Wijziging Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Shared Service Centrum ONS

Logo Overijssel

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel,

het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Zwolle,

het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Kampen,

het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dalfsen en

het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Westerveld

 

Gelet op:

Het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen, meer in het bijzonder op het bepaalde in de artikelen 51 en volgende van die wet alsmede op het bepaalde in de Provinciewet en de Gemeentewet

hebben besloten:

 

de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Shared Service Centrum ONS met instemming van Provinciale Staten respectievelijk de gemeenteraden te wijzigen in die zin dat de aanhef als volgt komt te luiden:

Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Shared Service Centrum ONS

 

Het college van gedeputeerde staten van de PROVINCIE OVERIJSSEL,

het college van burgemeester en wethouders van de GEMEENTE KAMPEN,

het college van burgemeester en wethouders van de GEMEENTE ZWOLLE,

het college van burgemeester en wethouders van de GEMEENTE DALFSEN,

het college van burgemeester en wethouders van de GEMEENTE WESTERVELD en

het college van burgemeester en wethouders van de GEMEENTE ZWARTEWATERLAND

 

Overwegend het volgende:

 • A.

  De colleges delen de ambitie om zich met behoud van eigen autonomie/identiteit te focussen op de kerntaken. Gevoegd bij de ombuiging naar de 'kleinere overheid' faciliteert de concentratie van bedrijfsvoeringsfuncties in een Shared Service Centrum (SSC) Bedrijfsvoering ONS (hierna: ONS) deze gedeelde ambitie.

 • B.

  De colleges zien mogelijkheden om door samenwerking in een SSC de navolgende doelstellingen te realiseren:

  • 1.

   continuïteit door beperking van organisatorische kwetsbaarheid;

  • 2.

   verhoging van de (erkenning van) professionaliteit en deskundigheid van medewerkers;

  • 3.

   verhoging van de kwaliteit van de werkprocessen;

  • 4.

   efficiency ten aanzien van de inzet van beschikbare medewerkers;

  • 5.

   gebundeld investeringsvermogen;

  • 6.

   realisatie van besparingen door schaalvoordelen.

 • C.

  De dienstverlening van ONS richt zich in de eerste aanleg op de gebieden personeels- en salarisadministratie, ICT en inkoop voor de deelnemers. ONS kent het perspectief van uitbreiding naar andere bedrijfsvoeringsgebieden en meer deelnemende overheidsorganisaties.

 • D.

  Door het faciliteren van de deelnemers – door dit efficiënt en kwalitatief hoogwaardig te doen – stelt ONS de deelnemers in staat zich te focussen op hun kerntaken, dat wil zeggen de primaire dienstverlening.

 • E.

  De colleges van Overijssel, Zwolle, en Kampen hebben hiertoe per 1 oktober 2013 een gemeenschappelijke regeling in de vorm van een centrumconstructie getroffen. Om deze samenwerking verder te formaliseren en robuuster te kunnen maken en de verbinding met de raden en provinciale staten te versterken, hebben zij de samenwerking in een centrumregeling per 1 januari 2018 voortgezet door middel van samenwerking in een bedrijfsvoeringsorganisatie als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen. De colleges van Dalfsen en Westerveld zijn per 1 januari 2020 toegetreden

 • F.

  Het college van Zwartewaterland heeft verzocht om per 1 januari 2021 toe te treden tot de gemeenschappelijke regeling.

gelet op:

 • het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen alsmede op het bepaalde in de Provinciewet en de Gemeentewet;

 • afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • de verleende toestemming – overeenkomstig artikel 51 tweede lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen – van de gemeenteraden van Zwolle en Kampen en van provinciale staten van Overijssel voor het toetreden van de colleges van de gemeenten Dalfsen en Westerveld tot deze regeling;

besluit:

 • 1.

  De colleges van Overijssel, Zwolle, Kampen, Dalfsen en Westerveld hebben besloten de Gemeenschappelijke regeling te wijzigen.

 • 2.

  De wijziging houdt in dat per 1 januari 2021 het college van de gemeente Zwartewaterland toetreedt tot de Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Shared Service Centrum ONS en dat per die datum de gemeenschappelijke regeling bestaat uit de volgende 6 partijen:

  • -

   het college van gedeputeerde staten van de provincie Overijssel

  • -

   het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle

  • -

   het college van burgemeester en wethouders van de gemeenten Kampen

  • -

   het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen en

  • -

   het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerveld

  • -

   het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland

8 december 2020

Gedeputeerde Staten van Overijssel

 

17 november 2020

College van burgemeester en wethouders van Zwolle

 

24 november 2020

College van burgemeester en wethouders van Kampen

 

1 december 2020

College van burgemeester en wethouders van Dalfsen

 

8 december 2020

College van burgemeester en wethouders van Westerveld

Naar boven