Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZaanstadStaatscourant 2020, 7607Ruimtelijke plannenOmgevingsvergunning O20180982, Prins Hendrikkade te Zaandam

Logo Zaanstad

Hierbij informeren wij u over de afgegeven omgevingsvergunning met een uitgebreide voorbereidingsprocedure.

 

O20180982: realisering van een aanlegsteiger van 25 meter incl. walkasten, loopbrug, verlichting en toegangspoort op de kade ten behoeve van de riviercruisevaart, Prins Hendrikkade te Zaandam

 

Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit kunnen binnen 6 weken, met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

 

Het besluit ligt gedurende 6 weken ter inzage vanaf do. 13-2-2020 t/m wo. 25-3-2020 tijdens de openingstijden bij de balie van de afdeling Vergunningen in het stadhuis, Stadhuisplein 100, Zaandam. Het besluit is ook in te zien op www.zaanstad.nl, zoekterm bekendmakingen.