Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZaanstadStaatscourant 2020, 7595Ruimtelijke plannenOmgevingsvergunning O20180286, Westzijde 40 te Zaandam

Logo Zaanstad

Hierbij informeren wij u over de afgegeven omgevingsvergunning met een uitgebreide voorbereidingsprocedure.

 

O20180286: Het verbouwen van een winkelpand tot 10 woningen en een winkelruimte, Westzijde 40 te Zaandam

 

Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit kunnen binnen 6 weken, met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

 

Het besluit ligt gedurende 6 weken ter inzage vanaf do. 06-02-2020 t/m wo. 18-03-2020 tijdens de openingstijden bij de balie van de afdeling Vergunningen in het stadhuis, Stadhuisplein 100, Zaandam. Het besluit is ook in te zien op www.zaanstad.nl, zoekterm bekendmakingen.