Overeenkomst tussen de bevoegde autoriteiten van Nederland en België ter verlenging van de overeenkomst met betrekking tot de situatie van de grensarbeiders in de context van de COVID-19-gezondheidscrisis van 30 april 2020, zoals verlengd door de overeenkomsten van 19 mei 2020, 19 juni 2020 en 24 augustus 2020

1. Inleiding

Op 30 april 2020 sloten Nederland en België een overeenkomst op basis van artikel 28, derde lid, van het op 5 juni 2001 ondertekende Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, zoals gewijzigd door het Protocol ondertekend op 23 juni 2009 (‘de Overeenkomst’).

Deze Overeenkomst is gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant van 8 mei 2020, nr. 25956, en in het Belgisch Staatsblad van 14 mei 2020, editie 1, bl. 34071.

2. Verlenging

In de Overeenkomst staat dat deze vanaf 31 mei 2020 steeds kan worden verlengd tot en met het einde van de volgende kalendermaand indien beide bevoegde autoriteiten zulks schriftelijk overeenkomen ten minste één week voor de aanvang van de betreffende volgende kalendermaand met het oog op de toepassing van onderdeel 2 met betrekking tot de behandeling van thuiswerkdagen.

Op 19 mei 2020 sloten Nederland en België een overeenkomst ter verlenging van de Overeenkomst tot en met 30 juni 2020. Deze overeenkomst ter verlenging werd gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant van 27 mei 2020, nr. 28917, en in het Belgisch Staatsblad van 5 juni 2020, editie 1, bl. 41472.

Op 19 juni 2020 sloten Nederland en België een tweede overeenkomst ter verlenging van de Overeenkomst tot en met 31 augustus 2020. Deze overeenkomst ter verlenging werd gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant van 29 juni 2020, nr. 34541, en in het Belgisch Staatsblad van 29 juni 2020, editie 1, bl. 48367.

Op 24 augustus 2020 sloten Nederland en België een derde overeenkomst ter verlenging van de Overeenkomst tot en met 31 december 2020. Deze overeenkomst ter verlenging werd gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant van 27 augustus 2020, nr. 45202, en in het Belgisch Staatsblad van 27 augustus 2020, editie 1, bl. 64116.

De bevoegde autoriteiten van Nederland en België komen in dat kader overeen dat de toepassing van de Overeenkomst een vierde keer wordt verlengd tot en met 31 maart 2021.

3. Publicatie

Deze overeenkomst wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en in de Nederlandse Staatscourant.

Overeengekomen door de ondergetekende bevoegde autoriteiten op 7 december 2020:

Voor de bevoegde autoriteit van België P. De Vos Adviseur-generaal

Voor de bevoegde autoriteit van Nederland R. Janssen Waarnemend Directeur Internationale Zaken en Verbruiksbelastingen

Naar boven