Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2020, 59867Erfgoedwet | VervreemdingenVoorgenomen besluit tot vervreemding van een aquarel en vier schilderijen, namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Logo Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 

Gelet op artikel 4.17 van de Erfgoedwet waarin wordt bepaald dat een voorgenomen besluit tot vervreemding van een cultuurgoed of een verzameling uit de Rijkscollectie bekend wordt gemaakt

VOORGENOMEN BESLUIT

Titel/soort object(en)

 • 1.

  Aquarel: De tantes gaan op reis, door Alexander Hugo Bakker Korff

 • 2.

  Schilderij op koper, De bruiloft te Canaa, door J.G. Platzer

 • 3.

  Schilderij: Navolger Cornelis Anthonisz./ tegenwoordig: Atelier Jan van Scorel. Voorheen: Portret van een ridder van Sint Jan/ tegenwoordig: Portret van Hendrick Barck (Berck), balijer van het Catharijneconvent te Utrecht, ca. 1561

 • 4.

  Schilderij: Stilleven met een vaas met bloemen en een kaketoe, door J. Marrel

 • 5.

  Schilderij: Riviergezicht met zeilschepen, door J. de Va

Vervaardiger(s)

Alexander Hugo Bakker Korff (1824-1882), J.G. Platzer (1704-1761), Atelier Jan van Scorel (16e eeuw), J. Marrel (1613/14-1681), J. de Va

Vervaardigingsjaar/periode

16e, 17e, 18e, 19e eeuw

Plaats van vervaardiging

Divers

Verwervingsjaar/periode

Divers

Materiaal

Divers

Techniek

Divers

Afmetingen

Divers

Fysieke staat

Goed

Motivatie voor vervreemding

Restitutie

Betreft een bulkafstoot

Nee

De overheid heeft het voornemen advies aan de commissie van onafhankelijke deskundigen te vragen

Nee

Inventaris nummer(s)

0390, NK2216, NK1788, NK3374, NK2239

Naam van de schenker/erfgenaam/vorige eigenaar bij aankoop

Divers

Datum van overdracht eigendom en levering

Divers

Eventueel beperkende of andere juridische voorwaarde(n)

Geen

Naam verzameling

n.v.t.

Informatie over de rest van de verzameling

n.v.t.

Het cultuurgoed of de verzameling is in bruikleen of beheer bij

Rijksmuseum Twenthe, Rijksmuseum Het Catharijneconvent, Centraal Museum, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Ministerie van Defensie

Standplaats cultuurgoed of verzameling

Zie boven

Bezichtiging cultuurgoed

Alleen op afspraak

Zienswijze

Voor zover geen advies wordt gevraagd als bedoeld in artikel 4.18 van de Erfgoedwet, kan een ieder gedurende zes weken na de dag van bekendmaking van het voornemen bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zienswijzen indienen over de vraag of het cultuurgoed of de verzameling van bijzondere cultuurhistorische of wetenschappelijke betekenis is en onvervangbaar en onmisbaar voor het Nederlands cultuurbezit. Gedurende de termijn wordt niet overgegaan tot vervreemding van het cultuurgoed of de verzameling. Na deze termijn worden ingediende zienswijzen door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap beoordeeld en wordt zo nodig alsnog advies gevraagd als bedoeld in artikel 4.18. De zienswijze kunt u adresseren aan onderstaande contactpersoon. Om de zienswijze in behandeling te laten nemen dient u in ieder geval de volgende gegevens te vermelden:

 • a)

  De naam en het adres van de indiener;

 • b)

  De dagtekening;

 • c)

  Een omschrijving van het besluit waar de zienswijze zich tegen richt;

 • d)

  Motivering van de zienswijze.

Informatie

Voor inlichtingen over de procedure kunt u contact opnemen met onderstaande contactpersoon.

Contactgegevens

Datum aanmelding

11 november 2020

Overheid of instelling namens overheid

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Adres

Postbus 1600

Postcode

3800 BP

Plaats

Amersfoort

Contactpersoon

Mw mr. I. Looman

E-mail

I.looman@cultureelerfgoed.nl