Ontwerpverzoek tot herbegrenzing van het Natuurnetwerk Brabant (NNB) “herbegrenzing verbeelding IOV i.v.m. Plan Zandstraat 16a Moergestel”

Logo Oisterwijk

 

Ter inzage ontwerpverzoek

Op 27 oktober 2020 heeft het college besloten om het ontwerpverzoek tot herbegrenzing van het Natuurnetwerk Brabant (NNB) “herbegrenzing verbeelding IOV i.v.m. Plan Zandstraat 16a Moergestel” (NL.IMRO.0824.Zandstraat16a-VA01) ter inzage te leggen. Het ontwerpverzoek met de daarbij behorende bijlagen ligt met ingang van vrijdag 6 november tot en met vrijdag 18 december 2020 gedurende 6 weken ter inzage. Het ontwerpverzoek n en de bijbehorende stukken kunt u inzien:

 

  • op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

  • op oisterwijk.nl/bestemmingsplannen ziet u de directe link naar het ontwerpverzoek op ruimtelijkeplannen.nl

  • bij de centrale publieksbalie op het gemeentekantoor van Oisterwijk, De Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur - 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur - 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur - 13.00 uur. U kunt de stukken alleen inzienen, als u er een vraag over wilt stellen kunt u een afspraak maken. Dit doet u telefonisch via (013) 529 13 11.

 

Indienen zienswijze

U kunt tijdens de inzagetermijn van 6 weken uw zienswijze (mening of opmerkingen) indienen. Dit kan (bij voorkeur) schriftelijk bij het college van Oisterwijk, Postbus 10101, 5060 GA in Oisterwijk. Een mondelinge zienswijze kunt u indienen bij de behandelend ambtenaar. U vindt de naam van deze ambtenaar in de stukken die ter inzage liggen.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de behandelend ambtenaar, te bereiken via telefoonnummer (013) 529 13 11.

 

 

Naar boven