Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Autoriteit Consument en MarktStaatscourant 2020, 59588Overig

Mededeling inzake de terinzagelegging van de aanvraag tot goedkeuring van een voorstel van TenneT voor tot het wijzigen van de reserveprocedures in de Channel-regio, Autoriteit Consument en Markt

Zaaknummer ACM/20/043049

  • 1. Op 9 November 2020 heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) van TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) een aanvraag ontvangen tot goedkeuring van het voorstel tot het wijzigen van de reserveprocedures in de Channel-regio.

  • 2. Op grond van artikel 9, vijfde lid, van Verordening 2015/1222 (CACM Verordening) en artikel 2, tweede lid, van het Besluit van 19 december 2018, houdende regels ter uitvoering van Europese verordeningen betreffende de interne energiemarkt beslist de ACM over de goedkeuring.

  • 3. Op grond van artikel 9, tiende lid, van de CACM Verordening dient de ACM binnen zes maanden na ontvangst van het voorstel een besluit te nemen. Voor zover bekend is dat op 15 april 2021.

  • 4. De aanvraag is gepubliceerd op de internetpagina van de ACM (www.acm.nl).

  • 5. Belanghebbenden die opmerkingen wensen te maken over de aanvraag wordt verzocht deze schriftelijk kenbaar te maken aan de ACM. Schriftelijke zienswijzen dienen uiterlijk 27 november 2020 op onderstaand adres te zijn ontvangen. Onder vermelding van het zaaknummer ACM/20/043049 kunt u uw schriftelijke zienswijze richten aan de Autoriteit Consument en Markt, Directie Energie, Postbus 16326, 2500 BH, Den Haag. U wordt verzocht uw reactie ook per e-mail te sturen naar: secretariaat.DE@acm.nl.