Bestemmingsplan Buitengebied Oude IJsselstreek 2017 deels onherroepelijk

Logo Oude IJsselstreek

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek maken bekend, dat het bestemmingsplan Buitengebied Oude IJsselstreek 2017 met identificatienummer NL.IMRO.1509.BP000100-VA01, vastgesteld door de gemeenteraad op 28 juni 2018, deels onherroepelijk is geworden. Tegen het besluit tot vaststelling was bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep ingesteld. Bij uitspraak van 18 december 2019 heeft de Raad van State een viertal beroepen gegrond verklaard en het raadsbesluit van 28 juni 2018 vernietigd, voor zover het betreft:

 

 • 1.

  Het plandeel voor het perceel Voorbroek 3 te Terborg met de bestemming ‘Wonen’

 • 2.

  Het plandeel voor het perceel Amtweg 4 te Netterden met de bestemming ‘Bedrijf’

 • 3.

  Het plandeel voor het perceel Terborgseweg 12 te Breedenbroek met de bestemming ‘Bedrijf’

 • 4.

  Het plandeel voor het perceel Idinkweg 3B te Varsseveld met de bestemming ‘Bedrijf’ en de functieaanduiding ‘specifieke vorm van wonen – voormalige bedrijfswoning’

 

Begrenzing en inhoud van het bestemmingsplan

Het plan heeft betrekking op vrijwel het gehele buitengebied van de gemeente Oude IJsselstreek. De bebouwde kommen maken geen deel uit van het plan. Verder zijn enkele percelen niet meegenomen waarvoor specifieke bestemmingsplannen gelden. Met het plan is gestreefd naar een actuele planologische regeling voor het plangebied.

 

Ter inzage

Het onherroepelijke bestemmingsplan met identificatienummer NL.IMRO.1509.BP000100-VA02 is vanaf 6 februari 2020 in elektronische vorm te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl en te verkrijgen via de website van de gemeente (www.oude-ijsselstreek.nl) wanneer u zoekt op de naam van het bestemmingsplan. In het gemeentehuis kunt u het bestemmingsplan zowel in elektronische vorm als op papier bekijken. De elektronische vorm is hierbij juridisch bindend.

 

 

Naar boven