Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestStaatscourant 2020, 67220OverigVoornemen aanwijzing gemeentelijk monument

Logo Best

Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 15 december 2020 besloten om op basis van de Erfgoedverordening 2010, de redengevende beschrijving en op basis van het advies van de monumentencommissie, de procedure tot aanwijzing gemeentelijk monument te starten voor de volgende objecten in de gemeente Best:

Adres

  • 1.

    Oranjestraat 30 kadastraal bekend H1480

  • 2.

    Oranjestraat 32 kadastraal bekend H1479

De Erfgoedverordening 2010 en de redengevende beschrijving liggen met ingang van woensdag 23 december voor een periode van 6 weken tijdens openingsuren ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis, Dorpsplein 2 te Best.

Tegen de ontwerpbeschikking kan een ieder tot en met dinsdag 2 februari zienswijzen inbrengen. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 50, 5680 AB BEST. Indien gewenst kunt u in een gesprek uw zienswijze mondeling toelichten. Een zienswijze indienen per e-mail is niet mogelijk.

Best, 22 december 2020

College van burgemeester en wethouders gemeente Best