Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hollands KroonStaatscourant 2020, 7435Ruimtelijke plannen



Hollands Kroon – Week 4 - Ontwerpbestemmingsplan - Wallerweg 15 en Wallerweg nabij 17  Breezand

Logo Hollands Kroon

Besluit genomen door: college van burgemeester en wethouders

Grondslag: artikel 3:8 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

Onderwerp: Ontwerpbestemmingplan Wallerweg 15 en Wallerweg nabij 17 Breezand

Plangebied: Wallerweg 15 en Wallerweg nabij 17 Breezand

Doel plan: Omzetten van agrarische bestemming naar woonbestemming

IMRO identificatienummer: NL.IMRO.1911.BPKBzandWalwegnb17-ON01

Ter inzage 

Het ontwerpbestemmingsplan Wallerweg 15 en Wallerweg nabij 17 Breezand, met IMRO identificatienummer NL.IMRO.1911.BPKBzandnbWalwg17-ON01, ligt met ingang van 5 februari 2020 gedurende zes weken ter inzage.

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken is als volgt digitaal raadpleegbaar en beschikbaar:

Op de landelijke website ‘Ruimtelijkeplannen.nl’ via:

www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1911.BPKBzandWalwegnb17-ON01

De bronbestanden van het plan zijn beschikbaar via:

http://publiek.tercera-ro.nl/officieel/1911/NL.IMRO.1911.BPKBzandWalwegnb17-ON01

Tevens is er de mogelijkheid om op afspraak de stukken in te zien. Voor het maken van een afspraak met een medewerker van het team RO kunt u contact opnemen met 088-321 5000.

Schriftelijk 

Stuur uw zienswijze naar de gemeenteraad van gemeente Hollands Kroon, postbus 8, 1760 AA Anna Paulowna. Vermeld in uw brief het onderwerp: Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Zuiderweg 2, Anna Paulowna .

Mondeling 

Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met een medewerker van het team RO via tel. 088-321 5000. Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.