Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeStaatscourant 2020, 8379VerkeersbesluitenTijdelijke verkeersmaatregel tijdens de carnavalsoptocht in het centrum van Nistelrode, 5388 GM.

Logo Bernheze

Burgemeester en wethouders hebben toestemming verleend om op 23 februari 2020 vanaf 13.30 uur tot 16.00 uur of zoveel langer of korter als nodig blijkt de onderstaande wegen (gedeeltelijk) af te sluiten voor alle verkeer behalve voetgangers:

Weijen, Laar, Pastoor J. Groenenstraat en Kromstraat.

Het besluit is verzonden op: 10 februari 2020

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Bezwaar: Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.

Voorlopige voorziening: Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Reageren: In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.

Heesch, 10 februari 2020