Publicatie boete TAP (7 instapweigering), Inspectie Leefomgeving en Transport

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat publiceert conform verplichting in de Wet luchtvaart (art. 11.27) opgenomen, een lijst van instanties ten aanzien waarvan in de daaraan voorafgaande periode een beschikking tot oplegging van de bestuurlijke boete, bedoeld in artikel 11.16, eerste lid, onderdeel e, of een beschikking tot toepassing van de bestuursdwang, bedoeld in artikel 11.15, onderdeel b, onder 1°, 6° en 7°, onherroepelijk is geworden.

Aan de volgende instantie is een bestuurlijke boete opgelegd:

TAP Transportes Aeros Portugueses SGPS S.A.

Is een boete opgelegd van € 3.400,00 voor zeven overtredingen.

Boetefeit: DBC 5.1.2.

De luchtvaartmaatschappij die een vlucht uitvoert, heeft verzuimd om aan een passagiers die zonder redelijke grond tegen zijn wil de toegang tot een vlucht is geweigerd onmiddellijk het in artikel 7 van de Verordening genoemde

compensatiebedrag te betalen.

Overtreden bepaling: 7, Jo. 4, lid 3, Verordening (EG) nr. 261/2004

Naar boven