Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CranendonckStaatscourant 2020, 60772Ruimtelijke plannenOntwerp bestemmingsplan ‘Keunenhoek ong. (naast 25) te Budel’

Logo Cranendonck

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat op grond van artikel 3.8, eerste lid, Wet ruimtelijke ordening, vanaf donderdag 26 november 2020 gedurende een termijn van 6 weken voor een ieder het ontwerp bestemmingsplan ‘Keunenhoek ong. (naast 25) te Budel’ ter inzage ligt.

 

Dit bestemmingsplan is gericht op het mogelijk maken van een Ruimte voor Ruimte woning op het perceel naast de Keunenhoek 25.

 

Het plan is digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer

NL.IMRO.1706.BPBG3068-ONT1.

 

Een analoog exemplaar is op afspraak in te zien bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel.

 

Tegen het ontwerp bestemmingsplan kan eenieder gedurende bovengenoemde termijn zowel schriftelijk als mondeling zijn zienswijze naar voren brengen. Een schriftelijke reactie kunt u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel. Tevens kunt u gebruik maken van het online formulier. Meer informatie hierover en de verdere procedure vindt u op onze website: www.cranendonck.nl/bpprocedures. Een mondelinge zienswijze kunt u indienen bij de balie van het gemeentehuis.

 

Coronavirus:

Voor u en onze veiligheid volgen ook wij de RIVM-richtlijnen op in strijd tegen Corona. Daardoor hebben we een aangepaste dienstverlening met beperkte openingstijden en geen vrije inloop. Raadpleeg onze website voor de actuele gegevens.