Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemmermeerStaatscourant 2020, 7123Ruimtelijke plannenVoorbereiding bestemmingsplan ‘Badhoevedorp Catharinahoeve’

Logo Haarlemmermeer

De gemeente Haarlemmermeer is voornemens een nieuw bestemmingsplan voor te bereiden: ‘Badhoevedorp Catharinahoeve’ (artikel 1.3.1. Bro).

Het plangebied omvat de gronden gelegen tussen de Schipholweg, Sloterweg en A9 te Badhoevedorp. Het bestemmingsplan maakt kantoren, bedrijven, een hotel, een datacentrum en voorzieningen mogelijk.

 

Van de voorgenomen voorbereiding liggen geen stukken ter inzage. Evenmin kunnen hierover nu zienswijzen naar voren worden gebracht,

Op www.officielebekendmakingen.nl wordt te zijner tijd bekendgemaakt wanneer u op dit plan inhoudelijk kunt reageren en wanneer u stukken kunt inzien.