Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Autoriteit Nucleaire Veiligheid en StralingsbeschermingStaatscourant 2020, 67983Overig

Mededeling indexering bedragen Besluit vergoedingen Kernenergiewet, Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

De Bestuursvoorzitter van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming,

Gelet op artikel 13, derde lid, van het Besluit vergoedingen Kernenergiewet;

maakt bekend dat de bedragen, zoals opgenomen in het Besluit vergoedingen Kernenergiewet, op grond van artikel 13, eerste en tweede lid, van dit besluit in de periode van 1 januari 2021 tot 1 januari 2022 als volgt luiden:

Bedragen als bedoeld in artikel 13, eerste lid, van het Besluit vergoedingen Kernenergiewet

Bedrag:

Bedrag geldend voor 2020

Bedrag geldend voor 2021

Artikel 2

€ 3.800

€ 3.840

Artikel 3, eerste lid, onderdeel a

€ 6.840

€ 6.912

Artikel 3, tweede lid, onderdeel a

€ 17.480

€ 17.664

Artikel 3, eerste lid, onderdeel b

€ 3.800

€ 3.840

Artikel 3, tweede lid, onderdeel b

€ 8.930

€ 9.024

Artikel 4, eerste lid, onderdeel a

€ 810.000

€ 811.800

Artikel 4, tweede lid, onderdeel a

€ 4.050.000

€ 4.059.000

Artikel 4, eerste lid, onderdeel b

€ 405.000

€ 405.900

Artikel 4, tweede lid, onderdeel b

€ 2.025.000

€ 2.029.500

Artikel 4, eerste lid, onderdeel c

€ 270.000

€ 270.600

Artikel 4, tweede lid, onderdeel c

€ 1.080.000

€ 1.082.400

Artikel 5, eerste lid, onderdeel a

€ 270.000

€ 270.600

Artikel 5, tweede lid, onderdeel a

€ 1.350.000

€ 1.353.000

Artikel 5, eerste lid, onderdeel b

€ 270.000

€ 270.600

Artikel 5, tweede lid, onderdeel b

€ 810.000

€ 811.800

Artikel 5, eerste lid, onderdeel c

€ 135.000

€ 135.300

Artikel 5, tweede lid, onderdeel c

€ 405.000

€ 405.900

Artikel 6, eerste lid, onderdeel a

€ 135.000

€ 135.300

Artikel 6, tweede lid, onderdeel a

€ 67.500

€ 67.650

Artikel 6, eerste lid, onderdeel b

€ 67.500

€ 67.650

Artikel 6, tweede lid, onderdeel b

€ 33.750

€ 33.825

Artikel 6, eerste lid, onderdeel c

€ 33.750

€ 33.825

Artikel 6, tweede lid, onderdeel c

€ 33.750

€ 33.825

Artikel 7, eerste lid, onderdeel a

€ 14.440

€ 14.592

Artikel 7, tweede lid, onderdeel a

€ 28.120

€ 28.416

Artikel 7, eerste lid, onderdeel b

€ 6.840

€ 6.912

Artikel 7, tweede lid, onderdeel b

€ 14.820

€ 14.976

Artikel 7, eerste lid, onderdeel c

€ 55.480

€ 56.064

Artikel 7, tweede lid, onderdeel c

€ 93.480

€ 94.464

Artikel 8, eerste lid, onderdeel a

€ 715.500

€ 717.090

Artikel 8, eerste lid, onderdeel b

€ 40.500

€ 40.590

Artikel 8, eerste lid, onderdeel c

€ 256.500

€ 257.070

Artikel 8, eerste lid, onderdeel d

€ 189.000

€ 189.420

Artikel 8, tweede lid, onderdeel a

€ 648.000

€ 649.440

Artikel 8, tweede lid, onderdeel b

€ 337.500

€ 338.250

Artikel 8, tweede lid, onderdeel c

€ 202.500

€ 202.950

Artikel 9, eerste lid

€ 13.680

€ 13.824

Bedragen als bedoeld in artikel 13, tweede lid, van het Besluit vergoedingen Kernenergiewet

Bedrag:

Bedrag zoals opgenomen in Besluit vergoedingen Kernenergiewet 2020

Bedrag geïndexeerd voor 2021

Artikel 9, tweede lid

€ 16.087

€ 16.283

Artikel 9, vierde lid, onderdeel a

€ 271

€ 274

Artikel 9, vierde lid, onderdeel b

€ 21.762

€ 22.028

Artikel 9, vierde lid, onderdeel c

€ 10.881

€ 11.014

Artikel 9, vierde lid, onderdeel d

€ 10.881

€ 11.014

Artikel 9, vierde lid, onderdeel e

€ 5.440

€ 5.506

Artikel 10, eerste lid

€ 534

€ 540

Artikel 10, tweede lid

€ 534

€ 540

Artikel 10, derde lid

€ 1.632

€ 1.651

Artikel 10, vierde lid

€ 5.440

€ 5.506

Toelichting

De in het Besluit vergoedingen Kernenergiewet opgenomen bedragen worden op grond van artikel 13, eerste lid, van dit besluit jaarlijks met ingang van 1 januari aangepast met het verschil tussen de in dit besluit genoemde bedragen en het bedrag van het in de bijlage bij dit besluit vermelde uren of fulltime equivalents maal het in dat jaar geldende tarief voor integrale loonkosten op schaal 13, zoals opgenomen in de Handleiding overheidstarieven 2021.

Enkele bedragen worden op grond van artikel 13, tweede lid, van het Besluit vergoedingen Kernenergiewet, aangepast aan de ontwikkeling van de consumentenprijsindex. De bedragen voor 2021 zijn berekend met de module consumentenprijsindex (CPI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bij de berekening is uitgegaan van de ontwikkeling van het CPI van oktober 2019 tot en met oktober 2020. Deze bedroeg 1,22%.

Op grond van artikel 13, derde lid, van het Besluit vergoedingen Kernenergiewet doet de ANVS mededeling van de nieuwe bedragen voor 1 januari.

DE AUTORITEIT NUCLEAIRE VEILIGHEID EN STRALINGSBESCHERMING, namens deze, A. van Bolhuis, bestuursvoorzitter