Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeStaatscourant 2020, 9295VerkeersbesluitenTijdelijke verkeersmaatregel tijdens het Mega Trekkertrek Spektakel op een terrein aan de Nistelrodensedijk, 5472 LB Loosbroek.

Logo Bernheze

Burgemeester en wethouders hebben toestemming verleend voor het (gedeeltelijk) afsluiten van de Nistelrodensedijk (vanaf de Berkenvenseweg tot aan Justitiewer)voor alle verkeer behalve voetgangers op 13 maart vanaf 20.00 uur tot 03.00 uur en op 15 maart 2020 van 08.00 uur tot 24.00 uur of zoveel langer of korter als nodig blijkt.

Tevens wordt er in de Bosweg wordt een parkeerverbod ingesteld voor beide zijn van de weg.

Het besluit is verzonden op: 12 februari 2020

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Bezwaar: Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.

Voorlopige voorziening: Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Reageren: In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.

Heesch, 12 februari 2020