Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
IJsselsteinStaatscourant 2020, 8418Ruimtelijke plannenOntwerp bestemmingsplan ‘Achtersloot 61 IJsselstein

Logo IJsselstein

Met ingang van 13 februari 2020 ligt het ontwerp bestemmingsplan ‘Achtersloot 61 IJsselstein’ voor een periode van zes weken voor iedereen ter inzage (conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening).

Ontwerp bestemmingsplan

Het bestemmingsplan ‘Achtersloot 61’ voorziet in een planologische regeling voor de herbouw van het achterhuis van de monumentale woonboerderij en het toevoegen van een woning in dit achterhuis.

Zienswijzen

Met ingang van 13 februari 2020 ligt het ontwerp bestemmingsplan inclusief bijbehorende stukken gedurende 6 weken (tot en met 25 maart 2020) ter inzage bij de publieksbalie van het stadskantoor Overtoom 1 te IJsselstein (geopend op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur en op woensdag en vrijdag van 18.00 tot 20.00 uur). Tevens is het plan digitaal raadpleegbaar via de nationale website www.ruimtelijkeplannen.nl (IDN: NL.IMRO.0353.Asloot61-ON01).

Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke reacties (niet per e-mail) kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van de gemeente IJsselstein, p/a Omgevingsdienst Regio Utrecht, Postbus 13101, 3507 LC Utrecht, onder vermelding van ‘Zienswijze ontwerp bestemmingsplan ‘Achtersloot 61 IJsselstein’. Voor het indienen van een mondelinge reactie kunt u contact opnemen met mevrouw S. Tijdink van de Omgevingsdienst regio Utrecht via 088 022 50 00.

 

IJsselstein 12 februari 2020