Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeidenStaatscourant 2020, 7139Overige mededelingen aan het wegverkeerOverige mededeling aan het wegverkeer; rectificatie verkeersbesluit instellen diverse verkeersmaatregelen Schilperoortpark - Gemeente Leiden en Universiteit Leiden

Logo Leiden

 

Situatietekening: INFR160359/UO-NS-BB

 

De mededeling betreft de rectificatie van verkeersbesluit “Instellen diverse maatregelen Schilperoortpark” dat gepubliceerd is op 08-11-2019 in Staatscourant nummer 61804. In dit verkeersbesluit wordt bij de overwegingen abusievelijk vermeld dat er overleg heeft plaatsgevonden met de korpschef van de politie en dat deze een positief advies heeft gegeven ten aanzien van de genoemde verkeersmaatregelen. Dit is onjuist, want er was sprake van een negatief politie-advies.

Dit negatieve advies heeft uitsluitend te maken met het instellen van een 30km/uur zone zonder het realiseren van snelheidsremmende maatregelen op de rechtstanden. Wij hebben dat advies niet overgenomen. Naar ons oordeel zorgen de klinkerverharding, de smalle rijbaanbreedte en het gemengd verkeer op de rijbaan ervoor dat de naleving van het snelheidsregime van 30 km/uur in voldoende mate wordt geborgd met de inrichting van de weg.

Met deze rectificatie blijven alle besluitpunten in het verkeersbesluit ongewijzigd. Het verkeersbesluit, dat gepubliceerd is op 08-11-2019 in Staatscourant nummer 61804, blijft hiermee in stand en is, na het ongebruikt verstrijken van de bezwarentermijn, onherroepelijk geworden op 20-12-2019.

De mededeling aan het wegverkeer is vanaf te vinden in de Staatscourant, www.overheid.nl. Daarnaast kan in het Stadskantoor (level) een papieren versie van deze mededeling aan het wegverkeer worden ingezien.

 

Leiden, 10 januari 2020

Burgemeester en wethouders van Leiden

Namens dezen,

L. Bezemer

Teammanager Ontwerp en Mobiliteit