Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeStaatscourant 2020, 57525Ruimtelijke plannenWet ruimtelijke ordening - Ontwerpbestemmingsplan Zoggelsestraat 88 Heesch

Logo Bernheze

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening de ter-inzage-legging bekend van het ontwerpbestemmingsplan ‘Zoggelsestraat 88 Heesch’, te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl met IDN-code NL.IMRO.1721.BPZoggelsestraat88-ow01.

Inhoud

Het plan behelst het toevoegen van twee woningen in een cultuurhistorisch waardevol pand aan de Zoggelsestraat 88. Het pand is nu in gebruik als bijgebouw bij de woning aan de Zoggelsestraat 88 in Heesch.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 5 november 2020 gedurende zes weken op afspraak ter inzage in het gemeentehuis aan De Misse 6 in Heesch. Het plan is digitaal raadpleegbaar en te downloaden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Reageren

Tijdens de termijn van ter-inzage-legging kan iedereen op het ontwerpbestemmingsplan reageren door het indienen van een zienswijze. Deze zienswijze(n) kunt u richten aan de gemeenteraad van Bernheze, Postbus 19, 5384 ZG in Heesch. Indien u uw zienswijze(n) mondeling wilt geven kunt u een afspraak maken met het domein Leefomgeving.

In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u zienswijze indient.

Heesch, 4 november 2020