Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CoevordenStaatscourant 2020, 66032Ruimtelijke plannenOntwerp facet bestemmingsplan kleine windturbines in de gemeente coevorden

Logo Coevorden

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden maakt bekend, dat gedurende een termijn van zes weken het ontwerp facet bestemmingsplan kleine windturbines in de gemeente Coevorden ter inzage ligt.

Het plan

Het facet bestemmingsplan maakt het onder voorwaarden mogelijk om kleine windturbines (voor eigen gebruik) met een ashoogte tot maximaal 15 meter in de gemeente Coevorden te realiseren.

Wanneer en waar kunt u het plan inzien?

De stukken kunnen op afspraak worden ingezien van 15 december 2020 tot en met 25 januari 2021, tijdens de openingstijden van het Klantcontactcentrum in het Hof van Coevorden, Kasteel 1 in Coevorden.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan digitaal inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl

Zienswijzen

Een ieder kan tijdens de periode van terinzagelegging van de stukken zijn of haar zienswijze mondeling of schriftelijk bij de gemeenteraad indienen. Schriftelijke zienswijzen kunnen gestuurd worden naar Postbus 2, 7740 AA te Coevorden.

Degene die mondeling een zienswijze naar voren wil brengen, dient dit uiterlijk een week voor afloop van bovenstaande termijn kenbaar te maken. Hiertoe dient contact opgenomen te worden met het Klantcontactcentrum in het Hof van Coevorden voor het maken van een afspraak.

Alleen als u nu uw zienswijze naar voren brengt, kunt u in een later stadium in beroep gaan. De naar voren gebrachte zienswijzen worden mede ter inzage gelegd. Indien u niet wilt dat uw persoonlijke gegevens bekend worden gemaakt, dan kunt u daarom verzoeken.

Coevorden, 14 december 2020.