Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeewoldeStaatscourant 2020, 60057VergunningenGemeente Zeewolde, ontwerpbeschikking, uitgebreide procedure, hoek Priempad – Gooiseweg, het realiseren van een tijdelijk zonnepark met bijbehorende bouwwerken (25 jaar)

Logo Zeewolde

Wij zijn van plan voor de op 15 mei 2020 ontvangen aanvraag een omgevingsvergunning met toepassing van artikel 2.12 lid 1 onder a 3 te verlenen voor het realiseren van een tijdelijk zonnepark met bijbehorende bouwwerken (voor een periode van maximaal 25 jaar) activiteit *1,3, op de locatie perceel ZWD03 B 621 bij de hoek Priempad - Gooiseweg. Er is ook een besluit genomen dat hiervoor geen milieueffectrapportage noodzakelijk is.

De aanvraag heeft dossiernummer: 20Z0001744.

Crisis- en herstelwet

Op deze ontwerp-omgevingsvergunning voor het realiseren van Zonnepark Priempad - Gooiseweg is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

Ter inzage

De stukken liggen vanaf 18 november 2020 tot en met 29 december 2020 ter inzage bij het Publiekscentrum in het gemeentehuis tijdens openingstijden. De volledige aanvraag en overige relevante stukken zijn, gezien de omvang daarvan, uitsluitend bij het publiekscentrum in te zien.Voor het inzien van het plan dient u in verband met de coronacrisis een afspraak te maken met het Publiekscentrum. U kunt daarvoor het algemene nummer 036-5229522 bellen.

Zienswijze

Tijdens deze termijn kan iedereen een zienswijze naar voren brengen.

Dat kan:

1. online op www.zeewolde.nl/zienswijze. Hiervoor heeft u een DigiD nodig.

2. schriftelijk bij burgemeester en wethouders, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde.

3. mondeling door een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar

In de zienswijze moet worden aangegeven op welke onderdelen van de ontwerpvergunning de zienswijze betrekking heeft.

Om later beroep te kunnen instellen moet u belanghebbende zijn en tijdig een zienswijze over de ontwerpvergunning hebben ingediend. Dit laatste geldt niet als u kunt aantonen dat u hiertoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

* Activiteit 1=bouwen, 2= uitvoeren werk, 3=afwijken bestemmingsplan, 4=brandveilig gebruiken, 5=milieu inrichting oprichten of veranderen, 6=slopen, 7=kappen, 8=opslaan roerende zaken, 9 = uitweg maken