Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikStaatscourant 2020, 9476VergunningenOntwerp omgevingsvergunning Dorpsstraat 113D, E, F, G, H en K in Nibbixwoud (gemeente Medemblik)

Logo Medemblik

 

 

Burgemeester en wethouders zijn van plan mee te werken aan een omgevingsvergunning voor het bouwen en brandveilig gebruiken van zes units voor het huisvesten van zestien buitenlandse werknemers. De aanvraag gaat over Dorpsstraat 113D, E, F, G, H en K in Nibbixwoud

 

Ter inzage

Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken kunt u vanaf 14 februari 2020 zes weken inzien in het gemeentehuis aan de Dick Ketlaan 21 in Wognum.

 

Zienswijze

Tijdens de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de afdeling Omgevingszaken.

 

U kunt uw zienswijze niet per e-mail indienen.