Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 december 2020, 2020-0000173631, tot wijziging van de Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid in verband met het openstellen van een extra aanvraagtijdvak voor de derde tranche van deze subsidieregeling

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 3, eerste lid, en 8, eerste lid, van de Kaderwet SZW-subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I

Aan artikel 7, tweede lid, onderdeel a, van de Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid, wordt na ‘13 december 2020’ toegevoegd ‘en van 15 december 2020, 9.00 uur, tot en met 27 december 2020’.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 15 december 2020.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 17 december 2020

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees

TOELICHTING

Op maandag 14 december jl. werd bekend dat vanwege de oplopende besmettingscijfers een strenge lockdown ingesteld zou worden vanaf dinsdag 15 december 2020 tot en met 19 januari 2021. In deze periode zijn alle niet essentiële winkels, musea en theaters, pretparken en dierentuinen, casino’s en sauna’s, accommodaties voor binnensport, horeca en horecavoorzieningen van hotels gesloten. Ook ondernemingen voor contactberoepen zoals kappers, nagelstylisten en tatoeëerders zijn gesloten.

De derde tranche van de Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (hierna: derde tranche NOW) ziet op ondersteuning in het betalen van de loonkosten voor de periode van oktober tot en met december 2020. Een deel van de periode waarover de lockdown is ingesteld valt binnen dit subsidietijdvak. Aanvragen voor de derde tranche NOW konden echter worden ingediend tot en met zondag 13 december. Daardoor zou het voor ondernemers die geraakt worden door de strenge lockdown en die nog geen aanvraag hebben gedaan voor de derde tranche NOW, niet meer mogelijk zijn om gebruik te maken van de NOW voor de tweede helft van december.

Zoals aangekondigd in de toespraak van de Minister-President op 14 december 2020, is daarom een extra aanvraagtijdvak opengesteld voor de derde tranche NOW. Werkgevers die nog geen aanvraag voor de derde tranche van deze subsidieregeling hadden gedaan, kunnen dat alsnog doen van 15 december 2020 vanaf 9.00 uur tot en met 27 december 2020. Aan deze wijziging wordt daarom terugwerkende kracht verleend tot en met 15 december 2020.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees

Naar boven