Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 15 december 2020, nr. IENW/BSK-2020/244084, tot wijziging van de Regeling tarieven luchtvaart 2008 in verband met indexering van de tarieven, de introductie van enkele nieuwe tarieven en enkele andere wijzigingen

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 1.7, tweede lid, 6.55, zesde lid, 6.58, zesde lid, 8.12, vijfde lid, 8a.4, vierde lid, 10.11, eerste lid, onderdeel b, en 11.2a, derde lid, van de Wet luchtvaart, de artikelen 8, vierde lid, 13, tweede lid, 14, vijfde lid, 15, tweede lid, 20, derde lid, en 30, derde lid, van het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart, artikel 22, tweede lid, van het Besluit luchtvaartuigen 2008 en artikel 5 van het Besluit vluchtuitvoering;

BESLUIT:

ARTIKEL I

De Regeling tarieven luchtvaart 2008 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 40’ vervangen door ‘€ 41’

2. In het tweede lid komt de tabel te luiden:

Examen ATPL

€ 169,05

Examen CPL

€ 169,05

Examen IR (A/H)

€ 169,05

Examen EIR

€ 113,95

Examen PPL (A/H)

€ 113,95

Examen LAPL

€ 113,95

Examen OPPL

€ 113,95

Examen RT

€ 113,95

Examen Military Bridge

€ 226,95

B

Artikel 5a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 329’ vervangen door ‘€ 335’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 260’ vervangen door ‘€ 264’.

3. In het derde lid wordt ‘€ 80’ vervangen door ‘€ 81’.

C

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel c, wordt ‘€ 549’ vervangen door ‘€ 557’.

2. In het tweede en derde lid wordt ‘€ 528’ telkens vervangen door ‘€ 536’.

3. In het derde lid, onderdeel c, wordt ‘€ 528’ vervangen door ‘€ 536’.

4. In het vierde lid wordt ‘€ 111’ vervangen door ‘€ 113’.

5. In het vijfde lid wordt ‘€ 142’ vervangen door ‘€ 144’.

6. In het zesde lid wordt ‘€ 57’ vervangen door ‘€ 58’.

7. In het zevende en achtste lid wordt ‘€ 65’ vervangen door ‘€ 66’.

8. In het negende lid wordt ‘€ 64’ vervangen door ‘€ 65’.

9. In het tiende lid wordt ‘€ 129’ vervangen door ‘€ 131’.

10. In het elfde lid wordt ‘€ 97’ vervangen door ‘€ 99’.

D

In artikel 7 komt tabel 1 te luiden:

Tabel 1

Omschrijving

Afgifte

Besluit op aanvraag medische verklaring of medisch certificaat

€ 94

Afgifte duplicaat medische verklaring of medisch certificaat

€ 38

Afgifte duplicaat medisch dossier

€ 0,28 per pagina

Doorsturen medisch dossier, in verband met conversie van een bewijs van bevoegdheid, door of naar een andere bevoegde autoriteit

€ 58

E

In artikel 8 komt tabel 1 te luiden:

Tabel 1

Omschrijving

Initiële afgifte

Verlenging

Wijziging

Hernieuwde afgifte

Certificatie AeMC

€ 3.276

   

€ 310

Extra vestigingsplaats AeMC

€ 1.035

   

€ 310

Extra vestigingsplaats zelfstandig AME

€ 1.035

€ 310

€ 310

€ 310

Certificatie AME

€ 316

€ 310

€ 310

€ 310

Certificatie zelfstandig AME

€ 2.414

€ 310

€ 310

€ 310

Uitbreiden certificatie AME tot de verlenging en hernieuwde afgifte van medische certificaten klasse 1

€ 91

     

Goedkeuring wijziging toepassingsgebied certificaat of goedkeuringsvoorwaarden zelfstandig AME of AME (per wijzigingsaanvraag)

   

€ 91

€ 91

Goedkeuring wijziging(en) in organisatie AeMC waarvoor vooraf goedkeuring is vereist (per wijzigingsaanvraag)

   

€ 310

€ 310

F

Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, aanhef, wordt ‘€ 139’ vervangen door ‘€ 141’

2. In het tweede lid wordt ‘€ 561’ vervangen door ‘€ 571’.

G

Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ‘€ 103’ vervangen door ‘€ 105’.

b. In onderdeel b wordt ‘€ 148’ vervangen door ‘€ 150’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 103’ vervangen door ‘€ 105’.

3. In het derde, vierde en vijfde lid wordt ‘€ 151’ telkens vervangen door ‘€ 153’.

4. Het zesde lid kom te luiden:

  • 6. Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een persoonsgebonden bevoegdheid voor het beoordelen van de luchtwaardigheid, het afgeven van een airworthiness review certificate dan wel het verstrekken van een aanbeveling voor de airworthiness review, in overeenstemming met Part M.A. 710 van verordening (EU) nr. 1321/2014 voor ELA 1 luchtvaartuigen die niet commercieel worden gebruikt of in overeenstemming met artikel ML.A.901(b)(4) en ML.A.904(c) van verordening (EU) nr. 1321/2014, is een vast tarief verschuldigd van € 1.655.

H

In artikel 10a wordt in het eerste en tweede lid ‘€ 48’ telkens vervangen door ‘€ 49’.

I

Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid komt tabel 1 te luiden:

Tabel 1

Omschrijving

Tarieven

Registratie opleidingsinstelling/ Aangewezen entiteit voor de onbemande luchtvaart / Erkende entiteit voor de onbemande luchtvaart (basistarief, eerste afgifte)

€ 310

Registratie opleidingsinstelling / Aangewezen entiteit voor de onbemande luchtvaart / Erkende entiteit voor de onbemande luchtvaart (basistarief, herafgifte)

€ 310

Goedkeuring opleidingsinstelling voor Cabin Crew Initial Training

€ 3.905

Goedkeuring voor afgifte Cabin Crew Attestation

€ 1.020

Opleidingsmodule RFI

€ 1.550

Opleidingsmodule RFI-refresher seminar

€ 929

Opleidingsmodule RPL

€ 929

Wijzigingen in aangeboden opleidingen

€ 156

Naamwijziging (waarbij de rechtspersoon niet wijzigt)

€ 147

Wijziging principal place of business (waarbij de rechtspersoon, de trainingsactiviteiten en locaties niet wijzigen)

€ 147

Registratie opleidingsinstelling RT-only

€ 310

Module radiotelefonie met standaard handboek

€ 172

Module radiotelefonie zonder standaard handboek

€ 620

Indelingsprotocol Examinatoren (IPEX)

€ 310

Opleidingsmodule theorie RPA-L / Opleidingsmodule theorie UAS

€ 929

Opleidingsmodule praktijk RPA-L

€ 929

Variant op praktijk RPA-L (per categorie of bevoegdverklaringen)

€ 223

Opleidingsmodule class rating MLA/MLH/GC

€ 443

2. In het tweede lid komt tabel 2 te luiden:

Tabel 2

Omschrijving (alle categorieën luchtvaartuigen)

Initiële afgifte

DTO

€ 310

ATO complex basistarief

€ 4.878

ATO niet-complex basistarief

€ 4.066

Goedkeuring gebruik simulator, per aanvraag per simulator

€ 304

Opleidingsmodule MPL

€ 6.203

Opleidingsmodule integrated ATP, integrated ATP/IR, integrated CPL, integrated CPL/IR, per module

€ 3.101

Opleidingsmodule praktijk IR

€ 1.550

Opleidingsmodule praktijk EIR, BIR

€ 1.241

Variant op opleidingsmodule IR, EIR, BIR

€ 468

Opleidingsmodule FI1

€ 1.550

Opleidingsmodule FI-refresher seminar1

€ 929

Overige opleidingsmodule instructeurs

€ 1.061

Opleidingsmodule praktijk CPL

€ 1.240

Opleidingsmodule theorie CPL, IR, EIR/CB-IR, ATP, BIR per module

€ 1.085

Opleidingsmodule theorie LAPL, PPL, BPL, SPL, per module1

€ 929

Opleidingsmodule type rating Multi pilot aircraft, per module

€ 1.085

Variant op opleidingsmodule type rating Multi pilot aircraft

€ 468

Opleidingsmodule class/type rating Single pilot aircraft, per module1

€ 775

Variant op opleidingsmodule class/type rating Single pilot aircraft

€ 468

Opleidingsmodule MCC theorie en praktijk

€ 775

Opleidingsmodule ratings – night, aerobatic, towing, mountain- per module1

€ 929

Opleidingsmodule praktijk LAPL, PPL, SPL, BPL, per module1

€ 929

Aanvullende opleidingslocatie, per locatie binnen Nederland

€ 1.395

Opleidingslocatie in het buitenland, per locatie binnen de EU

€ 13.158

Opleidingslocatie in het buitenland, per locatie buiten de EU

€ 26.314

Taalbeoordelingsinstantie

€ 5.118

Beperkte taalbeoordelingsinstantie (voor herbeoordeling LPE level 4)

€ 1.861

Uitbreiding beperkte taalbeoordelingsinstantie naar volledige taalbeoordelingsinstantie

€ 3.256

Overige aanvragen per besluit

€ 468

Praktische instructie examinatoren

€ 776

Ontheffing per onderwerp2

€ 1.559

Herhaling ontheffing per onderwerp3

€ 345

Alternative Means of Compliance

€ 1.020

Opleidingsmodule extension privilege from sailplane to TMG on SPL, Opleidingsmodule extension privilege from TMG to Sailplanes on SPL1

€ 757

Additionele startmethodes – sailplanes1

€ 147

Opleidingsmodule cloud flying privilege1

€ 907

Class extension – balloons1

€ 456

Group extension – balloons1

€ 456

Tethered hot-air balloon flight rating1

€ 456

Opleidingsmodule advanced UPRT course – aeroplanes

€ 443

Opleidingsmodule upset recovery instructor training course

€ 443

Opleidingsmodule Basic aerobatic privilege – Sailplanes, Basic aerobatic privilege on TMG with engine power – sailplanes1

€ 460

Opleidingsmodule Advanced aerobatic privilege – sailplanes, Advanced aerobatic privilege

On TMG with engine power – sailplanes1

€ 913

Aanvullende opleidingsmodule instructeurs – sailplanes en ballonnen1

€ 219

Commercial operation rating – Refresher course1

€ 219

3. In het vierde lid komt tabel 3 te luiden:

Tabel 3

Omschrijving

Tarieven

Conversie ATO niet-complex naar ATO complex en v.v.

€ 2.281

Naamwijziging (waarbij de rechtspersoon niet wijzigt)

€ 157

Wijziging principal place of business (waarbij de rechtspersoon, de trainingsactiviteiten en locaties niet wijzigen)

€ 147

Toevoegen of wijzigen van opleidingslocatie, per locatie binnen Nederland (inclusief wijzigingen handboeken)

€ 1.395

Toevoegen of wijzigen van opleidingslocatie in het buitenland, per locatie binnen de EU (inclusief wijzigingen handboeken)

€ 13.158

Toevoegen of wijzigen van opleidingslocatie in het buitenland, per locatie buiten de EU (inclusief wijzigingen handboeken)

€ 26.314

Goedkeuring gewijzigd handboek, per deel of subdeel

€ 487

Wijziging gebruik van een simulator per aanvraag per simulator

€ 310

Beoordeling nieuwe functionaris (AM, HT)1

€ 310

Overige aanvragen (zoals inzetten van een simulator voor een ander type training dan waarvoor het bedoeld is, of goedkeuring van een eigen ontwerp van een logboek), per besluit

€ 487

Verwijderen van een simulator van de erkenning

€ 147

Verwijderen van een opleidingsmodule (inclusief wijziging handboeken)

€ 466

Ontheffing per onderwerp2

€ 1.559

Herhaling ontheffing per onderwerp3

€ 345

Alternative Means of Compliance

€ 1.020

4. In het vijfde lid komt tabel 4 te luiden:

Tabel 4

Omschrijving

Eerste afgifte

FSTD-A/H FFS (per kwalificatie)

€ 6.556

FSTD-A/H FTD (per kwalificatie)

€ 6.248

FSTD-A/H FNPT (per kwalificatie)

€ 8.192

FSTD-A BITD (per kwalificatie)

€ 4.112

5. In het zesde lid komt tabel 5 te luiden:

Tabel 5

Omschrijving

Tarieven

Wijziging, opwaardering, activatie of verplaatsing FSTD-A/H FFS

€ 3.948

Wijziging, opwaardering, activatie of verplaatsing FSTD-A/H FTD

€ 3.948

Wijziging, opwaardering, activatie of verplaatsing FSTD-A/H FNPT

€ 2.959

Wijziging, opwaardering, activatie of verplaatsing FSTD-A BITD

€ 2.465

Wijziging operator

€ 1.161

Herafgifte certificaat na verlies of beschadiging

€ 310

J

Artikel 12 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid komen tabel 1 en tabel 2 te luiden:

Tabel 1

Omschrijving

Eerste afgifte

Erkenning opleidingsinstelling:

 

– basisopleiding

€ 28.577

– categorie typen luchtvaartuigen n1 ≤ 10

€ 31.770

– categorie typen luchtvaartuigen n1> 10

€ 44.618

Tabel 2

Omschrijving

Eerste afgifte

Toeslag per nevenlocatie1 Nederland

€ 3.992

Toeslag per nevenlocatie Europese Unie

€ 4.791

Toeslag per nevenlocatie buiten Europese Unie

€ 7.186

2. In het tweede lid komt tabel 3 te luiden:

Tabel 3

Omschrijving

Tarieven

Bijschrijven aanvullende rating (in geval van basis- en typeopleiding)

€ 2.444

Bijschrijven limitation (in geval van basis- en typeopleiding)

€ 1.165

Bijschrijven of wijziging vestiging (in geval van basis, type en geregistreerde opleiding) buiten het postcodegebied waar de opleidingsinstelling is gevestigd

€ 4.039

Goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

€ 742

Alle overige acceptaties en goedkeuringen (‘acceptances and approvals’, zoals accepteren sleutelfunctionarissen, doorhalingen op de vergunning)

€ 133

3. In het derde lid wordt ‘€ 615’ vervangen door ‘€ 625’.

4. In het vierde lid komt tabel 4 te luiden:

Tabel 4

Omschrijving

Tarieven

Goedkeuring theoretisch en praktisch deel

€ 576

Goedkeuring theoretisch deel

€ 346

Goedkeuring praktisch deel

€ 231

K

Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 158’ vervangen door ‘€ 161’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 79’ vervangen door ‘€ 80’.

3. In het derde lid komt tabel 1 te luiden:

Tabel 1

MTOM

Afgifte

Verlenging

Luchtvaartuig ≤ 2.000 kg

€ 279

€ 94

Luchtvaartuig > 2.000 kg en ≤ 5.700 kg

€ 612

€ 205

Luchtvaartuig > 5.700 kg

€ 2.100

€ 700

4. In het zesde en achtste lid wordt ‘€ 109’ telkens vervangen door ‘€ 111’.

5. In het zevende lid wordt ‘€ 322’ vervangen door ‘€ 327’.

6. In het negende lid komt tabel 2 te luiden:

Tabel 2

Omschrijving

AMP initieel:

aangeboden door CAMO. AMP gebaseerd op maintenance data

AMP initieel:

niet aangeboden door CAMO.

AMP gebaseerd op maintenance data

Beoordeling taken niet gebaseerd op maintenance data2

Beoordeling taken gebaseerd op ILT AMC

Ballonnen en zweefvliegtuigen1

€ 567

€ 797

€ 867

€ 262

Overige luchtvaartuigen

€ 1.961

€ 2.861

€ 2.391

€ 567

7. In het tiende lid komt tabel 3 te luiden:

Tabel 3

Omschrijving

AMP wijziging:

aangeboden door CAMO. AMP gebaseerd op maintenance data

AMP wijziging:

niet aangeboden door CAMO.

AMP gebaseerd op maintenance data

Beoordeling taken niet gebaseerd op maintenance data2

Beoordeling taken gebaseerd op ILT AMC

Ballonnen en zweefvliegtuigen1

€ 334

€ 411

€ 867

€ 262

Overige luchtvaartuigen

€ 567

€ 797

€ 2.391

€ 567

8. In het elfde lid wordt ‘€ 129’ vervangen door ‘€ 131’.

L

Artikel 14 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 153’ vervangen door ‘€ 156’ en wordt ‘€ 158’ vervangen door ‘€ 161’.

2. In het tweede en derde lid wordt ‘€ 659’ vervangen door ‘€ 670’.

M

In artikel 15 komt tabel 1 te luiden:

Tabel 1

MTOM

Afgifte

Luchtvaartuig ≤ 5.700 kg

€ 1.598

Luchtvaartuig > 5.700 kg

€ 5.110

N

Artikel 16 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. Tabel 1 komt te luiden:

Tabel 1

Omschrijving

Eerste afgifte

Classificatie erkenning onderhoudsbedrijf1

 

– A1 line maintenance2

€ 22.189

– A1 base maintenance

€ 26.979

– A2, A4

€ 18.195

– A3

€ 18.195

– B1

€ 22.189

– B2, B3

€ 18.195

– C (voor een bedrijf met 15 of minder werknemers)

€ 9.413

– C (voor een bedrijf met meer dan 15 werknemers)

€ 18.195

– D

€ 15.801

b. Tabel 2 komt te luiden:

Tabel 2

Omschrijving

Eerste afgifte

Aanvulling gebaseerd op een basis A1 classificatie1:

 

Toeslag per aanvullende classificatie (TA1)

€ 1.598

Aanvulling gebaseerd op basis overige classificaties2:

 

Toeslag per aanvullende classificatie overige erkenningen

€ 797

c. Tabel 3 komt te luiden:

Tabel 3

Omschrijving

Eerste afgifte

Aanvulling gebaseerd op een basis A1 classificatie:

 

Toeslag per nevenlocatie1 in Nederland

€ 3.992

Toeslag per nevenlocatie in de Europese Unie

€ 4.791

Toeslag per nevenlocatie buiten de Europese Unie

€ 7.186

Toeslag line stations

€ 408 x N2

Toeslag bij meer dan 500 werknemers

€ 16 x P3

Aanvulling gebaseerd op basis overige classificatie:

 

Toeslag per nevenlocatie in Nederland

€ 1.277

Toeslag per nevenlocatie in de Europese Unie

€ 1.598

Toeslag per nevenlocatie buiten de Europese Unie

€ 2.395

Toeslag line stations

€ 408 x N

Toeslag bij meer dan 500 werknemers

€ 16 x P

Toeslag privilege voor het afgeven van een airworthiness review certificate of het verstrekken van een aanbeveling voor de airworthiness review voor ELA 1-luchtvaartuigen die geen commerciële activiteiten uitvoeren, conform Part 145.A.75(f).

€ 2.728

d. Tabel 4 komt te luiden:

Tabel 4

Omschrijving1

Eerste afgifte

Classificatie erkenning onderhoudsbedrijf:

 

– A2, A4

€ 13.614

– A3

€ 13.614

– B1

€ 16.599

– B2, B3

€ 13.614

– C (voor een bedrijf met 15 of minder werknemers)

€ 7.017

– C (voor een bedrijf met meer dan 15 werknemers)

€ 13.614

– D

€ 11.809

e. Tabel 5 komt te luiden:

Tabel 5

Omschrijving

Eerste afgifte

Toeslag per aanvullende classificatie

€ 598

f. Tabel 6 komt te luiden:

Tabel 6

Omschrijving

Eerste afgifte

Toeslag per nevenlocatie1 in Nederland

€ 958

Toeslag per nevenlocatie in de Europese Unie

€ 1.197

Toeslag per nevenlocatie buiten de Europese Unie

€ 1.796

Toeslag line stations

€ 300 x N2

Toeslag privilege voor het afgeven van een airworthiness review certificate of het verstrekken van een aanbeveling voor de airworthiness review voor ELA 1-luchtvaartuigen die geen commerciële activiteiten uitvoeren, conform Part M.A.615(e)

€ 2.728

Toeslag privilege voor het opstellen en laten goedkeuren van onderhoudsprogramma’s voor ELA 2-luchtvaartuigen die geen commerciële activiteiten uitvoeren, conform Part M.A.615(f)

€ 2.728

2. In het tweede lid komt tabel 7 te luiden:

Tabel 7

Omschrijving

Part 145 MOA erkenning gebaseerd op een A1 classificatie

Part 145 MOA erkenning niet gebaseerd op een A1 classificatie

Part MAF erkenning

Bijschrijving aanvullende classificatie1

€ 2.444

€ 1.644

€ 1.206

Bijschrijving type luchtvaartuig, motortype of component (Part 145, beperkingen)

€ 2.444

€ 1.644

€ 1.206

Bijschrijving nieuwe of wijziging onderhoudslocatie buiten het postcodegebied waar het onderhoudsbedrijf is gevestigd

€ 4.039

€ 2.913

€ 2.164

Aanpassing limitations van een van de ratings als vermeld op de erkenning.

Bijschrijving nieuwe of wijziging onderhoudslocatie binnen het postcodegebied waar het onderhoudsbedrijf is gevestigd.

Bijschrijven line station (per line station).

Alle overige wijzingen als vermeld op de erkenning en wijzigingen in de scope of work als vastgelegd in het goedgekeurde handboek

€ 1.164

€ 846

€ 605

Goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

€ 742

€ 543

€ 396

Alle overige acceptaties en goedkeuringen (‘acceptances and approvals’, zoals accepteren sleutelfunctionarissen2, doorhalingen op de vergunning)

€ 133

€ 133

€ 133

Bijschrijven privilege voor het afgeven van een airworthiness review certificate of het verstrekken van een aanbeveling voor de airworthiness review voor ELA 1-luchtvaartuigen die geen commerciële activiteiten uitvoeren, conform Part 145.A.75(f) of Part M.A.615(e)

 

€ 2.728

€ 2.728

Bijschrijven privilege voor het opstellen en laten goedkeuren van onderhoudsprogramma’s voor ELA 2-luchtvaartuigen die geen commerciële activiteiten uitvoeren, conform Part M.A.615(f)

 

€ 2.728

€ 2.728

Wijziging van Part MAF naar Part 145

€ 9.666

   

3. Het derde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. Tabel 7a komt te luiden:

Tabel 7a

Omschrijving

   

Aanvraag 14 CFR Part 145 Repair Station Approval:

Tarief A1-classificatie

Tarief non – A1-classificatie

– Initiële afgifte, alle handelingen tezamen (inclusief beoordeling FAA-supplement)

Gelijk aan de som van de in tabel 7 vermelde tarieven voor aanpassing limitations en goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

Gelijk aan de som van de in tabel 7 vermelde tarieven voor aanpassing limitations en goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

– Wijziging en verlenging, exclusief beoordeling FAA-supplement

€ 608

€ 608

– Beoordeling FAA-supplement only

Gelijk aan het in tabel 7 vermelde tarief voor goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

Gelijk aan het in tabel 7 vermelde tarief voor goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

b. Tabel 7b komt te luiden:

Tabel 7b

Omschrijving

   

Aanvraag CAR 573 Maintenance Organization Approval:

Tarief A1-classificatie

Tarief non A1-classificatie

– Initiële afgifte, alle handelingen tezamen (inclusief beoordeling TCCA-supplement)

Gelijk aan de som van de in tabel 7 vermelde tarieven voor aanpassing limitations en goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

Gelijk aan de som van de in tabel 7 vermelde tarieven voor aanpassing limitations en goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

– Wijziging en verlenging, exclusief beoordeling TCCA-supplement

€ 304

€ 304

– Beoordeling TCCA-supplement only

Gelijk aan het in tabel 7 vermelde tarief voor goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

Gelijk aan het in tabel 7 vermelde tarief voor goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

c. Tabel 7c komt te luiden:

Tabel 7c

Omschrijving

   

Aanvraag RBAC 145 Maintenance Organization Approval:

Tarief A1-classificatie

Tarief non A1-classificatie

– Initiële afgifte, alle handelingen tezamen (inclusief beoordeling ANAC-supplement)

Gelijk aan de som van de in tabel 7 vermelde tarieven voor aanpassing limitations en goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

Gelijk aan de som van de in tabel 7 vermelde tarieven voor aanpassing limitations en goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

– Wijziging en verlenging, exclusief beoordeling ANAC-supplement

€ 304

€ 304

– Beoordeling ANAC-supplement only

Gelijk aan het in tabel 7 vermelde tarief voor goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

Gelijk aan het in tabel 7 vermelde tarief voor goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

4. In het vierde lid wordt ‘€ 15.537’ vervangen door ‘€ 15.801’.

5. In het vijfde lid komt tabel 8a te luiden:

Tabel 8a

Omschrijving

Part 145 MOA erkenning gebaseerd op een A1-classificatie

Part 145 MOA erkenning niet gebaseerd op een A1-classificatie

Part MAF erkenning

Nationale erkenning per type luchtvaartuig, motortype of component

€ 2.444

€ 1.644

€ 1.206

6. In het zesde lid komt tabel 9 te luiden:

Tabel 9

Omschrijving

Wijziging

Bijschrijven nieuwe c.q. wijzigingen van locaties buiten het postcodegebied

€ 2.923

Bijschrijven nieuwe c.q. wijzigingen van locaties binnen het postcodegebied

€ 846

Wijziging nationale erkenning

€ 1.644

Goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

€ 543

Alle overige acceptaties en goedkeuringen (‘acceptances and approvals’, zoals accepteren sleutelfunctionarissen, doorhalingen op de vergunning)

€ 133

7. In het zevende lid komt tabel 10 te luiden:

Tabel 10

Omschrijving

Tarieven

Bijschrijven BvL-V-bevoegdheid voor erkende bedrijven t.b.v.:

 

– Luchtvaartuigen MTOM > 5.700kg

€ 4.999

– Luchtvaartuigen MTOM ≤ 5.700kg

€ 1.485

8. Het achtste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. Tabel 11 komt te luiden:

Tabel 11

Omschrijving

Eerste afgifte

POA

(Subpart G)

Eerste afgifte

akkoordverklaring

(Subpart F)

Erkenning productiebedrijf basisvergunning:

   

– Bedrijven ≤ 500 werknemers1

€ 26.979

€ 19.745

– Bedrijven > 500 en < 1.000 werknemers1

€ 42.972

€ 31.339

– Bedrijven ≥ 1.000 werknemers1

€ 82.871

€ 60.412

b. Tabel 12 komt te luiden:

Tabel 12

Omschrijving

Eerste afgifte

POA

(Subpart G)

Eerste afgifte

akkoordverklaring (Subpart F)

Herafgifte

Toeslag per nevenlocatie1 in Nederland

€ 3.992

€ 2.907

€ 310

Toeslag per nevenlocatie1 in de Europese Unie

€ 4.791

€ 3.488

€ 310

Toeslag per nevenlocatie1 buiten de Europese Unie

€ 7.186

€ 5.231

€ 310

9. In het negende lid komt tabel 13 te luiden:

Tabel 13

Omschrijving

Wijziging

POA

(Subpart G)

Wijziging

akkoordverklaring

(Subpart F)

Bijschrijving nieuw product/component/rating/categorie

€ 2.444

€ 1.141

Bijschrijving of wijziging vestigingsplaats buiten het postcodegebied waar de productieorganisatie is gevestigd

€ 4.039

€ 2.073

Bijschrijving nieuwe of wijziging vestiging binnen het postcodegebied waar de productieorganisatie is gevestigd, alle overige wijzingen als vermeld op de erkenning en wijzigingen in de scope of work als vastgelegd in het goedgekeurde handboek

€ 1.165

€ 1.141

Goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

€ 742

€ 362

Alle overige acceptaties en goedkeuringen (‘acceptances and approvals’, zoals accepteren sleutelfunctionarissen1, doorhalingen op de vergunning)

€ 133

€ 123

10. In het twaalfde lid wordt ‘€ 1.755’ vervangen door ‘€ 1.785’.

11. In het dertiende lid wordt ‘€ 5.141’ vervangen door ‘€ 5.228’.

12. In het veertiende lid wordt ‘€ 1.028’ vervangen door ‘€ 1.045’.

13. In het vijftiende lid komt tabel 15 te luiden:

Tabel 15

Omschrijving

Afgifte

Erkenning nationale ontwerporganisatie (>15 medewerkers)

€ 18.993

Erkenning nationale ontwerporganisatie (≤15 medewerkers)

€ 11.330

Bijschrijven nieuw privilege en acceptatie ‘significant change’, conform overeenkomstig Part 21, van verordening (EU) nr. 748/2012

€ 6.277

Goedkeuring wijziging bedrijfshandboek nationale ontwerporganisatie

€ 742

Alle overige acceptaties en goedkeuringen (‘acceptances and approvals’, zoals accepteren sleutelfunctionarissen, doorhalingen op de vergunning)

€ 133

O

Artikel 16a wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. Tabel 1 komt te luiden:

Tabel 1

Omschrijving1

Eerste afgifte

 

Classificatie erkenning bedrijf

Onderhoud

Beheer permanente luchtwaardigheid

– A – Niet-complexe motoraangedreven vleugelvliegtuigen

€ 13.614

€ 7.499

– A -Vliegtuigen met een MTOM van hoogstens 2.730 kg

€ 13.614

€ 7.499

– A – Helikopters

€ 13.614

€ 7.499

– A – Luchtschepen

€ 13.614

€ 7.499

– A – Ballonnen

€ 13.614

€ 7.499

– A – Zweefvliegtuigen

€ 13.614

€ 7.499

– B – Turbinemotoren

€ 16.599

 

– B – Zuigermotoren en elektrische motoren

€ 13.614

 

– C – Andere componenten dan volledige motoren (voor een bedrijf met 15 of minder werknemers)

€ 7.017

 

– C – Andere componenten dan volledige motoren (voor een bedrijf met meer dan 15 werknemers)

€ 13.614

 

– D – Niet-destructieve tests (NDT)

€ 11.809

 

Wijziging van Part M Subpart F of Subpart G of Part-145, per vergunning, naar Part CAO conform Verordening (EU) 2019/1383 artikel 4, vierde lid

Indien de aanvrager tegelijkertijd een aanvraag voor wijziging van Part-M Subpart F of Part-145 en Part-M Subpart G naar Part-CAO aanvraagt, wordt op het totaal tarief een korting van 25% toegepast ten opzichte van het hoogste in rekening te brengen tarief

€ 3.672

€ 3.672

Alternative means of compliance

€ 1.020

€ 1.020

b. Tabel 2 komt te luiden:

Tabel 2

Omschrijving

Eerste afgifte

Toeslag per aanvullende classificatie & beheer van permanente luchtwaardigheid

€ 598

Toeslag indien luchtvaartmanagementtaken zijn uitbesteed

€ 2.395

Toeslag per nevenlocatie1 in Nederland

€ 958

Toeslag per nevenlocatie in de Europese Unie

€ 1.197

Toeslag per nevenlocatie buiten de Europese Unie

€ 1.796

Toeslag line stations

€ 300 x N2

Toeslag privilege voor het afgeven van een airworthiness review certificate

€ 2.728

Toeslag privilege voor het afgeven van een Permit to Fly

€ 2.728

2. In het tweede lid komt tabel 3 te luiden:

Tabel 3

Omschrijving

Wijziging

Bijschrijving aanvullende classificatie1

€ 1.206

Bijschrijving type luchtvaartuig, motortype of component

€ 1.206

Bijschrijving nieuwe of wijziging onderhoudslocatie buiten het postcodegebied waar het onderhoudsbedrijf is gevestigd

€ 2.164

Aanpassing limitations van een van de ratings als vermeld op de erkenning

– bijschrijving nieuwe of gewijzigde onderhoudslocatie binnen het postcodegebied waar het onderhoudsbedrijf is gevestigd.

– bijschrijving line station (per line station).

– alle overige wijzigingen als vermeld op de erkenning en wijzigingen in de scope of work als vastgelegd in het goedgekeurde handboek

€ 605

Goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

€ 396

Alle overige acceptaties en goedkeuringen (‘acceptances and approvals’, zoals accepteren sleutelfunctionarissen2, doorhalingen op de vergunning)

€ 133

Bijschrijven privilege voor het afgeven van een airworthiness review

€ 2.728

Bijschrijven privilege voor het afgeven van een Permit to Fly

€ 2.728

Alternative Means of Compliance

€ 1.020

P

Artikel 17 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. Tabel 1 komt te luiden:

Tabel 1

Producten

Commercieel luchtvervoer (CAT) alleen AtoA met andere dan complexe motoraangedreven luchtvaartuigen

Overige vluchtuitvoeringen met andere dan complexe motoraangedreven luchtvaartuigen

Vluchtuitvoering met complexe motoraangedreven luchtvaartuigen1 ≤19 pax,

Vluchtuitvoering met complexe motoraangedreven luchtvaartuigen1>19 pax

AOC (niet zijnde ROC)

Basistarief2

€ 3.5663

€ 4.3544

€ 27.134

€ 28.218

Plus:

Pax

€ 615

€ 615

€ 615

€ 615

Cargo

 

€ 466

€ 615

€ 929

Helicopter Emergency Medical Service per type

   

€ 2.070

 

VFR night per class/type

 

€ 310

€ 310

€ 310

IFR per class/type

 

€ 615

€ 615

€ 615

Bijschrijving:

– Extra class/type5

€ 929

€ 929

€ 4.651

€ 9.304

– Extra luchtvaartuig registratie van aangevraagde class/type

€ 78

€ 78

€ 156

€ 156

– Area of operation (per area)6

€ 310

€ 615

€ 615

€ 615

– Area of operation worldwide in 1 aanvraag6

 

€ 3.101

€ 3.101

€ 3.101

Special approval:7

– Per Low visibility procedure per type per approval:

○ CAT II

○ CAT III A or B or C

○ LVTO operation

○ Lower than standard CAT I

○ Other than Standard CAT II

○ Approaches utilizing EVS

 

€ 1.379

€ 1.379

€ 1.379

– MNPS per type

   

€ 1.861

€ 1.861

– RNP AR APCH of RNP 0.3 per type (private instrument approach)

   

€ 1.861

€ 1.861

– RNP AR APCH of RNP 0.3 per type (public instrument approach)

   

€ 1.379

€ 1.379

– ETOPS per type

   

€ 2.070

€ 2.070

– RVSM per type

   

€ 690

€ 690

– Gevaarlijke stoffen

 

€ 1.251

€ 1.251

€ 1.251

– Helicopter offshore operations per type

   

€ 2.070

€ 2.070

– Helicopter Hoist operations per type

   

€ 1.378

€ 1.378

– Helicopter night vision imaging system operation (NVIS)

   

€ 2.074

€ 2.074

Single-engined turbine aeroplane at night or in instrument meteorological conditions (SET-IMC)

 

€ 1.023

€ 1.023

€ 1.023

Eerste afgifte MEL (behalve voor CAT vluchtuitvoering)

 

€ 310

€ 930

€ 930

SPO High Risk Autorisatie

 

€ 1.020

€ 1.020

€ 1.020

– Cabin crew initial training authorisation per type (delivering of attestation)

   

€ 2.140

€ 2.140

– Flight time specification schemes8

   

€ 2.728

€ 2.728

– CS deviatie art. 76.7 van de basisverordening

   

€ 2.822

€ 2.822

– Fatigue Risk Management system

   

€ 5.228

€ 5.228

– Electronic Flight Bag per type

€ 2.480

€ 2.480

€ 2.480

€ 2.480

– Steep approach per type/runway

 

€ 1.861

€ 1.861

€ 1.861

Alternative training and qualification programme per type

   

€ 4.651

€ 4.651

Ontheffing per onderwerp9

€ 1.559

€ 1.559

€ 1.559

€ 1.559

Herhaling ontheffing per onderwerp10

€ 345

€ 345

€ 345

€ 345

Goedkeuring wet lease

 

€ 466

€ 466

€ 466

Goedkeuring dry lease-in EU geregistreerde luchtvaartuigen

€ 1.922

€ 1.922

€ 1.922

€ 1.922

Goedkeuring dry lease-in non-EU geregistreerde luchtvaartuigen

€ 2.822

€ 2.822

€ 2.822

€ 2.822

Alternative Means of Compliance

€ 1.217

€ 1.217

€ 1.217

€ 1.217

Overige goedkeuringen per onderwerp

€ 570

1.020

1.020

1.020

Verklaring NCC, Verklaring SPO

€ 310

€ 310

€ 310

€ 310

Goedkeuring individuele vluchtsimulator

 

€ 458

€ 458

€ 458

b. In de derde noot wordt ‘€ 8.947’ vervangen door ‘€ 9.099’.

c. In de vierde noot wordt ‘€ 9.690’ vervangen door ‘€ 9.855’.

2. In het tweede lid komt tabel 2 te luiden:

Tabel 2

Wijzigingen

Commercieel luchtvervoer alleen AtoA met andere dan complexe motoraangedreven luchtvaartuigen

Overige vluchtuitvoeringen met andere dan complexe motoraangedreven luchtvaartuigen

Vluchtuitvoering met complexe motoraangedreven luchtvaartuigen1 ≤ 19 pax,

Vluchtuitvoering met complexe motoraangedreven luchtvaartuigen1>19 pax,

Pax

€ 620

€ 620

€ 620

€ 2.597

Overgang van AOC (niet zijnde ROC) AtoA naar een AOC (niet zijnde ROC) AtoB2

       

Cargo

 

€ 466

€ 852

€ 929

Helicopter Emergency Medical Service per type

   

€ 2.070

 

VFR night per class/type

 

€ 310

€ 310

€ 310

IFR per class/type

 

€ 620

€ 620

€ 620

Bijschrijving:

       

– Extra class / type3

€ 929

€ 929

€ 4.651

€ 9.304

– Extra luchtvaartuig: Registratie van aangevraagde class/type per dag

€ 78

€ 78

€ 162

€ 162

– Bijschrijving luchtvaartuig:

registratie per dag, binnen bestaand type3

€ 162

€ 162

€ 466

€ 466

– Extra registratie per dag

€ 78

€ 78

€ 162

€ 162

Afschrijving class / type4

€ 310

€ 310

€ 658

€ 658

Afschrijving luchtvaartuig:

Registratie per dag

€ 162

€ 162

€ 310

€ 310

Dry lease-out per dag

   

€ 491

€ 491

Toeslag dry lease-in (goedkeuring)

   

€ 163

€ 163

– Area of operation (per area)5

€ 310

€ 620

€ 620

€ 620

– Area of operation worldwide in 1 aanvraag5

 

€ 3.101

€ 3.101

€ 3.101

Special approval:6

– Per Low visibility procedure per type per approval:

○ CAT II

○ CAT III A or B or C

○ LVTO operation

○ Lower than standard CAT I

○ Other than Standard CAT II

○ Approaches utilizing EVS

 

€ 1.379

€ 1.379

€ 1.379

– MNPS, per type

   

€ 1.861

€ 1.861

– RNP AR APCH of RNP 0.3 per type (private instrument approach)

   

€ 1.861

€ 1.861

– RNP AR APCH of RNP 0.3 per type (public instrument approach)

   

€ 1.379

€ 1.379

– ETOPS, per type

   

€ 2.070

€ 2.070

– RVSM, per type

   

€ 690

€ 690

– Gevaarlijke stoffen

 

€ 690

€ 690

€ 690

– Helicopter Offshore operations per type

   

€ 1.974

€ 1.974

– Helicopter Hoist operations per type

   

€ 1.379

€ 1.379

– Helicopter night vision imaging system operation (NVIS)

   

€ 2.070

€ 2.070

Single-engined turbine aeroplane at night or in instrument meteorological conditions (SET-IMC)

 

€ 1.020

€ 1.020

€ 1.020

SPO High Risk Autorisatie

 

€ 1.020

€ 1.020

€ 1.020

– Cabin crew initial training authorisation per type (delivering of attestation)

   

€ 2.139

€ 2.139

– Flight time specification schemes, inclusief wijziging op bestaande CS deviatie / Fatigue Risk Management system aanpassing

   

€ 570

€ 570

– MEL revisie per type

€ 156

€ 156

€ 776

€ 776

– Electronic Flight Bag per type, inclusief handboekwijziging

€ 2.480

€ 2.480

€ 2.480

€ 2.480

– Steep approach per type/runway, inclusief handboekwijziging

   

€ 1.861

€ 1.861

– Alternative training en qualification programme per type

   

€ 4.962

€ 4.962

Goedkeuring / acceptatie trainingsprogramma, of type kwalificatie programma per class/ type, per programma

€ 156

€ 156

€ 466

€ 466

Goedkeuring / acceptatie personen7 (AM, QM of CM, en PH’s of nominated persons), per persoon

€ 156

€ 156

€ 466

€ 466

Wijziging operator naam en / of principal place of business

€ 156

€ 156

€ 156

€ 156

Ontheffing8

€ 1.559

€ 1.559

€ 1.559

€ 1.559

Herhaling ontheffing9

€ 345

€ 345

€ 345

€ 345

Goedkeuring wet lease

 

€ 466

€ 466

€ 466

Goedkeuring dry lease-in EU geregistreerde luchtvaartuigen

€ 1.923

€ 1.923

€ 1.923

€ 1.923

Goedkeuring dry lease-in non-EU geregistreerde luchtvaartuigen

€ 2.822

€ 2.822

€ 2.822

€ 2.822

Alternative Means of Compliance

€ 1.170

€ 1.170

€ 1.170

€ 1.170

Overige goedkeuringen per onderwerp

€ 312

€ 623

€ 623

€ 623

Wijzigen Verklaring NCC, Verklaring SPO

€ 78

€ 78

€ 78

€ 78

Q

Artikel 18 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. Na ‘CMAO – erkenning’ wordt ‘ingevolge bijlage V (Part-M CAMO) van verordening (EU) nr. 1321/2014 en’ ingevoegd.

b. Tabel 1 komt te luiden:

Tabel 1

Omschrijving

Eerste afgifte

Basisvergunning:

 

– CAMO luchtvaartuigen > 5.700 kg (AOC)

€ 25.339

– CAMO luchtvaartuigen > 5.700 kg (A to A of niet-AOC)

€ 16.406

– CAMO luchtvaartuigen ≤ 5.700 kg (AOC)

€ 17.684

– CAMO luchtvaartuigen ≤ 5.700 kg (A to A of niet-AOC)

€ 11.307

c. Tabel 2 komt te luiden:

Tabel 2

Omschrijving

Eerste afgifte

Toeslag > 5.700 kg typen luchtvaartuigen 2 < n ≤ 4

€ 2.395

Toeslag < 5.700 kg typen luchtvaartuigen 2 < n ≤ 4

€ 2.395

Toeslag > 5.700 kg typen luchtvaartuigen 4 > n ≤ 10

€ 4.791

Toeslag < 5.700 kg typen luchtvaartuigen 4 > n ≤ 10

€ 4.791

Toeslag > 5.700 kg typen luchtvaartuigen n > 10

€ 7.186

Toeslag < 5.700 kg typen luchtvaartuigen n > 10

€ 7.186

Toeslag > 5.700 kg indien voor 2 < n ≤ 4 typen luchtvaartuigen managementtaken zijn uitbesteed bij andere organisatie of vergunninghouder

€ 2.395

Toeslag < 5.700 kg indien voor 2 < n ≤ 4 typen luchtvaartuigen managementtaken zijn uitbesteed bij andere organisatie of vergunninghouder

€ 2.395

Toeslag > 5.700 kg indien voor 4 < n ≤ 10 typen luchtvaartuigen managementtaken zijn uitbesteed bij andere organisatie of vergunninghouder

€ 4.791

Toeslag < 5.700 kg indien voor 4 < n ≤ 10 typen luchtvaartuigen managementtaken zijn uitbesteed bij andere organisatie of vergunninghouder

€ 4.791

Toeslag > 5.700 kg indien voor n > 10 typen luchtvaartuigen managementtaken zijn uitbesteed bij andere organisatie of vergunninghouder

€ 7.186

Toeslag < 5.700 kg indien voor n > 10 typen luchtvaartuigen managementtaken zijn uitbesteed bij andere organisatie of vergunninghouder

€ 7.186

Toeslag > 5.700 kg operationele locatie EU

€ 5.588

Toeslag < 5.700 kg operationele locatie EU

€ 5.588

Toeslag > 5.700 kg operationele locatie buiten EU

€ 7.186

Toeslag < 5.700 kg operationele locatie buiten EU

€ 7.186

Toeslag > 5.700 kg privilege voor het afgeven van een airworthiness review certificate dan wel het verstrekken van een aanbeveling voor de airworthiness review, conform Part M.A. 711(b) en Part M subpart I bij luchtvaartuigen

€ 6.389

Toeslag < 5.700 kg privilege voor het afgeven van een airworthiness review certificate dan wel het verstrekken van een aanbeveling voor de airworthiness review, conform Part M.A. 711(b) en Part M subpart I bij luchtvaartuigen

€ 3.192

Alternative means of compliance

€ 1.217

2. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. Na ‘eerste lid’ wordt ‘en van de Part-M Subpart G erkenning ingevolge bijlage I (Part-M) van verordening (EU) nr. 1321/2014,’ ingevoegd.

b. Tabel 3 komt te luiden:

Tabel 3

Omschrijving

Vaste tarieven afhankelijk van het gewicht

Bijschrijven nieuw type luchtvaartuig > 5.700 kg

€ 4.680

Bijschrijven nieuw type luchtvaartuig ≤ 5.700 kg

€ 3.082

Goedkeuring contracten t.b.v. sub-contracten van continuing airworthiness managementtaken > 5.700 kg

€ 526

Goedkeuring contracten t.b.v. sub-contracten van continuing airworthiness managementtaken ≤ 5.700 kg

€ 367

Bijschrijven privilege voor het afgeven van een airworthiness review certificate dan wel het verstrekken van een aanbeveling voor de airworthiness review, conform Part M.A. 711(b) en Part M subpart I bij luchtvaartuigen > 5.700 kg

€ 6.277

Bijschrijven privilege voor het afgeven van een airworthiness review certificate dan wel het verstrekken van een aanbeveling voor de airworthiness review, conform Part M.A. 711(b) en Part M subpart I bij luchtvaartuigen ≤ 5.700 kg

€ 3.082

Goedkeuring wijziging bedrijfshandboek CAMO luchtvaartuigen > 5.700 kg.

€ 742

Goedkeuring wijziging bedrijfshandboek CAMO luchtvaartuigen ≤ 5.700 kg.

Bijschrijven van een type luchtvaartuig binnen een ’group-rating’.

€ 543

Alle overige acceptaties en goedkeuringen (‘acceptances and approvals’, zoals accepteren sleutelfunctionarissen1, doorhalingen op de vergunning)

€ 133

Toeslag Part-T (Aanvullende voorschriften voor CAMO’s ten behoeve van managen van luchtvaartuigen die geregistreerd zijn in een niet-EU-lidstaat)

€ 1.922

Wijziging van de vergunning van Part-M Subpart G naar Part-CAMO overeenkomstig artikel 4, vijfde lid, van verordening (EU) nr. 1321/2014

€ 10.581

Alternative means of compliance

€ 1.170

3. In het derde lid wordt ‘€ 15.537’ vervangen door ‘€ 15.801’.

4. In het vierde lid komt tabel 4 te luiden:

Tabel 4

Omschrijving

Vaste tarieven afhankelijk van het gewicht

Nationale erkenning per type luchtvaartuig > 5.700 kg

€ 4.680

Nationale erkenning per type luchtvaartuig ≤ 5.700 kg

€ 3.082

5. In het vijfde lid komt tabel 5 te luiden:

Tabel 5

Omschrijving

Wijziging

Wijziging nationale erkenning

€ 1.644

Goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

€ 543

Overige acceptaties en goedkeuringen (‘acceptances and approvals’, zoals accepteren sleutelfunctionarissen, doorhalingen op de vergunning), per keer

€ 133

R

Artikel 18a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 2.057’ vervangen door ‘€ 2.092’.

2. In het tweede lid en derde lid wordt ‘€ 257’ vervangen door ‘€ 261’.

3. In het vierde lid wordt ‘€ 129’ vervangen door ‘€ 131’.

S

Artikel 19 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid komt tabel 1 te luiden:

Tabel 1

Omschrijving

Eerste afgifte

Exploitatievergunning (artikel 16a Luchtvaartwet):

 

– Kleine typen luchtvaartuigen (MTOM < 10t / < 20 passagiers)

€ 3.289

– Grote typen luchtvaartuigen (MTOM ≥ 10t / > 19 passagiers)

€ 8.626

– Exploitatievergunning (artikel 16b Luchtvaartwet)

€ 163

2. In het tweede lid komt tabel 2 te luiden:

Tabel 2

Omschrijving

Wijziging

Exploitatievergunning:

 

– Wijziging

€ 328

– Toevoeging groot type luchtvaartuig (MTOM ≥ 10t/ > 19 passagiers) aan exploitatievergunning voor kleine typen luchtvaartuigen (MTOM < 10t/ < 20 passagiers)

€ 4.934

T

Artikel 20 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ‘€ 683’ vervangen door ‘€ 695’.

b. In onderdeel b wordt ‘€ 326’ vervangen door ‘€ 332’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 3.643’ vervangen door ‘€ 3.705’.

3. In het derde lid wordt ‘€ 326’ vervangen door ‘€ 332’.

U

Artikel 22 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid komt tabel 1 te luiden:

Tabel 1

Omschrijving

Afgifte (verschuldigd in het jaar van afgifte of herafgifte)

– Certificaat voor luchthaven Schiphol

€ 141.701

– Certificaat voor de luchthavens Rotterdam Airport, Groningen Eelde Airport, Maastricht Aachen Airport en Lelystad Airport

€ 28.734

– Wijzigingen waarvoor goedkeuring van is vereist als bedoeld in verordening (EU) nr. 139/2014

€ 156

– Certificaat voor kleine luchthavens van regionaal belang

€ 6.207

– Certificaat voor burgermedegebruik van de militaire luchthavens Eindhoven en Den Helder door tussenkomst van een burgerexploitant

€ 28.734

2. In het tweede lid komt tabel 2 te luiden:

Tabel 2

Omschrijving

Afgifte (verschuldigd in het jaar van afgifte)

– Certificaat voor luchthaven Schiphol

€ 141.701

– Certificaat voor de luchthavens Rotterdam Airport, Groningen Eelde Airport, Maastricht Aachen Airport en Lelystad Airport

€ 28.734

– Certificaat voor kleine luchthavens van regionale betekenis

€ 6.207

3. In het derde lid komt tabel 3 te luiden:

Tabel 3

Omschrijving

 

– Certificaat voor luchthaven Schiphol

€ 394

– Certificaat voor de luchthavens Rotterdam Airport, Groningen Eelde Airport, Maastricht Aachen Airport en Lelystad Airport

€ 394

– Certificaat voor kleine luchthavens van regionaal belang

€ 394

– Certificaat voor burgermedegebruik van de militaire luchthavens Eindhoven en Den Helder door tussenkomst van een burgerexploitant

€ 394

V

Artikel 24 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ‘€ 293’ vervangen door ‘€ 298’ en wordt ‘€ 153’ vervangen door ‘€ 156’.

b. In onderdeel b wordt ‘€ 957’ vervangen door ‘€ 973’ en wordt ‘€ 153’ vervangen door ‘€ 156’.

c. In onderdeel c wordt ‘€ 233’ vervangen door ‘€ 237’ en wordt ‘€ 957’ vervangen door ‘€ 973’.

d. In onderdeel d wordt ‘€ 70’ vervangen door ‘€ 71’.

e. In onderdeel e wordt ‘€ 645’ vervangen door ‘€ 656’.

f. In onderdeel f wordt ‘€ 1.821’ vervangen door ‘€ 1.852’.

g. In onderdeel g komt tabel 1 te luiden:

Tabel 1

– Obstakel(s) beneden LIB veiligheidsvlakken (geen luchtvaarttechnische studie nodig)

€ 556

– Obstakel(s) door LIB veiligheidsvlakken (luchtvaarttechnische studie nodig) Certificaat voor luchthaven Schiphol

€ 1.640

h. In onderdeel h wordt ‘€ 66’ vervangen door ‘€ 67’.

2. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ‘€ 678’ vervangen door ‘€ 690’.

b. In onderdeel b wordt ‘€ 16.172’ vervangen door ‘€ 16.447’.

3. In het derde lid komt tabel 2 te luiden:

Tabel 2

Omschrijving

Tarieven

Tarieven

Behandelingsduur aanvraag

≤ 5 uren

> 5 uren additioneel per uur

t.a.v. luchtvaartuigen

– voor helikopters ≤ 2.700 kg en voor overige luchtvaartuigen ≤ 5.700 kg

– voor helikopters > 2.700 kg en voor overige luchtvaartuigen > 5.700 kg

€ 237

€ 973

€ 156

€ 156

t.a.v. overig

€ 973

€ 156

4. In het vierde lid wordt ‘€ 1.497’ vervangen door ‘€ 1.522’.

W

In artikel 25a wordt ‘€ 153’ vervangen door ‘€ 156’.

X

In artikel 25b wordt ‘€ 338’ vervangen door ‘€ 344’.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2021. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2021 treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

TOELICHTING

Algemeen

Inleiding

Deze regeling strekt tot wijziging van de Regeling tarieven luchtvaart 2008 in verband met de inflatiecorrectie, de introductie van enkele nieuwe tarieven en enkele andere inhoudelijke wijzigingen. Zoals gebruikelijk is het voornemen de tarieven van de door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) verstrekte vergunningen per 1 januari 2021 te verhogen, zodat de tariefhoogte wordt aangepast aan de ontwikkeling van de kosten van vergunningverlening. Het betreft tarieven voor de transportdomeinen: wegen, openbaar vervoer en spoort, maritieme sector en luchtvaart.

Inflatie

ILT

Voor de vergunningverlenende werkzaamheden van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) worden tarieven in rekening gebracht. Uitgangspunt van het kabinetsbeleid is dat zoveel mogelijk kostendekkende tarieven in rekening worden gebracht. Met onderhavige wijzigingsregeling zal aan voornoemd uitgangspunt nog niet worden voldaan. De tarieven zullen per 1 januari 2021 slechts worden aangepast aan de ontwikkeling van de kosten van vergunningverlening. Door het toepassen van een gewogen gemiddelde van de percentages Prijs overheidsconsumptie netto materieel (IMOC) en CAO sector Overheid (publicatie CPB, september 2020) zullen de tarieven per 1 januari 2021 stijgen met 1,7%. Hierbij kan de tariefwijziging per product iets afwijken door het afronden van de bedragen. Het traject vereenvoudigingstraject van de tarievenstructuur ILT staat gepland voor 1 juli 2021.

KIWA

Op 1 juni 2010 is de afgifte van een aantal vergunningen door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat in mandaat overgedragen aan Kiwa N.V. (hierna: Kiwa). De overeenkomst met Kiwa voorziet in een jaarlijkse stijging van de door Kiwa gehanteerde tarieven met een inflatiecorrectie en vanaf 1 januari 2014 tevens in een daling van de tarieven boven de kostprijs met een efficiencyfactor. Per 1 juli 2020 zijn al de Kiwa tarieven boven de kostprijs in één keer verlaagd naar een kostendekkend niveau. Ten aanzien van de tarieven die zich nog bevinden op een niveau onder de kostendekkendheid, is afgesproken deze geleidelijk naar een kostendekkend niveau te willen verhogen. De door Kiwa gehanteerde tarieven zullen per 1 januari 2021 alleen worden aangepast aan de ontwikkeling van de kosten waarbij een inflatiecorrectie van 1,4% (CPI/CBS) van toepassing is.

CBR

De CBR-tarieven van praktijk- en theorie-examens worden voor 2021 verhoogd met gemiddeld 5,8 procent. Dit is het gevolg van met name exogene kostenstijgingen en inflatie. Het CBR is verantwoordelijk voor een aantal examens voor zowel commerciële als recreatieve vliegbrevetten.

Nieuwe tarieven

Nieuwe tarieven vloeien met name voort uit gewijzigde Europese regelgeving, te weten uitvoeringsverordening (EU) 2019/1383 tot wijziging van verordening (EU) nr. 1321/20141, uitvoeringsverordening (EU) 2018/1974 tot wijziging van verordening (EU) nr. 1178/20112, uitvoeringsverordening (EU) 2020/357 tot wijziging van verordening (EU) 2018/3953, uitvoeringsverordening (EU) 2020/358 tot wijziging van uitvoeringsverordening (EU) 2018/19764, verordening (EU) nr. 965/20125 en uitvoeringsverordening (EU) 2019/9476

In de artikelsgewijze toelichting (onderdelen G, I, P en Q) wordt in detail ingegaan op de nieuwe tarieven.

Effecten op de administratieve lasten en nalevingskosten

Voor de sector luchtvaart wordt het financiële kosteneffect van de wijziging van de tariefregeling in verband met de introductie van nieuwe vergunningen op € 40.000 becijferd, op een totaal van jaarlijkse opbrengsten uit tarieven van luchtvaartvergunningen van ca. € 1,8 mln. Het financiële kosteneffect neemt toe door indexatie en de introductie van enkele nieuwe tarieven. Deze nieuwe tarieven vloeien voornamelijk voort uit Europese voorschriften.

Inhoudelijke nalevingskosten zijn de directe kosten voor het bedrijfsleven van naleving van inhoudelijke verplichtingen als gevolg van wet- en regelgeving. Het zijn bijvoorbeeld de tijd en daarmee samenhangende kosten die een bedrijf nodig heeft om een aanvraag in te dienen. Deze inhoudelijke nalevingkosten en ook de administratieve lasten wijzigen in 2021 nauwelijks.

De regeling is voorgelegd aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR). ATR heeft de analyse gedeeld dat de wijzigingsregeling geen omvangrijke gevolgen heeft voor de regeldruk.

Internetconsultatie

Het ontwerp van de regeling is aangeboden voor internetconsultatie. De reacties op de internetconsultatie hebben niet geleid tot inhoudelijke wijzigingen.

Inwerkingtreding

De datum van inwerkingtreding is gelegen op het eerstvolgende vaste verandermoment (1 januari 2021), of ten minste zo spoedig mogelijk na deze datum. Omdat deze regeling niet voor 1 november 2020 is gepubliceerd, zal wat betreft de vereiste invoeringstermijn worden afgeweken van de daarvoor normaal geldende twee maanden. De reden hiervoor is dat vertraging van de inwerkingtreding van de regeling zal leiden tot nadelige financiële gevolgen voor de ILT (art. 4.17, vijfde lid, onder a, van de Aanwijzingen voor de regelgeving).

Artikelsgewijze toelichting

ARTIKEL I

Onderdelen A tot en met F (wijziging artikelen 5 tot en met 9)

De wijzigingen betreffen tariefverhogingen in verband met inflatiecorrectie.

Onderdeel G (wijziging artikel 10)

Door de wijziging van onderdeel ML.A.904 in verordening (EU) 2019/1383 zijn de wettelijke basis en de reikwijdte van de machtiging aangepast in artikel 10, zesde lid, daardoor is de beschrijving van het tarief voor de beoordeling ervan ook aangepast en het tarief verhoogd met inflatiecorrectie.

Onderdeel I (wijziging artikel 11)

In het tweede lid in tabel 2 zijn vier nieuwe tarieven opgenomen:

  • opleidingsmodule Basic aerobatic privilege – Sailplanes, Basic aerobatic privilege on TMG with engine power – sailplanes;

  • opleidingsmodule Advanced aerobatic privilege – sailplanes, Advanced aerobatic privilege On TMG with engine power – sailplanes;

  • Aanvullende opleidingsmodule instructeurs – sailplanes en ballonnen;

  • commercial operation rating – Refresher course.

Het betreft hier de introductie van tarieven voor vier nieuwe producten die voortvloeien uit gewijzigde Europese regelgeving, namelijk uitvoeringsverordening (EU) 2020/357 en uitvoeringsverordening (EU) nr. 2020/358, en die in maart 2020 van toepassing zijn geworden. Op deze vier nieuwe producten is ook de korting van toepassing waarin voorzien wordt in voetnoot (‘7’).

Daarnaast worden er tarieven toegevoegd voor de opleidingsmodules praktijk en theorie Basic instrument rating (BIR) in verband met een wijziging van verordening (EU) nr. 1178/2011). Omdat voor de BIR-gerelateerde producten het benodigde aantal uren gelijkwaardig is aan de opleidingsmodules voor EIR worden de tarieven voor de opleidingsmodules praktijk en theorie BIR gelijk gesteld aan de EIR.

De uitvoeringsverordening (EU) nr. 2019/947 is op 24 mei 2019 vastgesteld en bevat nieuwe Europese regels voor onbemande luchtvaartuigen. Deze verordeningen is op 1 juli 2019 in werking getreden en wordt per 31 december 2020 van toepassing. Op grond daarvan worden entiteiten aangewezen voor opleidingen in de open en specifieke categorie. En worden er entiteiten erkend voor praktijk opleidingen in de specifieke categorie. Hiervoor bestaan nog geen tarieven.

Onderdeel P (wijziging artikel 17, tabel 1)

Sinds de introductie van het product “goedkeuring individuele vluchtsimulator” (verordening (EU) nr. 965/2012) is deze niet getarifeerd. De reden hiervan is, dat destijds verondersteld werd dat een verzoek tot goedkeuring van een individuele vluchtsimulator een wijziging van het training- en toetsingsprogramma zou zijn, hier bestond sinds 2014 al een tarief voor maar sinds die tijd worden goedkeuringen om niet afgegeven. Uit de praktijk is gebleken dat aanvragers het verzoek tot goedkeuring voor het gebruik van een individuele vluchtsimulator niet gelijktijdig indienen met het verzoek tot goedkeuring van het trainings- en toetsingsprogramma. Dit is begrijpelijk daar er voor hetzelfde training- en toetsingsprogramma meerdere vluchtsimulators ingezet kunnen worden. De goedkeuring voor het gebruik van een vluchtsimulator kan plaats vinden zonder inhoudelijke wijziging van het training- en toetsingsprogramma. De te gebruiken vluchtsimulators hoeven ook niet noodzakelijkerwijs te worden vermeld in het training- en toetsingsprogramma. Er zijn derhalve separate goedkeuringen verstrekt. Tevens geldt dat de beoordeling van het gebruik van individuele vluchtsimulators een andere beoordeling vraagt dan het trainings- en toetsingsprogramma. Derhalve wordt nu een apart tarief opgenomen voor het product ‘goedkeuring individuele vluchtsimulator’.

Onderdeel Q (wijziging artikel 18)

De wijziging betreft tarieven in tabel 1 die worden aangepast om de extra uren te dekken die nodig zijn om de aanvullende eisen van Part-CAMO t.o.v. de eisen van Part-M Subpart G (ingevolge bijlage V (Part-CAMO) van verordening (EU) nr. 1321/2014) te kunnen beoordelen. De extra uren en nieuwe tarieven staan in onderstaande tabel aangegeven:

Product

Extra kosten

Normuren

Tarief

– CAMO luchtvaartuigen > 5.700 kg (AOC)

€ 6.240

+ 40

€ 25.339

– CAMO luchtvaartuigen > 5.700 kg (A to A of niet-AOC)

€ 4.992

+ 32

€ 16.406

– CAMO luchtvaartuigen ≤ 5.700 kg (AOC)

€ 4.992

+ 32

€ 17.684

– CAMO luchtvaartuigen ≤ 5.700 kg (A to A of niet-AOC)

€ 3.744

+ 24

€ 11.307

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga


X Noot
1

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1383 van de Commissie van 8 juli 2019 tot wijziging en rectificatie van Verordening (EU) nr. 1321/2014 met betrekking tot managementsystemen in managementorganisaties voor permanente luchtwaardigheid en versoepeling van de regels inzake onderhoud en beheer van de permanente luchtwaardigheid voor luchtvaartuigen in de general aviation (Pb EU L 228).

X Noot
2

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1974 van de Commissie van 14 december 2018 houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 1178/2011 tot vaststelling van technische eisen en administratieve procedures met betrekking tot de bemanning van burgerluchtvaartuigen, overeenkomstig Verordening (EU) 2018/1139 van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 326).

X Noot
3

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/357 van de Commissie van 4 maart 2020 tot wijziging van Verordening (EU) 2018/395 wat betreft bewijzen van bevoegdheid als ballonvaarder (PbEU L 67/34).

X Noot
4

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/358 van de Commissie van 4 maart 2020 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1976 wat betreft bewijzen van bevoegdheid voor zweefvliegtuigen (PbEU L 67/57).

X Noot
6

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2019/947 van de Commissie van 24 mei 2019 inzake de regels en procedures voor de exploitatie van onbemande luchtvaartuigen (PbEU 2019 L 152).

X Noot
7

Indien een DTO gebruik maakt van een reeds geaccepteerd trainingsprogramma wordt een korting van 80% toegepast op het tarief.

Naar boven