Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitStaatscourant 2020, 65109Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 28 november 2020, nr. WJZ/ 20270567, houdende wijziging van de Regeling tarieven Plantenziektenwet

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 6a van de Plantenziektenwet;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling tarieven Plantenziektenwet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel e komt te luiden:

e. verordening 2019/829:

Verordening (EU) van de Commissie van 14 maart 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad betreffende beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten, waarbij de lidstaten toestemming wordt verleend om in tijdelijke afwijkingen te voorzien ten behoeve van officiële tests, wetenschappelijke of onderwijskundige doeleinden, proefnemingen, selectiewerkzaamheden of veredeling (PbEU 2019, L 137);

2. Onder vervanging van de punt door een puntkomma aan het einde van onderdeel y worden er na onderdeel y twee onderdelen toegevoegd, luidende:

z. kwartier:

spanne tijd van één vierde deel van een uur, of een gedeelte daarvan, die besteed is of zou zijn aan werkzaamheden, met uitzondering van reistijd;

aa. verordening 2019/2125:

Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2125 van de Commissie van 10 oktober 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft regels voor de uitvoering van specifieke officiële controles van houten verpakkingsmateriaal, de kennisgeving van bepaalde zendingen en de te nemen maatregelen in geval van niet-naleving (PbEU 2019, L321).

B

Artikel 2, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt ‘€ 341,93’ vervangen door ‘€347,74’ en wordt ‘€ 1,79 per minuut’ vervangen door ‘€25,96 per kwartier’.

2. In onderdeel b wordt ‘€ 537,30’ vervangen door ‘€546,43’, wordt ‘€ 418,82’ telkens vervangen door ‘€404,04’ en wordt ‘€ 2,33 per minuut’ vervangen door ‘€33,67 per kwartier’.

C

In artikel 2a wordt ‘€ 223,38’ vervangen door ‘€ 189,58’.

D

Artikel 2b wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt ‘€ 89,08’ vervangen door ‘€90,59’ en wordt ‘€ 33,40’ vervangen door ‘€ 33,97’.

2. In onderdeel b wordt ‘€ 115,80’ vervangen door ‘€117,77’, wordt ‘€ 521,10’ vervangen door ‘€ 530,04’ en wordt ‘€ 43,43’ vervangen door ‘€ 44,17’.

3. In onderdeel c wordt ‘€ 7,00’ vervangen door ‘€ 7,12’.

E

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt ‘€ 619,98’ vervangen door ‘€ 521,61’.

2. In onderdeel b wordt ‘€ 826,63’ vervangen door ‘€ 695,48’.

3. In onderdeel c wordt ‘€ 133,62’ vervangen door ‘€ 135,89’.

4. In onderdeel d wordt ‘€ 178,15’ vervangen door ‘€ 181,18’.

F

In artikel 3a wordt ‘€ 28,21’ vervangen door ‘€ 28,69’.

G

In artikel 4 wordt ‘€ 190,30’ vervangen door ‘€ 193,54’.

H

In artikel 5 wordt ‘€ 58,18’ vervangen door ‘€ 59,17’.

I

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘artikel 2, tweede lid, van richtlijn 2008/61/EG’ vervangen door ‘artikel 6, eerste lid, van verordening 2019/829’, wordt ‘€ 431,29’ vervangen door ‘€ 63,82’, wordt ‘€ 862,58’ vervangen door ‘€ 877,24’, wordt ‘€ 776,30’ vervangen door ‘€ 789,50’ en wordt ‘€ 2,15 per minuut’ vervangen door ‘€ 31,15 per kwartier’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 341,93’ vervangen door ‘€ 347,74’ en wordt ‘€ 1,79 per minuut’ vervangen door ‘€ 25,96 per kwartier’.

3. In het derde lid wordt ‘artikel 2, tweede lid, van richtlijn 2008/61/EG’ vervangen door ‘artikel 6, eerste lid, van verordening 2019/829’ en wordt ‘€ 269,55’ vervangen door ‘€ 274,13’.

4. In het vierde lid wordt ‘€ 190,30’ vervangen door ‘€ 193,54’.

5. In het vijfde lid wordt ‘€ 776,30’ vervangen door ‘€ 789,50’ en wordt ‘€ 2,15 per minuut’ vervangen door ‘€ 31,15 per kwartier’.

6. In het zesde lid wordt ‘artikel 2, tweede lid, van richtlijn 2008/61/EG’ vervangen door ‘artikel 6, eerste lid, van verordening 2019/829’ en wordt ‘€ 123,83’ vervangen door ‘€ 125,94’.

7. In het zevende lid wordt ‘€ 123,83’ vervangen door ‘€ 125,94’, en wordt ‘€ 60,83’ vervangen door ‘€ 61,86’.

J

Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt ‘€ 52,15’ vervangen door ‘€ 53,44’ en wordt ‘€ 1,63’ vervangen door ‘€ 1,67’.

2. In onderdeel b wordt ‘€ 78,24’ vervangen door ‘€ 80,16’ en wordt ‘€ 2,45’ vervangen door ‘€ 2,51’.

3. In onderdeel c wordt ‘€ 104,32’ vervangen door ‘€ 106,32’ en wordt ‘€ 3,26’ vervangen door ‘€ 3,34’.

4. In onderdeel d wordt ‘€ 11,41’ vervangen door ‘€ 11,69’.

5. In onderdeel e wordt ‘€ 6,52’ vervangen door ‘€ 6,69’.

6. In onderdeel f wordt ‘€ 7,13’ vervangen door ‘€ 6,30’.

K

Na artikel 9 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 9a

Als vergoeding van de kosten voor het verrichten van monitoringwerkzaamheden en overige werkzaamheden in het kader van de door of namens de minister afgegeven of af te geven erkenningen voor de export naar derde landen waar bilaterale afspraken mee zijn gemaakt op grond waarvan fytosanitaire voorwaarden van toepassing zijn met betrekking tot vruchtgroenten, uien en hardfruit, wordt de aanvrager van deze erkenning, afhankelijk van de uit te voeren werkzaamheden, een of meer van de volgende tarieven in rekening gebracht:

 • a. een basistarief zijnde € 53,44;

 • b. een tarief per minuut zijnde € 1,67;

 • c. een tarief per val zijnde:

  € 27,18 voor medfly vallen;

  € 18,64 voor AFM vallen bij exporteurs;

  € 19,67 voor AFM teler met 1 t/m 10 vallen;

  € 17,02 voor AFM teler met 11 t/m 30 vallen;

  € 14,35 voor AFM teler met 31 t/m 50 vallen;

  € 13.02 voor AFM teler met meer dan 50 vallen.

L

Artikel 10, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt ‘€ 11,41’ vervangen door ‘€ 11,69’.

2. De tabel in onderdeel b komt te luiden:

Inspectiepercentage

Tarief per 1.000 stelen

Minimumtarief per partij

Maximumtarief per partij

1%

€ 0,03

€ 0,30

€ 3,00

3%

€ 0,08

€ 0,80

€ 8,00

5%

€ 0,14

€ 1,40

€ 14,00

10%

€ 0,27

€ 2,70

€ 27,00

15%

€ 0,41

€ 4,10

€ 41,00

25%

€ 0,68

€ 6,80

€ 68,00

35%

€ 0,95

€ 9,50

€ 95,00

50%

€ 1,35

€ 13,50

€ 135,00

75%

€ 2,03

€ 20,30

€ 203,00

M

Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste, tweede en derde lid wordt ‘Belarus of China’ telkens vervangen door ‘China, Wit-Rusland of India’.

2. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ‘€ 0,82’ vervangen door ‘€ 0,84’, wordt ‘€ 4,10’ vervangen door ‘€ 4,20’ en wordt ‘€ 820’ vervangen door ‘€ 840’.

b. In onderdeel b wordt ‘€ 4,37’ telkens vervangen door ‘€ 4,48’ en wordt ‘€ 4.370’ vervangen door ‘€ 4.480’.

c. In onderdeel c wordt ‘€ 0,35’ vervangen door ‘€ 0,35’, wordt ‘€ 3,40’ vervangen door ‘€ 3,50’ en wordt ‘€ 340’ vervangen door ‘€ 350’.

3. In het derde lid wordt ‘uitvoeringsbesluit 2018/1137’ vervangen door ‘verordening 2019/2125’ en wordt ‘€ 40,74’ vervangen door ‘€ 41,75’.

N

Artikel 12, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt na ‘groenten en fruit’ toegevoegd ‘, wortel- en knolgewassen’.

2. In onderdeel a, wordt ‘€ 11,41’ vervangen door ‘€ 11,69’.

3. De tabel in onderdeel b komt te luiden:

Inspectiepercentage

Tarief per ton

Minimumtarief per partij

1%

€ 0,01

€ 0,25

3%

€ 0,04

€ 1,00

5%

€ 0,06

€ 1,50

7%

€ 0,09

€ 2,25

10%

€ 0,12

€ 3,00

15%

€ 0,18

€ 4,50

20%

€ 0,25

€ 6,25

25%

€ 0,31

€ 7,75

35%

€ 0,43

€ 10,75

50%

€ 0,62

€ 15,50

75%

€ 0,92

€ 23,00

O

Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt ‘€ 52,16’ vervangen door ‘€ 53,44’.

2. In onderdeel b wordt ‘€ 48,90’ vervangen door ‘€ 50,10’.

3. In onderdeel c wordt ‘€ 146,70’ vervangen door ‘€ 150,30’.

4. In onderdeel d wordt ‘€ 97,80’ vervangen door ‘€ 150,30’.

P

In artikel 14 wordt ‘€ 40,74’ vervangen door ‘€ 41,75’ en wordt ‘€ 0,82’ vervangen door ‘€ 0,84’.

Q

In artikel 15, eerste lid, wordt ‘€ 11,41’ vervangen door ‘€ 11,69’.

R

In artikel 16 wordt ‘€ 149,96’ vervangen door ‘€ 153,64’.

S

In artikel 17, eerste lid, wordt ‘€ 48,90’ vervangen door ‘€ 51,12’.

T

Artikel 18 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 8,15’ vervangen door ‘€ 8,35’.

2. In het derde lid, wordt ‘€ 8,15’ vervangen door ‘€ 8,35’.

U

Artikel 20, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt ‘€ 53,18’ vervangen door ‘€ 54,51’ en wordt ‘€ 1,44’ vervangen door ‘€ 1,48’.

2. In onderdeel b wordt ‘€ 79,77’ vervangen door ‘€ 81,77’ en wordt ‘€ 1,44’ vervangen door ‘€ 1,48’.

3. In onderdeel c wordt ‘€ 139,58’ vervangen door ‘€ 143,31’ en wordt ‘€ 1,44’ vervangen door ‘€ 1,48’.

4. In onderdeel d wordt ‘€ 79,77’ vervangen door ‘€ 81,77’ en wordt ‘€ 2,16’ vervangen door ‘€ 2,22’.

5. In onderdeel e wordt ‘€ 106,36’ vervangen door ‘€ 109,02’ en wordt ‘€ 2,88’ vervangen door ‘€ 2,96’.

6. In onderdeel f wordt ‘€ 7,13’ vervangen door ‘€ 6,30’ en wordt ‘€ 5,41’ vervangen door ‘€ 5,55’.

7. In onderdeel g wordt ‘€ 15,15’ vervangen door ‘€ 15,53’.

V

In artikel 21 wordt ‘€ 63,84’ vervangen door ‘€ 93,92’.

W

Artikel 23 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt ‘€ 63,89’ vervangen door ‘€ 65,49’.

2. In onderdeel b wordt ‘€ 95,84’ vervangen door ‘€ 98,24’.

3. In onderdeel c wordt ‘€ 150,29’ vervangen door ‘€ 154,29’.

4. In onderdeel d wordt ‘€ 95,84’ vervangen door ‘€ 98,24’.

5. In onderdeel e wordt ‘€ 127,78’ vervangen door ‘€ 130,98’.

X

In artikel 24 wordt ‘€ 9,25’ vervangen door ‘€ 9,48’.

Y

Artikel 25 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt ‘€ 143,83’ vervangen door ‘€ 147,43’.

2. In onderdeel b wordt ‘€ 215,75’ vervangen door ‘€ 221,15’.

3. In onderdeel c wordt ‘€ 287,66’ vervangen door ‘€ 294,86’.

Z

Artikel 26a wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt ‘€ 19,31’ vervangen door ‘€ 19,79’.

2. In onderdeel b wordt ‘€ 1,44’ vervangen door ‘€ 1,48’ en wordt ‘€ 21,60’ vervangen door ‘€ 22,20’.

3. In onderdeel c wordt ‘€ 19,31’ vervangen door ‘€ 19,79’.

4. In onderdeel d wordt ‘€ 53,32’ vervangen door ‘€ 54,66’.

AA

Artikel 26b wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt ‘€ 168,44’ vervangen door ‘€ 172,65’.

2. In onderdeel b wordt ‘€ 152,28’ vervangen door ‘€ 156,08’.

BB

Artikel 27 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 1,44’ vervangen door ‘€ 1,48’ en wordt ‘€ 7,00’ vervangen door ‘€ 7,43’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 0,15’ vervangen door ‘€ 0,16’.

3. In het derde lid wordt ‘€ 55,29’ vervangen door ‘€ 56,67’.

4. In het vierde lid wordt ‘€ 49,98’ vervangen door ‘€ 51,12’.

CC

Artikel 29, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt ‘€ 74,25’ vervangen door ‘€ 76,50’ en wordt ‘€ 1,65’ vervangen door ‘€ 1,70’.

2. In onderdeel b wordt ‘€ 111,38’ vervangen door ‘€ 114,75’ en wordt ‘€ 1,65’ vervangen door ‘€ 1,70’.

3. In onderdeel c wordt ‘€ 111,38’ vervangen door ‘€ 114,75’ en wordt ‘€ 2,48’ vervangen door ‘€ 2,55’.

4. In onderdeel d wordt ‘€ 148,50’ vervangen door ‘€ 153,00’ en wordt ‘€ 3,30’ vervangen door ‘€ 3,40’.

5. In onderdeel e wordt ‘€ 2,10’ vervangen door ‘€ 2,15’.

6. In onderdeel f wordt ‘€ 7,13’ vervangen door ‘€ 6,30’.

7. In onderdeel g wordt ‘€ 29,70’ vervangen door ‘€ 30,60’ en wordt ‘€ 1,65’ vervangen door ‘€ 1,70’.

DD

In artikel 30 wordt ‘€ 62,00’ vervangen door ‘€ 63,00’.

EE

Artikel 32 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ‘€ 111,00’ vervangen door ‘€ 113,90’.

b. In onderdeel b wordt ‘€ 166,50’ vervangen door ‘€ 170,85’.

c. In onderdeel c wordt ‘€ 166,50’ vervangen door ‘€ 170,85’.

d. In onderdeel d wordt ‘€ 222,00’ vervangen door ‘€ 227,80’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 0,83’ vervangen door ‘€ 0,859’.

3. In het vierde lid wordt ‘€ 29,70’ vervangen door ‘€ 30,60’ en wordt ‘€ 0,83’ vervangen door ‘€ 0,85’.

FF

In artikel 33 wordt ‘€ 11,41’ vervangen door ‘€ 11,69’.

Artikel 34 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt ‘€ 154,50’ vervangen door ‘€ 158,10’.

2. In onderdeel b wordt ‘€ 231,75’ vervangen door ‘€ 237,15’.

3. In onderdeel c wordt ‘€ 309,00’ vervangen door ‘€ 316,20’.

GG

In artikel 35 wordt ‘€ 198,00’ vervangen door ‘€ 193,54’.

HH

Artikel 36 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 16,50’ vervangen door ‘€ 17,00’.

2. In het derde lid wordt ‘€ 53,50’ vervangen door ‘€ 55,00’.

II

In artikel 38, vierde lid, wordt ‘€ 7,13’ vervangen door ‘€ 6,30’.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 28 november 2020

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

TOELICHTING

1. Inleiding

De onderhavige regeling wijzigt de Regeling tarieven Plantenziektenwet (hierna: tarievenregeling). Het betreft tariefsaanpassingen per 1 januari 2021 voor fytosanitaire werkzaamheden verricht door de NVWA en de plantaardige keuringsdiensten Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad- en pootgoed van landbouwgewassen (hierna: NAK), Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw (hierna: Naktuinbouw), Stichting Bloembollenkeuringsdienst (hierna: BKD) en Stichting Kwaliteits-Controle-Bureau (hierna: KCB).

2. Maat Houden 2014 en Controleverordening (EU) 2017/625

De tariefwijzigingen zijn in overeenstemming met het rapport Maat Houden 2014 (Kamerstukken II 2013/14, 24 036, nr. 407) en, voor zover relevant, in overeenstemming met Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële controles) (PbEU 2017, L 95) (hierna: Controleverordening).

De tariefswijzigingen hebben geen onaanvaardbare negatieve gevolgen voor de concurrentiepositie van bedrijven als naar alle factoren (onder andere loonkosten, kwaliteit en service), die mede van invloed zijn op de internationale concurrentiepositie, wordt gekeken.

3. Indexatie tarieven NVWA en keuringsdiensten

3.1. Generieke Indexatie NVWA-tarieven

Gemiddeld zouden de tarieven op basis van calculatie van de NVWA met ruim 13% moeten stijgen. Besloten is om de stijging van de tarieven te beperken tot maximaal 1,7%. Dit is gebaseerd op het gewogen gemiddelde van de ‘loonvoet sector overheid’ en de ‘prijs netto materiële overheidsconsumptie (imoc)’ uit de Macro Economische Verkenning 2021 van het Centraal Planbureau. Dit besluit is genomen gezien de onzekere economische groei en bijvoorbeeld onvoorspelbare effecten van Corona daarop. Ook worden zo al te grote tariefschommelingen binnen een periode van een jaar voorkomen. Dit kost de overheid naar verwachting circa € 13,6 mln en brengt geen verdere beperkingen met zich mee ten aanzien van de activiteiten van de NVWA.

3.2 Indexatie e-CertNL-tarief

E-CertNL is een systeem voor het geautomatiseerd indienen van inspectie-aanvragen en van verzoeken tot waarmerken van certificaten bij de keuringsdiensten. Alle plantaardige keuringsdiensten maken hier gebruik van in hun systematiek. Het tarief voor E-cert is voor alle keuringsdiensten gelijk. Door een tijdelijke verandering in de opbouw van de kosten van E-cert is dit jaar het tarief naar beneden vastgesteld.

3.3 Indexatie tarieven keuringsdiensten

3.3.1 Indexatie tarieven KCB

De indexering van de KCB-tarieven bedraagt voor 2021 2,5% en is mede gebaseerd op de eigen CAO. KCB is uitgegaan van een te verwachten stijging van de personele uitgaven in 2021 met 4%. De definitieve indexering zal middels de af te sluiten CAO worden vastgesteld. Dit beeld past in de door LNV voor het KCB verwachte prijs- en loonstijgingen in 2021. Tevens heeft KCB specifiek rekening gehouden met veranderende regelgeving in het kader van de Brexit met ingang van 2021, die naar verwachting extra werkzaamheden vereisen. Voor de noodzakelijke uitbreiding van de capaciteit heeft KCB een bijdrage van LNV ontvangen waardoor deze kosten niet leiden tot verhoogde tarieven.

3.3.2 Indexatie tarieven BKD

De indexering van de BKD-tarieven bedraagt voor 2021 2,5%. BKD volgt de CAO Open Teelten, die loopt tot 1 maart 2021. BKD gaat uit van een te verwachten stijging van de personele uitgaven in 2021 met 2,5%. BKD heeft te maken met een dalende omzet, vooral veroorzaakt door een verminderde vraag naar laboratoriumtoetsen. Tegelijkertijd investeert BKD in vernieuwing van bijvoorbeeld het teeltregistratiesysteem, een nieuwe keuringssystematiek en de implementatie van nieuwe regelgeving.

3.3.3 Indexatie tarieven Naktuinbouw

De indexering van de tarieven van Naktuinbouw is gemiddeld 3%. Naktuinbouw kent een eigen arbeidsvoorwaardenoverleg, maar volgt de CAO Open Teelten en CAO Glastuinbouw en de CAO Tuinzaadbedrijven. Er wordt een stijging van de personele uitgaven verwacht van circa 3% en dat lijkt een reële inschatting op basis van de thans beschikbare informatie. Ook Naktuinbouw verwacht op basis van de veranderende regelgeving in het kader van de Brexit extra werkzaamheden. Voor de noodzakelijke uitbreiding van capaciteit heeft Naktuinbouw een bijdrage van LNV ontvangen waardoor deze kosten niet leiden tot verhoogde tarieven.

4. Regeldrukeffecten

Retributies vallen als een concrete en directe verplichting om een geldbedrag over te maken aan de overheid of het bevoegd gezag niet onder de definitie van regeldruk. Deze regeling betreft enkel aanpassingen van de tarieven van de plantaardige keuringsdiensten en de NVWA per 1 januari 2021. Dit neemt niet weg dat de betrokken bedrijven eenmalig kosten dienen te maken om kennis te kunnen nemen van deze wijzigingen.

5. Consultatie

Het bedrijfsleven is over de voorgenomen wijzigingen geconsulteerd via meerdere overleggen. Dit heeft geleid tot meerdere vragen die separaat zijn beantwoord. Aanvullend hebben overleggen plaatsgevonden met de plantaardige sector en vleessector. De sectoren verwachten met name een grotere mate van transparantie en ook beperktere kostenontwikkeling van het toezicht en ook dat zij tijdig worden betrokken bij het opstellen van nieuwe tarievenvoorstellen. Met de plantaardige sectoren is afgesproken nader te overleggen over het doorbelasten van de kosten van ondersteunende activiteiten voor import en export van fytosanitaire producten. Hiervoor zijn nu géén tarieven opgenomen in de regeling.

6. Inwerkingtreding

De regeling treedt in werking per 1 januari 2021. Deze regeling is na 1 november 2020 in de Staatscourant gepubliceerd. Van het kabinetsbeleid inzake vaste verandermomenten (Kamerstukken II 2009/10, 29 515, nr. 309) is dus afgeweken. Vanwege de beperkte, technische aard van de wijzigingen, het feit dat de sector over de voorgenomen wijzigingen is geconsulteerd, en het belang dat doorberekening van kosten tijdig kan plaatsvinden, wordt afgeweken van de minimale publicatietermijn van twee maanden.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel I, onder B, E en I

De NVWA werkt bij het vastleggen van inspectiegegevens en de berekening van de retributies in het veterinaire domein met een ander registratiesysteem dan in het fytosanitaire domein en met kwartiertarieven in plaats van minutentarieven. Om hier meer uniformiteit in aan te brengen is besloten aan te sluiten bij de systematiek van start- en kwartiertarieven in het veterinaire domein. De tarieven zijn hierop aangepast. Het betreft de tarieven van de artikelen 2, eerste lid, artikel 3 en artikel 7 van de Regeling tarieven Plantenziektenwet. De per 3 juli 2020 nieuw geldende tarieven voor transit en transhipment, import van gebruikte landbouw- en bosbouwmachines en herinspecties waren, vooruitlopend op deze aanpassing, reeds opgenomen in de vorm van kwartiertarieven.

Om te voorkomen dat de afronding naar kwartiertarieven leidt tot een lastenverzwaring is het kwartiertarief niet gelijk aan 15 keer het minutentarief, maar aan 14,23 keer het minutentarief. Alhoewel het in een individueel geval tot een afwijking kan leiden verhoogt deze wijziging gemiddeld genomen de lasten voor het bedrijfsleven niet.

Artikel I, onder C

Het tarief voor het afgeven van de instructie voor invoervergunning (verder: IVI) wordt verlaagd. De IVI wordt ingezet voor producten die naar een derde land worden geëxporteerd en waarvoor het desbetreffende derde land de invoer toestaat via een invoervergunning omdat het geen generieke invoereisen stelt of daarvan wil afwijken. In de invoervergunning zijn met het oog op een specifieke zending de invoereisen opgenomen. De IVI is in dergelijke gevallen nodig voor de afgifte van fytosanitaire certificaten. Het retributietarief daalt omdat het aantal afgegeven IVI’s de laatste jaren flink is toegenomen en de benodigde voorbereidingstijd niet evenredig meestijgt. In de voorcalculatie van 2020 werd uitgegaan van 1200 IVI’s, in de voorcalculatie 2021 gaan we uit van 1.750 IVI’s.

Artikel I, onder K

Het KCB voert al geruime tijd inspecties uit ten behoeve van de export naar derde landen. Deze werkzaamheden vinden hun basis in artikel 100, lid 1, onder c, van Verordening (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 betreffende beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten, tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 en (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van de Richtlijnen 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG en 2007/33/EG van de Raad (PbEU 2016, L 317) (Plantgezondheidsverordening) en vinden plaats in opdracht van de NVWA op basis van een NVWA-erkenningsregeling. Deze erkenningsregeling is gebaseerd op de afspraken die Nederland heeft gemaakt met het betreffende derde land in een action plan of protocol. Uit deze fytosanitaire invoervoorschriften van het derde land bepaalt de NVWA wat de werkzaamheden moeten zijn. Voldoet een bedrijf aan de eisen uit de erkenningsregeling (gecontroleerd door KCB) dan wordt het bedrijf erkend door de NVWA. Het bedrijf wordt dan vermeld in het NVWA-register van bedrijven die het betreffende product mogen exporteren naar het betreffende land. Aangezien het om een veelheid aan verschillende werkzaamheden gaat, is ervoor gekozen alleen de ‘basistarieven’ op te nemen. In de erkenningsregeling(en) staat vervolgens per activiteit vermeld hoeveel keer het ‘basistarief’ (al dan niet in combinatie) voor de betreffende activiteit berekend zal worden.

Artikel I, onder N

Aan artikel 12 eerste lid is de zinsnede ‘wortel- en knolgewassen’ toegevoegd. Bij de import van wortel- en knolgewassen moet een inspectie worden uitgevoerd op aanhangende grond. Door de Europese Commissie is vastgesteld dat dit een reduced check betreft, waarbij 10% van de geïmporteerde partijen wordt gecontroleerd (Verordening (EU) 1756/2004 van de Commissie van 11 oktober 2004 tot vaststelling van de gedetailleerde voorwaarden inzake de vereiste aanwijzingen en de criteria inzake type en niveau van de beperking van de fytosanitaire controles op bepaalde in bijlage V, deel B, van Richtlijn 2000/29/EG van de Raad genoemde planten, plantaardige producten of andere materialen (PbEU 2004, L313)). Hierbij is gekozen voor een omslagtarief. KCB voert deze inspectie uit.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten