.

38. The Learning Network B.V.

39. VanDijk B.V.

40. STS B.V.

41. bettermarks NL B.V.

42. Van Dijk Innovatie B.V.

43. DLF B.V.

44. Petrogas Gas-Systems B.V.

45. Laagland B.V.

46. De Graaf Aandrijvingen B.V.

47. Jumbo Distributiecentrum B.V.’

Dictum II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

’s-Gravenhage, 12 maart 2020

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, namens deze, De directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving, M.H.M. van der Goes


X Noot
1

Stcrt. 2018, nr. 61121, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 14 november 2019 (Stcrt. 2019, nr. 58211)