Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DelfzijlStaatscourant 2020, 57830Ruimtelijke plannenVoorontwerp bestemmingsplan ‘Delfzijl – Facetbestemmingsplan kamerverhuur'

Logo Delfzijl

Het voorontwerp bestemmingsplan 'Delfzijl – Facetbestemmingsplan kamerverhuur' is opgesteld om kamerverhuur binnen woonbestemmingen tegen te gaan. Dit geldt voor het gehele gemeentelijke grondgebied. Het facetbestemmingsplan maakt onderdeel uit van een bredere aanpak van kamerverhuur en andere vormen van flexwonen. Voor de gebieden waar een beheersverordening van kracht is, is een facetbeheersverordening kamerverhuur opgesteld met dezelfde strekking.

Ter inzage

De beide plannen liggen van 5 oktober 2020 tot en met 16 december 2020 ter inzage. Vanwege de maatregelen tegen verdere verspreiding van het coronavirus, kunt u alleen voor noodzakelijke zaken terecht in het gemeentehuis. Daarom wordt de voorkeur gegeven aan digitale inzage. De plannen zijn te vinden via de link www.delfzijl.nl/bestemmingsplannen. De digitale versie van een bestemmingsplan en/of beheersverordening is juridisch bindend. Bij een verschil tussen de digitale en de papieren versie geldt het digitale plan. Geeft u er toch voorkeur aan om de papieren versie in te zien, dan kunt u een afspraak maken bij het Klant Contact Centrum via www.delfzijl.nl, via telefoonnummer 140596. Onze medewerkers gaan met u op zoek naar een oplossing.

Inspraakreacties

Tijdens deze termijn kunt u schriftelijke inspraakreacties over het plan indienen bij het college van B&W, Postbus 20000, 9930 PA Delfzijl of mailen naar: gemeente@delfzijl.nl. Vermeld in uw brief of e-mail uw naam, adres en woonplaats en vermeld bij het onderwerp: 'inspraakreactie voorontwerp facetbestemmingsplan kamerverhuur'. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met de afdeling Ontwikkeling via telefoonnummer (0596) 63 91 73.