Proces-verbaal tot het vaststellen aan welke lijst of lijsten de extra zetels voor Nederland in het Europees Parlement toevallen en aan welke kandidaten deze zetels worden toegewezen

Met dit formulier doet het centraal stembureau verslag van de zitting welke overeenkomstig artikel 3 van de Wet van 12 december 2018, houdende regeling van de mogelijke toewijzing van extra zetels voor Nederland in het Europees Parlement is gehouden (hierna: wet).

1. Zitting

Het betreft de openbare zitting van het centraal stembureau in 's-Gravenhage.

Datum zitting

6 februari 2020

Tijdstip zitting

11:00

2. Overzicht van de in mei 2019 aan de lijsten toegewezen volle zetels en restzetels

A. Toegewezen volle zetels

lijstnummer

lijstnaam

aantal stemmen

:

kiesdeler

=

aantal volle zetels

1

 

Democraten 66 (D66)

389692

:

211454 9/26

=

1

2

 

CDA – Europese Volkspartij

669555

:

211454 9/26

=

3

3

 

PVV (Partij voor de Vrijheid)

194178

:

211454 9/26

=

0

4

 

VVD

805100

:

211454 9/26

=

3

5

 

SP (Socialistische Partij)

185224

:

211454 9/26

=

0

6

 

P.v.d.A./Europese Sociaaldemocraten

1045274

:

211454 9/26

=

4

7

 

ChristenUnie-SGP

375660

:

211454 9/26

=

1

8

 

GROENLINKS

599283

:

211454 9/26

=

2

9

 

Partij voor de Dieren

220938

:

211454 9/26

=

1

10

 

50PLUS

215199

:

211454 9/26

=

1

11

 

JEZUS LEEFT

8292

:

211454 9/26

=

0

12

 

DENK

60669

:

211454 9/26

=

0

13

 

De Groenen

9546

:

211454 9/26

=

0

14

 

Forum voor Democratie

602507

:

211454 9/26

=

2

15

 

vandeRegio & Piratenpartij

10692

:

211454 9/26

=

0

16

 

Volt Nederland

106004

:

211454 9/26

=

0

Totaal aantal zetels

26

 

Totaal aantal toegewezen volle zetels

18

Restzetels

8

 

B. Toegewezen restzetels

De restzetels zijn achtereenvolgens toegewezen aan de lijsten die met een zetel erbij het grootste gemiddelde aantal stemmen per zetel hebben. Bij de verkiezing van het Europees Parlement komt een lijst op grond van de Kieswet pas in aanmerking voor een restzetel als de lijst ten minste de kiesdeler heeft gehaald.

lijstnummer

restzetel

1

2

3

4

5

6

1

 

194846

 

194846

 

194846

 

194846

 

194846

 

129897

1/3

2

 

167388

3/4

167388

3/4

167388

3/4

167388

3/4

167388

3/4

167388

3/4

4

 

201275

 

201275

 

161020

 

161020

 

161020

 

161020

 

6

 

209054

4/5

174212

2/6

174212

2/6

174212

2/6

174212

2/6

174212

2/6

7

 

187830

 

187830

 

187830

 

187830

 

187830

 

187830

 

8

 

199761

 

199761

 

199761

 

199761

 

149820

3/4

149820

3/4

9

 

110469

 

110469

 

110469

 

110469

 

110469

 

110469

 

10

 

107599

1/2

107599

1/2

107599

1/2

107599

1/2

107599

1/2

107599

1/2

14

 

200835

2/3

200835

2/3

200835

2/3

150626

3/4

150626

3/4

150626

3/4

restzetel toegekend aan

lijst

6

4

14

8

1

7

lijstnummer

restzetel

aantal restzetels

7

8

1

 

129897

1/3

129897

1/3

1

2

 

167388

3/4

167388

3/4

1

4

 

161020

 

161020

 

1

6

 

174212

2/6

149324

6/7

2

7

 

125220

 

125220

 

1

8

 

149820

3/4

149820

3/4

1

9

 

110469

 

110469

   

10

 

107599

1/2

107599

1/2

 

14

 

150626

3/4

150626

3/4

1

restzetel toegekend aan

lijst

6

2

 

3. Kiesdeler overeenkomstig artikel 3 van de wet

totaal aantal geldige stemmen op kandidaten

 

aantal zetels

 

kiesdeler

5497813

:

29

=

189579 22/29

4. Verdeling volle zetels op grond van de nieuwe kiesdeler

Uit onderstaande tabel blijkt welke lijsten door toepassing van de nieuwe kiesdeler in aanmerking komen voor toedeling van de drie extra zetels. Om in aanmerking te komen voor toedeling van (een van) de drie extra zetels dient een lijst bij toepassing van de nieuwe kiesdeler minimaal een volle zetel te hebben behaald.

lijstnummer

lijstnaam

aantal stemmen

:

kiesdeler

=

aantal volle zetels

1

 

Democraten 66 (D66)

389692

:

189579 22/29

=

2

2

 

CDA – Europese Volkspartij

669555

:

189579 22/29

=

3

3

 

PVV (Partij voor de Vrijheid)

194178

:

189579 22/29

=

1

4

 

VVD

805100

:

189579 22/29

=

4

5

 

SP (Socialistische Partij)

185224

:

189579 22/29

=

0

6

 

P.v.d.A./Europese Sociaaldemocraten

1045274

:

189579 22/29

=

5

7

 

ChristenUnie-SGP

375660

:

189579 22/29

=

1

8

 

GROENLINKS

599283

:

189579 22/29

=

3

9

 

Partij voor de Dieren

220938

:

189579 22/29

=

1

10

 

50PLUS

215199

:

189579 22/29

=

1

11

 

JEZUS LEEFT

8292

:

189579 22/29

=

0

12

 

DENK

60669

:

189579 22/29

=

0

13

 

De Groenen

9546

:

189579 22/29

=

0

14

 

Forum voor Democratie

602507

:

189579 22/29

=

3

15

 

vandeRegio & Piratenpartij

10692

:

189579 22/29

=

0

16

 

Volt Nederland

106004

:

189579 22/29

=

0

5. Toewijzing extra zetels aan lijsten overeenkomstig artikel 3 van de wet

Uitgangspunt voor de berekening van de extra zetels over de kandidatenlijst(en) vormt het totaal aantal behaalde zetels zoals is vastgesteld bij de verkiezingsuitslag na 23 mei 2019 (de optelsom van de volle zetels en restzetels uit de tabellen opgenomen onder punt 2 in dit model).

lijstnummer

extra restzetel

aantal extra restzetels

1

2

3

1

 

129897

1/3

129897

1/3

129897

1/3

 

2

 

133911

 

133911

 

133911

   

3

 

194178

 

97089

 

97089

 

1

4

 

161020

 

161020

 

134183

1/3

1

6

 

149324

6/7

149324

6/7

149324

6/7

 

7

 

125220

 

125220

 

125220

   

8

 

149820

3/4

149820

3/4

149820

3/4

 

9

 

110469

 

110469

 

110469

   

10

 

107599

1/2

107599

1/2

107599

1/2

 

14

 

150626

3/4

150626

3/4

150626

3/4

1

restzetel toegekend aan

lijst

3

4

14

 

6. Totaal aantal zetels per lijst

lijstnaam

lijstnummer

huidige aantal zetels

extra restzetels

totaal aantal zetels

P.v.d.A./Europese Sociaaldemocraten

6

6

 

6

VVD

4

4

1

5

CDA – Europese Volkspartij

2

4

 

4

Forum voor Democratie

14

3

1

4

GROENLINKS

8

3

 

3

Democraten 66 (D66)

1

2

 

2

ChristenUnie-SGP

7

2

 

2

Partij voor de Dieren

9

1

 

1

50PLUS

10

1

 

1

PVV (Partij voor de Vrijheid)

3

0

1

1

SP (Socialistische Partij)

5

0

 

0

Volt Nederland

16

0

 

0

DENK

12

0

 

0

vandeRegio & Piratenpartij

15

0

 

0

De Groenen

13

0

 

0

JEZUS LEEFT

11

0

 

0

7A. Toewijzing van extra zetels aan kandidaten en rangschikking per lijst

Lijstnaam

PVV (Partij voor de Vrijheid)

Lijstnummer

3

Toegewezen aantal zetels

1

I. Met voorkeurstemmen gekozen kandidaten

De volgende kandidaten zijn met voorkeurstemmen gekozen. Bij de verkiezing van het Europees Parlement hebben deze kandidaten meer dan 10% van de kiesdeler gehaald.

naam

woonplaats

aantal stemmen

Wilders, G. (Geert) (m)

's-Gravenhage

83448

II. Overige gekozen kandidaten

De overige aan de lijst toegewezen zetels gaan naar de volgende kandidaten.

III. Rangschikking kandidaten

De kandidaten zijn gerangschikt in de volgorde zoals hiervoor is aangegeven.

Uitzondering hierop zijn de volgende lijsten:

Lijstnaam:

PVV (Partij voor de Vrijheid)

Lijst:

3

Kandidaten in volgorde van rangschikking:

Wilders, G. (Geert) (m)

de Graaff, M.J.R.L. (Marcel) (m)

Stuger, O.F. (Olaf) (m)

Zijlstra, A.J. (Auke) (m)

Elissen, A. (Andre) (m)

van den Besselaar, I.H.C. (Ino) (m)

Deen, M. (Marco) (m)

Ludriks, M.S. (Menno) (m)

Boon, M.C.H. (Maikel) (m)

van der Kammen, P. (Patricia) (v)

Lijstnaam

VVD

Lijstnummer

4

Toegewezen aantal zetels

5

I. Met voorkeurstemmen gekozen kandidaten

De volgende kandidaten zijn met voorkeurstemmen gekozen. Bij de verkiezing van het Europees Parlement hebben deze kandidaten meer dan 10% van de kiesdeler gehaald.

naam

woonplaats

aantal stemmen

Azmani, M. (Malik) (m)

Dalfsen

365155

Nagtegaal-van Doorn, C.M.A.W. (Caroline) (v)

Rotterdam

163279

Huitema, J. (Jan) (m)

Makkinga

115738

Schreinemacher, E.N.A.J. (Liesje) (v)

Amsterdam

37519

Groothuis, B. (Bart) (m)

Voorburg

21353

II. Overige gekozen kandidaten

De overige aan de lijst toegewezen zetels gaan naar de volgende kandidaten.

III. Rangschikking kandidaten

De kandidaten zijn gerangschikt in de volgorde zoals hiervoor is aangegeven.

Uitzondering hierop zijn de volgende lijsten:

Lijstnaam:

VVD

Lijst:

4

Kandidaten in volgorde van rangschikking:

Azmani, M. (Malik) (m)

Nagtegaal-van Doorn, C.M.A.W. (Caroline) (v)

Huitema, J. (Jan) (m)

Schreinemacher, E.N.A.J. (Liesje) (v)

Groothuis, B. (Bart) (m)

Rinzema, H.C. (Catharina) (v)

Kamminga, R.J. (Roelien) (v)

Grevink, M. (Martijn) (m)

Fasol, M.A.D. (Monique) (v)

Pistecky, M.V. (Michael) (m)

Hoogeveen, W.M. (Maurice) (m)

Bakker, S.B. (Sjoerd) (m)

Bloi, J.M. (Jacques Michel) (m)

Bos, R.N. (René) (m)

Clercx, M.E.P. (Marc) (m)

Adank, B.E.A. (Boaz) (m)

Boelen, D.G.P. (Dominique) (v)

Bal, I.S. (Igor) (m)

van Rijn, J.H. (Johan) (m)

Zwart, C.D. (Christiaan) (m)

van Brug, A. (Anouk) (v)

Janssen, J.J.E. (Jeroen) (m)

Hoekstra, F. (Falco) (m)

Lijstnaam

Forum voor Democratie

Lijstnummer

14

Toegewezen aantal zetels

4

I. Met voorkeurstemmen gekozen kandidaten

De volgende kandidaten zijn met voorkeurstemmen gekozen. Bij de verkiezing van het Europees Parlement hebben deze kandidaten meer dan 10% van de kiesdeler gehaald.

naam

woonplaats

aantal stemmen

Eppink, D.J.

New York City (US)

339988

Baudet, T.H.P.

Amsterdam

164711

Roos, R.B.S.

Poortugaal

41323

II. Overige gekozen kandidaten

De overige aan de lijst toegewezen zetels gaan naar de volgende kandidaten.

naam

woonplaats

aantal stemmen

Rooken, R.J.

Muiderberg

10143

III. Rangschikking kandidaten

De kandidaten zijn gerangschikt in de volgorde zoals hiervoor is aangegeven.

Uitzondering hierop zijn de volgende lijsten:

Lijstnaam:

Forum voor Democratie

Lijst:

14

Kandidaten in volgorde van rangschikking:

Eppink, D.J.

Baudet, T.H.P.

Roos, R.B.S.

Rooken, R.J.

Rookmaker, D.

Hoogeveen, M.P.

Jansen, F.J.H.

van Odijk, S.E.P.

van Meijeren, G.F.C.

Beukering, A.J.A.

van Schijndel, A.H.J.W.

Frentrop, P.M.L.

7B. Overzicht van de kandidaten waaraan de extra zetels voor Nederland in het Europees Parlement worden toegewezen

Overwegende dat ingevolge artikel 3, vijfde lid, van de wet jo. artikel W 2 van de Kieswet de volgende kandidaten buiten rekening worden gelaten aangezien van hen een verklaring is ontvangen dat zij niet voor benoeming in aanmerking wensen te komen.

naam kandidaat

woonplaats

Baudet, T.H.P.

Amsterdam

Wilders, G. (Geert) (m)

's-Gravenhage

Dientengevolge verklaart de Kiesraad, in zijn hoedanigheid van centraal stembureau voor de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement, de volgende kandidaten benoemd tot lid van het Europees Parlement.

naam kandidaat

woonplaats

de Graaff, M.J.R.L. (Marcel) (m)

Brussel (BE)

Groothuis, B. (Bart) (m)

Voorburg

Rookmaker, D.

Hattem

8. Bezwaren van aanwezige kiezers

Tijdens de zitting zijn:

 

geen bezwaren ingebracht.

 

bezwaren ingebracht: zie de bijlage met opmerkingen van het centraal stembureau.

9. Leden centraal stembureau

Alle leden van het centraal stembureau die aanwezig zijn na afloop van de vaststelling, noteren hieronder hun naam.

Datum:

dag

 

maand

 

jaar

           
 

06

 

02

 

2020

 

Naam voorzitter

1.

J.G.C. Wiebenga

   
 

Naam leden

2.

R.B. Andeweg

3.

P. Castenmiller

4.

H.E. Reukema-Gevers

5.

A.B.L. de Jonge

6.

J.R. Prins

10. Ondertekening leden centraal stembureau

Alle leden van het centraal stembureau die onder rubriek 9 hun naam hebben genoteerd, ondertekenen het proces-verbaal. Hou hierbij de volgorde aan van rubriek 9. De voorzitter verklaart hiermee dat de vaststelling is uitgevoerd volgens de voorgeschreven procedures.

Datum:

dag

 

maand

 

jaar

           
 

06

 

02

 

2020

 

Handtekening voorzitter

J.G.C. Wiebenga

 
   
 

Handtekening leden

R.B. Andeweg

 

P. Castenmiller

 

H.E. Reukema-Gevers

 

A.B.L. de Jonge

 

J.R. Prins

 
Naar boven