Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ErmeloStaatscourant 2020, 55974Ruimtelijke plannenGemeente Ermelo - bestemmingsplan - Watervalweg 121, Ermelo

Logo Ermelo

Ontwerp bestemmingsplan ter inzage

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat met ingang van 29 oktober 2020 tot en met 9 december 2020 het ontwerp bestemmingsplan Watervalweg 121 en de daarbij behorende stukken, voor een ieder ter inzage. U kunt deze stukken digitaal raadplegen via www.ermelo.nl/bestemmingsplan. Het ontwerp bestemmingsplan Watervalweg 121, met identificatienummer NL.IMRO.0233.BPwatervalwg121-0301, kunt u tevens digitaal raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (RO-Online).

Lukt dit niet of heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken via telefoonnummer 0341 56 73 21 of via onze website www.ermelo.nl.

Het bestemmingsplan biedt een juridisch planologisch kader voor het realisatie van twee woningen in de vorm van een twee-onder-een-kap in het kader van functieverandering.

Gedurende bovenvermelde termijn kan een ieder bij de gemeenteraad, postbus 500, 3850 AM Ermelo, schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen tegen het ontwerp bestemmingsplan. Voor het mondeling indienen van reactie kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken.

Ermelo, 28 oktober 2020

Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo.