3 boetes luchtvaartmaatschappijen, Inspectie Leefomgeving en Transport

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat publiceert conform verplichting in de Wet luchtvaart (art. 11.27) opgenomen, een lijst van instanties ten aanzien waarvan in de daaraan voorafgaande periode een beschikking tot oplegging van de bestuurlijke boete, bedoeld in artikel 11.16, eerste lid, onderdeel e, of een beschikking tot toepassing van de bestuursdwang, bedoeld in artikel 11.15, onderdeel b, onder 1°, 6° en 7°, onherroepelijk is geworden.

Aan de volgende 3 instanties worden bestuurlijke boetes opgelegd:

Alitalia Societa' Aerea Italiana SPA

Is een boete opgelegd van € 4.000,00 voor vijf overtredingen.

Boetefeit: DBC 4.3.3

De luchtvaartmaatschappij die een vlucht uitvoert heeft verzuimd om aan één of meerdere passagiers die zonder redelijke grond tegen hun wil de toegang tot een vlucht is geweigerd, gratis maaltijden en verfrissingen aan te bieden.

Overtreden bepaling: 4, lid 3, jo. 9, lid 1, onder a, Verordening (EG) nr. 261/2004

Boetefeit: DBC 7.1.1

De luchtvaartmaatschappij die een vlucht uitvoert, heeft verzuimd om aan een passagier die zonder redelijke grond tegen zijn wil de toegang tot een vlucht is geweigerd onmiddellijk het in artikel 7 van de Verordening genoemde compensatiebedrag te betalen.

Overtreden bepaling: 4, lid 3, jo. 7 Verordening (EG) nr. 261/2004

SAS Scandinavian Airlines Sverige AB

Is een boete opgelegd van € 4.000,00 voor zes overtredingen.

Boetefeit: DBC 7.1.1.

De luchtvaartmaatschappij die een vlucht uitvoert, heeft verzuimd om aan een passagier die zonder redelijke grond tegen zijn wil de toegang tot een vlucht is geweigerd onmiddellijk het in artikel 7 van de Verordening genoemde compensatiebedrag te betalen.

Vier maal overtreden van bepaling: 7, jo. 4, lid 3, Verordening (EG) nr. 261/2004

Boetefeit: DBC 4.3.3

De luchtvaartmaatschappij die een vlucht uitvoert heeft verzuimd om aan één of meerdere passagiers die zonder redelijke grond tegen hun wil de toegang tot een vlucht is geweigerd, gratis maaltijden en verfrissingen aan te bieden.

Overtreden bepaling: 4, lid 3, jo. 9, lid 1, onder a, Verordening (EG) nr. 261/2004

Boetefeit: DBC 14.2.1 a

De luchtvaartmaatschappij die een vlucht uitvoert heeft er niet voor gezorgd dat iedere passagier die door instapweigering of door annulering van een vlucht is getroffen of wiens vlucht minstens twee uur vertraging heeft, een schriftelijke mededeling ontvangt, waarin zijn uiteengezet de regels voor compensatie en bijstand overeenkomstig Verordening DBC, en waarin de adresgegevens van de Inspectie Leefomgeving en Transport zijn vermeld.

Overtreden bepaling: 14, lid 2, Verordening (EG) nr. 261/2004

Aer Lingus Limited

Is een boete opgelegd van € 4.800,00 voor vier overtredingen.

Boetefeit: DBC 7.1.1.

De luchtvaartmaatschappij die een vlucht uitvoert, heeft verzuimd om aan een passagier die zonder redelijke grond tegen zijn wil de toegang tot een vlucht is geweigerd onmiddellijk het in artikel 7 van de Verordening genoemde compensatiebedrag te betalen.

Overtreden bepaling: 7, jo. 4, lid 3, Verordening (EG) nr. 261/2004

Naar boven