Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LanderdStaatscourant 2020, 8894Ruimtelijke plannenOntwerp Bestemmingsplan ‘Repellaan ongenummerd te Schaijk’

Logo Landerd

 

Burgemeester en wethouders van Landerd maken bekend dat het ontwerp bestemmingsplan ‘Repellaan ongenummerd te Schaijk’ voor iedereen ter inzage ligt. Hieronder wordt aangegeven waarover het ontwerpbestemmingsplan gaat.

Plan

Het ontwerpbestemmingsplan heeft tot doel om op de locatie van de voormalige supermarkt en parkeerplaats een appartementencomplex met sociale huurwoningen op te richten.

 

Het plan bekijken?

Het ontwerpbestemmingsplan en alle bijbehorende stukken liggen vanaf maandag 24 februari 2020 tot en met maandag 6 april 2020 voor iedereen ter inzage.

Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar via de landelijke voorziening: www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer: NL.IMRO.1685BPsch2020Repellaan-OW01.

 

Crisis- en herstelwet

Op het bestemmingsplan en de daarbijbehorende besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing. En dan specifiek afdeling 2 van hoofdstuk 1.

 

Reageren?

U kunt reageren op het ontwerpbestemmingsplan. Uw reactie noemen wij een zienswijze.

U dient uw (bij voorkeur schriftelijke) reactie binnen de genoemde termijn van zes weken kenbaar te maken. Een schriftelijke reactie ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan moet geadresseerd worden aan de gemeenteraad van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland.

Voor een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken met de heer A. Dunlop via 0486-458213. Let op: u kunt niet per email reageren!

 

Vragen?

Voor een toelichting of beantwoording van eventuele vragen kan een afspraak worden gemaakt met de heer A. Dunlop via telefoonnummer 0486-458213 of via e-mail alexander.dunlop@landerd.nl.