Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Reusel-De MierdenStaatscourant 2020, 6520Ruimtelijke plannenBekendmaking terinzagelegging voorontwerpbestemmingsplan ‘Stedelijk Gebied, Wilhelminalaan 71a-75 Reusel’

Logo Reusel-De Mierden

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Reusel-De Mierden maken op grond van de inspraakverordening bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan ‘Stedelijk Gebied: Wilhelminalaan 71a-75 Reusel’, met ingang van 3 februari 2020 gedurende zes weken ter inzage ligt.

 

Inhoud

Het uiteindelijke bestemmingsplan voorziet in de bouw van 4 grondgebonden woningen en 10 appartementen, beiden in twee bouwlagen met kap. Ook voorziet het bestemmingsplan in de borging van de openbare ruimte met groen, die ook ruimte biedt voor het situeren van belangrijke nutsvoorzieningen. Het gaat hier om een zogenaamd POP-station (Point of Presence); een hoofdverdeelstation van waaruit de glasvezelkabels de woonwijken ingaan.

Het voorontwerpbestemmingsplan bestaat uit een toelichting, planregels en verbeelding.

 

Inzage

Het voorontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage in de centrale hal van het gemeentehuis. Het gemeentehuis is geopend op maandag, woensdag en donderdag van 09.00 uur tot 17:00 uur, op dinsdag van 09.00 uur tot 19.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 uur. Tegen betaling van leges kunt u kopieën krijgen van de ter inzage liggende stukken.

U kunt het voorontwerpbestemmingsplan ook digitaal raadplegen op:

• de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl;

• de gemeentelijke website: www.reuseldemierden.nl/bestemmingsplannen.

Het identificatienummer van het voorontwerpbestemmingsplan is NL.IMRO.1667.BPRwlaan1024-VO01.

 

Inspraak

Tijdens de inzagetermijn kan eenieder bij het college van burgemeester en wethouders een inspraakreactie naar voren brengen. Dit kan op de volgende manieren:

schriftelijk (let op: géén e-mail!) ter attentie van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Reusel-De Mierden, postbus 11, 5540 AA in Reusel;

mondeling: na afspraak met Toon Capel, telefonisch bereikbaar via het telefoonnummer 0497 - 650 650 of via e-mailadres t.capel@reuseldemierden.nl. De gemeente maakt een kort verslag van de mondelinge inspraakreactie.

 

Vragen

Voor het inwinnen van nadere informatie kunt u contact opnemen met Toon Capel. U bereikt hem via telefoonnummer 0497 - 650 069 of via e-mail t.capel@reuseldemierden.nl.

 

 

Reusel, 31 januari 2020

het college van burgemeester en wethouders,

mr. R.P.B.M. Brekelmans A.J.M.H. van de Ven

Secretaris Burgemeester