Ontwerpwijzigingsplan Burgemeester Canterslaan 87, Oisterwijk

Logo Oisterwijk

Plangebied en doel

Het wijzigingsplan ‘Burgemeester Canterslaan 87’ is opgesteld ten behoeve van het juridisch-planologisch mogelijk maken van 3 appartementen op het perceel aan Burgemeester Canterslaan 87 in Oisterwijk.

 

Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst

Volgens de Wet ruimtelijke ordening is de gemeente verplicht om haar kosten voor een wijzigingsplan op de initiatiefnemer te verhalen. Daarom zijn nadere afspraken gemaakt met de initiatiefnemer. Deze zijn vastgelegd in een overeenkomst. Tegelijk met het plan ligt ook de zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst over grondexploitatie ter inzage.

Ter inzage ontwerp-wijzigingsplan

Op 10 november 2020 heeft het college besloten om het ontwerpwijzigingsplan Burgemeester Canterslaan 87 (NL.IMRO.0824.WPBurgCantersln87-ON01) ter inzage te leggen. Het ontwerp-wijzigingsplan ligt met ingang van 27 november 2020 tot en met 8 januari gedurende 6 weken ter inzage.

 

Het vastgestelde wijzigingsplan en de bijbehorende stukken kunnen ingezien worden:

- op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl;

- door de bestanden te downloaden op de website van de gemeente Oisterwijk;

- bij de Centrale Publieksbalie in het gemeentekantoor, De Lind 44 te Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 08.30 tot 17.00 uur, op donderdag van 08.30 tot 19.00 uur en op vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur. U kunt het bestemmingsplan op deze momenten alleen inzien, als u er vragen over wilt stellen kunt u een afspraak maken.

Indienen zienswijze

U kunt tijdens de inzagetermijn uw zienswijze (mening of opmerkingen) indienen. Dit kan (bij voorkeur) schriftelijk bij de gemeenteraad van Oisterwijk, Postbus 10101, 5060 GA in Oisterwijk, of mondeling bij de behandelend ambtenaar.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de behandelend ambtenaar, te bereiken via telefoonnummer: 013 529 13 11.

Naar boven