Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van FinanciënStaatscourant 2020, 55946Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Financiën van 2020-200374, directie Financiële Markten, tot wijziging van de Tijdelijke regeling hypothecair krediet in verband met de vaststelling van de inkomenstabellen voor 2021 en enkele andere aanpassingen (Wijzigingsregeling hypothecair krediet 2021)

De Minister van Financiën,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op artikel 115, derde lid, van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft;

BESLUIT:

ARTIKEL I

De Tijdelijke regeling hypothecair krediet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, onderdeel b, komt te luiden:

b. energiebesparende voorzieningen:

gevelisolatie, dakisolatie, vloerisolatie, leidingisolatie, hoog rendement beglazing (ten minste HR ++), energiezuinige deuren, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen indien deze voorzieningen worden getroffen in combinatie met hoog rendement beglazing (ten minste HR ++), douche-warmteterugwinningsysteem, energiezuinig ventilatiesysteem indien deze voorziening wordt getroffen in combinatie met andere energiebesparende voorzieningen, warmtepompen, zonnecellen of een combinatie van de genoemde voorzieningen;

B

In artikel 3, zesde lid, wordt ‘vermeerderd met 80 procent van het lagere toetsinkomen’ vervangen door ‘vermeerderd met 90 procent van het lagere toetsinkomen’.

C

Na artikel 3 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 3a

Voor de toepassing van artikel 3, twaalfde lid, wordt de wegingsfactor voor studieleningen bepaald op grond van onderstaande tabel en wordt de wegingsfactor vermenigvuldigd met het oorspronkelijke bedrag van de studielening.

Rentepercentage op studielening (in %) vastgesteld op grond van artikel 6.3. van de Wet Studiefinanciering 2000

Wegingsfactor bij aflosperiode studielening van 15 jaar (in %) behorend bij rentepercentage, bedoeld in artikel 6.3, eerste lid, van de Wet Studiefinanciering 2000

Wegingsfactor bij aflosperiode studielening van 35 jaar (in %) behorend bij rentepercentage, bedoeld in artikel 6.3, tweede lid, van de Wet Studiefinanciering 2000

<1

0,65

0,35

1 – <1,5

0,70

0,40

1,5 – <2

0,75

0,45

2 – <2,5

0,80

0,50

2,5 – <3

0,85

0,55

3 – <3,5

0,85

0,60

3,5 – <4

0,90

0,65

4 – <4,5

0,95

0,70

4,5 – <5

1,00

0,75

D

In artikel 4, derde lid, wordt na 'een woning met een energie-index of een energieprestatiecoëfficiënt van ten hoogste 0,6' ingevoegd 'afgegeven voor 1 januari 2021, of een geldig energielabel (ten minste A+++) afgegeven na 1 januari 2021'.

E

Bijlage 1 komt te luiden:

BIJLAGE 1. FINANCIERINGSLASTPERCENTAGES

(bijlage als bedoeld in artikel 3, vijfde lid)

Tabel 1. Financieringslastpercentages voor consumenten die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt

Debetrente

<=1,000%

1,001–1,500%

1,501–2,000%

2,001–2,500%

2,501–3,000%

3,001–3,500%

3,501–4,000%

4,001–4,500%

4,501–5,000%

5,001–5,500%

5,501–6,000%

>=6,001%

toets-

inkomen

0

0,01001

0,01501

0,02001

0,02501

0,03001

0,03501

0,04001

0,04501

0,05001

0,05501

0,06001

13,0%

13,5%

14,5%

15,0%

15,5%

16,5%

17,0%

17,5%

18,0%

18,5%

19,0%

19,5%

21.500

13,0%

13,5%

14,5%

15,0%

15,5%

16,5%

17,0%

17,5%

18,0%

18,5%

19,0%

19,5%

22.000

14,0%

15,0%

15,5%

16,5%

17,0%

17,5%

18,5%

19,0%

19,5%

20,0%

20,5%

21,0%

22.500

14,5%

15,5%

16,5%

17,0%

18,0%

18,5%

19,5%

20,0%

20,5%

21,0%

22,0%

22,5%

23.000

15,0%

16,0%

17,0%

18,0%

18,5%

19,5%

20,0%

21,0%

21,5%

22,0%

22,5%

23,0%

23.500

15,0%

16,0%

17,0%

18,0%

19,0%

20,0%

21,0%

21,5%

22,5%

23,0%

23,5%

24,0%

24.000

15,5%

16,5%

17,5%

18,5%

19,5%

20,5%

21,5%

22,5%

23,0%

24,0%

24,5%

25,0%

24.500

16,0%

17,0%

18,0%

19,0%

20,0%

21,0%

22,0%

23,0%

24,0%

24,5%

25,0%

26,0%

25.000

16,0%

17,0%

18,0%

19,0%

20,5%

21,5%

22,5%

23,5%

24,5%

25,5%

26,0%

26,5%

26.000

16,5%

17,5%

18,5%

19,5%

21,5%

22,5%

23,5%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,0%

27.000

17,0%

18,0%

19,0%

20,0%

22,0%

23,0%

24,0%

25,0%

26,0%

27,0%

28,0%

29,0%

28.000

17,0%

18,0%

19,0%

20,0%

22,0%

23,0%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

29.000

17,0%

18,0%

19,0%

20,0%

22,0%

23,0%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

30.000

17,0%

18,0%

19,0%

20,0%

22,0%

23,0%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

31.000

17,0%

18,0%

19,0%

20,0%

22,0%

23,0%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

32.000

17,0%

18,0%

19,0%

20,0%

22,0%

23,0%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

33.000

17,5%

18,5%

19,5%

20,5%

22,0%

23,0%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

34.000

17,5%

18,5%

19,5%

20,5%

22,0%

23,0%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

35.000

17,5%

18,5%

19,5%

20,5%

22,0%

23,0%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

36.000

17,5%

18,5%

19,5%

20,5%

22,0%

23,0%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

37.000

17,5%

18,5%

19,5%

20,5%

22,0%

23,0%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

38.000

17,5%

18,5%

19,5%

20,5%

22,0%

23,0%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

39.000

17,5%

18,5%

19,5%

20,5%

22,0%

23,0%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

40.000

17,5%

18,5%

19,5%

20,5%

22,0%

23,0%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

41.000

17,5%

18,5%

19,5%

20,5%

22,0%

23,0%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

42.000

17,5%

18,5%

19,5%

20,5%

22,0%

23,0%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

43.000

17,5%

18,5%

19,5%

20,5%

22,0%

23,0%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

44.000

17,5%

18,5%

19,5%

20,5%

22,0%

23,0%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

45.000

17,5%

18,5%

19,5%

20,5%

22,0%

23,0%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

46.000

17,5%

18,5%

19,5%

20,5%

22,0%

23,0%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

47.000

17,5%

18,5%

19,5%

20,5%

22,0%

23,0%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

48.000

18,0%

19,0%

20,0%

21,0%

22,0%

23,0%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

49.000

18,0%

19,0%

20,0%

21,0%

22,0%

23,0%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

50.000

18,0%

19,0%

20,0%

21,0%

22,0%

23,0%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

51.000

18,0%

19,0%

20,0%

21,0%

22,0%

23,0%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

52.000

18,0%

19,0%

20,0%

21,0%

22,5%

23,5%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

53.000

18,0%

19,0%

20,0%

21,0%

22,5%

23,5%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

54.000

18,0%

19,0%

20,0%

21,0%

22,5%

23,5%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

55.000

18,0%

19,0%

20,0%

21,0%

22,5%

23,5%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

56.000

18,5%

19,5%

20,5%

21,5%

22,5%

23,5%

25,0%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

57.000

18,5%

19,5%

20,5%

21,5%

22,5%

23,5%

25,0%

26,0%

27,0%

27,5%

28,5%

30,0%

58.000

18,5%

19,5%

20,5%

21,5%

22,5%

23,5%

25,0%

26,0%

27,0%

28,0%

29,0%

30,0%

59.000

19,0%

20,0%

21,0%

22,0%

23,0%

24,0%

25,0%

26,0%

27,5%

28,5%

29,0%

30,5%

60.000

19,0%

20,0%

21,0%

22,0%

23,0%

24,0%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

30,5%

61.000

19,0%

20,0%

21,0%

22,0%

23,0%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

30,0%

31,0%

62.000

19,5%

20,5%

21,5%

22,5%

23,5%

24,5%

25,5%

27,0%

27,5%

28,5%

30,0%

31,0%

63.000

19,5%

20,5%

21,5%

23,0%

24,0%

25,0%

26,0%

27,0%

28,0%

29,0%

30,0%

31,0%

64.000

19,5%

20,5%

21,5%

23,0%

24,0%

25,0%

26,0%

27,0%

28,0%

29,0%

30,0%

31,0%

65.000

20,0%

21,0%

22,0%

23,0%

24,0%

25,0%

26,0%

27,0%

28,0%

29,0%

30,0%

31,0%

66.000

20,0%

21,0%

22,0%

23,0%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

30,5%

31,5%

67.000

20,0%

21,0%

22,0%

23,5%

24,5%

25,5%

27,0%

28,0%

29,0%

30,0%

30,5%

31,5%

68.000

20,0%

21,0%

22,5%

23,5%

24,5%

26,0%

27,0%

28,0%

29,0%

30,0%

31,0%

32,0%

69.000

20,0%

21,0%

22,5%

23,5%

25,0%

26,0%

27,0%

28,0%

29,0%

30,0%

31,0%

32,0%

70.000

20,5%

21,5%

22,5%

24,0%

25,0%

26,0%

27,5%

28,5%

29,5%

30,5%

31,5%

32,0%

71.000

20,5%

21,5%

22,5%

24,0%

25,0%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

30,5%

31,5%

32,5%

72.000

20,5%

21,5%

23,0%

24,0%

25,0%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

30,5%

31,5%

32,5%

73.000

20,5%

21,5%

23,0%

24,0%

25,5%

26,5%

27,5%

29,0%

30,0%

31,0%

32,0%

32,5%

74.000

20,5%

21,5%

23,0%

24,0%

25,5%

26,5%

28,0%

29,0%

30,0%

31,0%

32,0%

33,0%

75.000

20,5%

21,5%

23,0%

24,5%

25,5%

27,0%

28,0%

29,0%

30,0%

31,0%

32,0%

33,0%

76.000

20,5%

22,0%

23,0%

24,5%

25,5%

27,0%

28,0%

29,0%

30,0%

31,0%

32,0%

33,0%

77.000

20,5%

22,0%

23,0%

24,5%

25,5%

27,0%

28,0%

29,0%

30,5%

31,5%

32,5%

33,0%

78.000

20,5%

22,0%

23,5%

24,5%

26,0%

27,0%

28,0%

29,5%

30,5%

31,5%

32,5%

33,5%

79.000

20,5%

22,0%

23,5%

24,5%

26,0%

27,0%

28,5%

29,5%

30,5%

31,5%

32,5%

33,5%

80.000

20,5%

22,0%

23,5%

25,0%

26,0%

27,0%

28,5%

29,5%

30,5%

31,5%

32,5%

33,5%

81.000

20,5%

22,0%

23,5%

25,0%

26,0%

27,5%

28,5%

29,5%

31,0%

32,0%

33,0%

33,5%

82.000

21,0%

22,0%

23,5%

25,0%

26,0%

27,5%

28,5%

30,0%

31,0%

32,0%

33,0%

34,0%

83.000

21,0%

22,0%

23,5%

25,0%

26,5%

27,5%

28,5%

30,0%

31,0%

32,0%

33,0%

34,0%

84.000

21,0%

22,5%

23,5%

25,0%

26,5%

27,5%

29,0%

30,0%

31,0%

32,0%

33,0%

34,0%

85.000

21,0%

22,5%

23,5%

25,0%

26,5%

27,5%

29,0%

30,0%

31,0%

32,0%

33,0%

34,0%

86.000

21,0%

22,5%

24,0%

25,0%

26,5%

28,0%

29,0%

30,0%

31,0%

32,5%

33,5%

34,0%

87.000

21,0%

22,5%

24,0%

25,0%

26,5%

28,0%

29,0%

30,0%

31,5%

32,5%

33,5%

34,5%

88.000

21,0%

22,5%

24,0%

25,0%

26,5%

28,0%

29,0%

30,5%

31,5%

32,5%

33,5%

34,5%

89.000

21,0%

22,5%

24,0%

25,5%

26,5%

28,0%

29,0%

30,5%

31,5%

32,5%

33,5%

34,5%

90.000

21,0%

22,5%

24,0%

25,5%

26,5%

28,0%

29,5%

30,5%

31,5%

32,5%

33,5%

34,5%

91.000

21,0%

22,5%

24,0%

25,5%

26,5%

28,0%

29,5%

30,5%

31,5%

32,5%

33,5%

34,5%

92.000

21,5%

22,5%

24,0%

25,5%

27,0%

28,0%

29,5%

30,5%

31,5%

33,0%

34,0%

35,0%

93.000

21,5%

22,5%

24,0%

25,5%

27,0%

28,0%

29,5%

30,5%

32,0%

33,0%

34,0%

35,0%

94.000

21,5%

22,5%

24,0%

25,5%

27,0%

28,0%

29,5%

30,5%

32,0%

33,0%

34,0%

35,0%

95.000

21,5%

23,0%

24,0%

25,5%

27,0%

28,5%

29,5%

31,0%

32,0%

33,0%

34,0%

35,0%

96.000

21,5%

23,0%

24,0%

25,5%

27,0%

28,5%

29,5%

31,0%

32,0%

33,0%

34,0%

35,0%

97.000

21,5%

23,0%

24,5%

25,5%

27,0%

28,5%

29,5%

31,0%

32,0%

33,0%

34,0%

35,0%

98.000

21,5%

23,0%

24,5%

25,5%

27,0%

28,5%

29,5%

31,0%

32,0%

33,0%

34,5%

35,5%

99.000

21,5%

23,0%

24,5%

26,0%

27,0%

28,5%

30,0%

31,0%

32,0%

33,5%

34,5%

35,5%

100.000

21,5%

23,0%

24,5%

26,0%

27,0%

28,5%

30,0%

31,0%

32,5%

33,5%

34,5%

35,5%

101.000

21,5%

23,0%

24,5%

26,0%

27,0%

28,5%

30,0%

31,0%

32,5%

33,5%

34,5%

35,5%

102.000

21,5%

23,0%

24,5%

26,0%

27,5%

28,5%

30,0%

31,0%

32,5%

33,5%

34,5%

35,5%

103.000

21,5%

23,0%

24,5%

26,0%

27,5%

28,5%

30,0%

31,0%

32,5%

33,5%

34,5%

35,5%

104.000

22,0%

23,0%

24,5%

26,0%

27,5%

28,5%

30,0%

31,5%

32,5%

33,5%

34,5%

36,0%

105.000

22,0%

23,0%

24,5%

26,0%

27,5%

29,0%

30,0%

31,5%

32,5%

33,5%

35,0%

36,0%

106.000

22,0%

23,5%

24,5%

26,0%

27,5%

29,0%

30,0%

31,5%

32,5%

34,0%

35,0%

36,0%

107.000

22,0%

23,5%

25,0%

26,0%

27,5%

29,0%

30,0%

31,5%

32,5%

34,0%

35,0%

36,0%

108.000

22,0%

23,5%

25,0%

26,0%

27,5%

29,0%

30,5%

31,5%

32,5%

34,0%

35,0%

36,0%

109.000

22,0%

23,5%

25,0%

26,5%

27,5%

29,0%

30,5%

31,5%

33,0%

34,0%

35,0%

36,0%

110.000

22,0%

23,5%

25,0%

26,5%

27,5%

29,0%

30,5%

31,5%

33,0%

34,0%

35,0%

36,0%

Tabel 2. Financieringslastpercentages voor consumenten die de AOW-leeftijd reeds hebben bereikt

Debetrente

<=1,000%

1,001–1,500%

1,501–2,000%

2,001–2,500%

2,501–3,000%

3,001–3,500%

3,501–4,000%

4,001–4,500%

4,501–5,000%

5,001–5,500%

5,501–6,000%

>=6,001%

toets-

inkomen

0

0,01001

0,01501

0,02001

0,02501

0,03001

0,03501

0,04001

0,04501

0,05001

0,05501

0,06001

18,0%

18,5%

19,0%

19,5%

20,0%

20,0%

20,5%

20,5%

21,0%

21,0%

21,5%

21,5%

22.500

18,0%

18,5%

19,0%

19,5%

20,0%

20,0%

20,5%

20,5%

21,0%

21,0%

21,5%

21,5%

23.000

19,0%

19,5%

20,0%

20,5%

21,0%

21,5%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23.500

19,5%

20,0%

20,5%

21,5%

21,5%

22,0%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24.000

20,0%

20,5%

21,0%

21,5%

22,0%

22,5%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,0%

24,5%

24.500

20,0%

21,0%

21,5%

22,0%

22,5%

23,0%

23,5%

24,0%

24,5%

24,5%

25,0%

25,0%

25.000

20,5%

21,0%

22,0%

22,5%

23,0%

23,5%

24,0%

24,5%

25,0%

25,0%

25,5%

25,5%

26.000

20,5%

21,5%

22,5%

23,0%

24,0%

24,5%

25,0%

25,5%

26,0%

26,0%

26,5%

27,0%

27.000

21,0%

22,0%

23,0%

23,5%

24,5%

25,0%

25,5%

26,0%

26,5%

27,0%

27,5%

28,0%

28.000

21,5%

22,5%

23,5%

24,0%

25,0%

25,5%

26,5%

27,0%

27,5%

28,0%

28,5%

28,5%

29.000

21,5%

22,5%

23,5%

24,5%

25,5%

26,0%

27,0%

27,5%

28,0%

28,5%

29,0%

29,5%

30.000

21,5%

22,5%

24,0%

25,0%

26,0%

26,5%

27,5%

28,0%

28,5%

29,0%

29,5%

30,0%

31.000

21,5%

23,0%

24,0%

25,0%

26,0%

27,0%

28,0%

28,5%

29,0%

29,5%

30,5%

31,0%

32.000

22,0%

23,0%

24,0%

25,0%

26,5%

27,0%

28,0%

29,0%

29,5%

30,0%

31,0%

31,5%

33.000

22,0%

23,0%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,0%

30,0%

30,5%

31,0%

31,5%

34.000

22,0%

23,0%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

30,0%

31,0%

31,5%

32,0%

35.000

22,0%

23,0%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

30,5%

31,0%

32,0%

32,5%

36.000

22,0%

23,0%

24,5%

25,5%

26,5%

28,0%

29,0%

29,5%

30,5%

31,5%

32,0%

32,5%

37.000

22,0%

23,0%

24,5%

25,5%

26,5%

28,0%

29,0%

30,0%

30,5%

31,5%

32,0%

33,0%

38.000

22,0%

23,5%

24,5%

25,5%

26,5%

28,0%

29,0%

30,0%

30,5%

31,5%

32,5%

33,0%

39.000

22,5%

23,5%

24,5%

25,5%

26,5%

28,0%

29,0%

30,0%

30,5%

31,5%

32,5%

33,0%

40.000

22,5%

23,5%

24,5%

25,5%

26,5%

28,0%

29,0%

30,0%

30,5%

31,5%

32,5%

33,0%

41.000

22,5%

23,5%

24,5%

25,5%

26,5%

28,0%

29,0%

30,0%

30,5%

31,5%

32,5%

33,0%

42.000

23,0%

24,0%

25,0%

26,0%

27,0%

28,0%

29,0%

30,0%

30,5%

31,5%

32,5%

33,0%

43.000

23,5%

24,5%

25,5%

26,0%

27,0%

28,0%

29,0%

30,0%

31,0%

31,5%

32,5%

33,5%

44.000

23,5%

25,0%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

30,5%

31,0%

32,0%

33,0%

33,5%

45.000

24,0%

25,0%

26,0%

27,0%

28,0%

29,0%

30,0%

31,0%

31,5%

32,5%

33,5%

34,0%

46.000

24,0%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

30,5%

31,0%

32,0%

33,0%

33,5%

34,5%

47.000

24,5%

26,0%

27,5%

28,5%

29,5%

30,0%

31,0%

32,0%

32,5%

33,5%

34,5%

35,0%

48.000

24,5%

26,0%

27,5%

29,0%

30,0%

30,5%

31,5%

32,5%

33,0%

34,0%

35,0%

35,5%

49.000

24,5%

26,0%

27,5%

29,0%

30,0%

31,0%

32,0%

33,0%

33,5%

34,5%

35,0%

36,0%

50.000

24,5%

26,0%

27,5%

29,0%

30,5%

31,5%

32,5%

33,5%

34,0%

35,0%

35,5%

36,5%

51.000

25,0%

26,5%

28,0%

29,5%

30,5%

32,0%

33,0%

34,0%

34,5%

35,5%

36,0%

37,0%

52.000

25,0%

26,5%

28,0%

29,5%

31,0%

32,5%

33,5%

34,0%

35,0%

36,0%

36,5%

37,5%

53.000

25,0%

26,5%

28,0%

29,5%

31,0%

32,5%

34,0%

34,5%

35,5%

36,5%

37,0%

37,5%

54.000

25,0%

26,5%

28,0%

29,5%

31,5%

33,0%

34,5%

35,0%

36,0%

36,5%

37,5%

38,0%

55.000

25,0%

26,5%

28,0%

29,5%

31,5%

33,0%

34,5%

35,5%

36,5%

37,0%

38,0%

38,5%

56.000

25,0%

26,5%

28,0%

29,5%

31,5%

33,0%

35,0%

36,0%

37,0%

37,5%

38,5%

39,0%

57.000

25,0%

26,5%

28,0%

29,5%

31,5%

33,0%

35,0%

36,5%

37,0%

38,0%

38,5%

39,5%

58.000

25,0%

26,5%

28,0%

29,5%

31,5%

33,5%

35,0%

36,5%

37,5%

38,5%

39,0%

40,0%

59.000

25,0%

26,5%

28,0%

29,5%

31,5%

33,5%

35,0%

36,5%

38,0%

38,5%

39,5%

40,0%

60.000

25,0%

26,5%

28,0%

29,5%

31,5%

33,5%

35,0%

36,5%

38,0%

39,0%

40,0%

40,5%

61.000

25,0%

26,5%

28,0%

29,5%

31,5%

33,5%

35,0%

36,5%

38,0%

39,5%

40,0%

41,0%

62.000

25,0%

26,5%

28,0%

29,5%

31,5%

33,5%

35,0%

36,5%

38,0%

39,5%

40,5%

41,0%

63.000

25,0%

26,5%

28,0%

29,5%

31,5%

33,5%

35,0%

36,5%

38,0%

39,5%

41,0%

41,5%

64.000

25,5%

27,0%

28,5%

30,0%

31,5%

33,5%

35,0%

36,5%

38,0%

39,5%

41,0%

42,0%

65.000

25,5%

27,0%

28,5%

30,0%

31,5%

33,5%

35,0%

36,5%

38,0%

39,5%

41,0%

42,0%

66.000

25,5%

27,0%

28,5%

30,0%

31,5%

33,5%

35,0%

36,5%

38,5%

39,5%

41,0%

42,5%

67.000

25,5%

27,0%

28,5%

30,0%

32,0%

33,5%

35,0%

36,5%

38,5%

40,0%

41,0%

42,5%

68.000

26,0%

27,5%

29,0%

30,5%

32,0%

33,5%

35,0%

36,5%

38,5%

40,0%

41,0%

43,0%

69.000

26,0%

27,5%

29,0%

30,5%

32,0%

33,5%

35,0%

36,5%

38,5%

40,0%

41,0%

43,0%

70.000

26,0%

27,5%

29,0%

30,5%

32,0%

33,5%

35,5%

37,0%

38,5%

40,0%

41,0%

43,0%

71.000

26,5%

28,0%

29,5%

31,0%

32,5%

34,0%

35,5%

37,0%

38,5%

40,0%

41,0%

43,0%

72.000

26,5%

28,0%

29,5%

31,0%

32,5%

34,0%

35,5%

37,0%

38,5%

40,0%

41,5%

43,0%

73.000

26,5%

28,0%

29,5%

31,0%

32,5%

34,0%

35,5%

37,0%

38,5%

40,0%

41,5%

43,0%

74.000

26,5%

28,0%

30,0%

31,5%

33,0%

34,5%

35,5%

37,0%

38,5%

40,0%

41,5%

43,0%

75.000

27,0%

28,5%

30,0%

31,5%

33,0%

34,5%

36,0%

37,5%

39,0%

40,0%

41,5%

43,0%

76.000

27,0%

28,5%

30,0%

31,5%

33,0%

34,5%

36,0%

37,5%

39,0%

40,5%

41,5%

43,0%

77.000

27,0%

28,5%

30,0%

31,5%

33,0%

34,5%

36,0%

37,5%

39,0%

40,5%

41,5%

43,0%

78.000

27,0%

28,5%

30,0%

32,0%

33,5%

35,0%

36,0%

37,5%

39,0%

40,5%

42,0%

43,0%

79.000

27,0%

28,5%

30,5%

32,0%

33,5%

35,0%

36,5%

37,5%

39,0%

40,5%

42,0%

43,0%

80.000

27,5%

28,5%

30,5%

32,0%

33,5%

35,0%

36,5%

38,0%

39,0%

40,5%

42,0%

43,0%

81.000

27,5%

28,5%

30,5%

32,0%

33,5%

35,0%

36,5%

38,0%

39,0%

40,5%

42,0%

43,0%

82.000

27,5%

28,5%

30,5%

32,0%

33,5%

35,0%

36,5%

38,0%

39,5%

40,5%

42,0%

43,0%

83.000

27,5%

28,5%

30,5%

32,0%

34,0%

35,5%

36,5%

38,0%

39,5%

40,5%

42,0%

43,5%

84.000

27,5%

28,5%

30,5%

32,5%

34,0%

35,5%

37,0%

38,0%

39,5%

41,0%

42,0%

43,5%

85.000

27,5%

28,5%

30,5%

32,5%

34,0%

35,5%

37,0%

38,5%

39,5%

41,0%

42,0%

43,5%

86.000

27,5%

28,5%

30,5%

32,5%

34,0%

35,5%

37,0%

38,5%

39,5%

41,0%

42,0%

43,5%

87.000

27,5%

28,5%

30,5%

32,5%

34,0%

35,5%

37,0%

38,5%

40,0%

41,0%

42,5%

43,5%

88.000

27,5%

28,5%

30,5%

32,5%

34,0%

35,5%

37,0%

38,5%

40,0%

41,0%

42,5%

43,5%

89.000

27,5%

28,5%

30,5%

32,5%

34,0%

35,5%

37,0%

38,5%

40,0%

41,0%

42,5%

43,5%

90.000

27,5%

28,5%

30,5%

32,5%

34,0%

35,5%

37,0%

38,5%

40,0%

41,0%

42,5%

43,5%

91.000

27,5%

28,5%

30,5%

32,5%

34,0%

35,5%

37,0%

38,5%

40,0%

41,0%

42,5%

43,5%

92.000

27,5%

28,5%

30,5%

32,5%

34,0%

35,5%

37,0%

38,5%

40,0%

41,0%

42,5%

43,5%

93.000

27,5%

28,5%

30,5%

32,5%

34,0%

35,5%

37,0%

38,5%

40,0%

41,0%

42,5%

43,5%

94.000

27,5%

28,5%

30,5%

32,5%

34,0%

35,5%

37,0%

38,5%

40,0%

41,0%

42,5%

43,5%

95.000

27,5%

28,5%

30,5%

32,5%

34,0%

35,5%

37,0%

38,5%

40,0%

41,0%

42,5%

43,5%

96.000

27,5%

28,5%

30,5%

32,5%

34,0%

35,5%

37,0%

38,5%

40,0%

41,0%

42,5%

43,5%

97.000

27,5%

28,5%

30,5%

32,5%

34,0%

35,5%

37,0%

38,5%

40,0%

41,0%

42,5%

43,5%

98.000

27,5%

28,5%

30,5%

32,5%

34,0%

35,5%

37,0%

38,5%

40,0%

41,0%

42,5%

44,0%

99.000

27,5%

28,5%

30,5%

32,5%

34,0%

35,5%

37,0%

38,5%

40,0%

41,0%

42,5%

44,0%

100.000

27,5%

28,5%

30,5%

32,5%

34,0%

35,5%

37,0%

38,5%

40,0%

41,0%

42,5%

44,0%

101.000

27,5%

28,5%

30,5%

32,5%

34,0%

35,5%

37,0%

38,5%

40,0%

41,0%

42,5%

44,0%

102.000

27,5%

28,5%

30,5%

32,5%

34,0%

35,5%

37,0%

38,5%

40,0%

41,0%

42,5%

44,0%

103.000

27,5%

28,5%

30,5%

32,5%

34,0%

35,5%

37,0%

38,5%

40,0%

41,0%

42,5%

44,0%

104.000

27,5%

28,5%

30,5%

32,5%

34,0%

35,5%

37,0%

38,5%

40,0%

41,0%

42,5%

44,0%

105.000

27,5%

28,5%

30,5%

32,5%

34,0%

35,5%

37,0%

38,5%

40,0%

41,0%

42,5%

44,0%

106.000

27,5%

28,5%

30,5%

32,5%

34,0%

35,5%

37,0%

38,5%

40,0%

41,0%

42,5%

44,0%

107.000

27,5%

28,5%

30,5%

32,5%

34,0%

35,5%

37,0%

38,5%

40,0%

41,0%

42,5%

44,0%

108.000

27,5%

28,5%

30,5%

32,5%

34,0%

35,5%

37,0%

38,5%

40,0%

41,0%

42,5%

44,0%

109.000

27,5%

28,5%

30,5%

32,5%

34,0%

35,5%

37,0%

38,5%

40,0%

41,0%

42,5%

44,0%

110.000

27,5%

28,5%

30,5%

32,5%

34,0%

35,5%

37,0%

38,5%

40,0%

41,0%

42,5%

44,0%

Tabel 3. Financieringslastpercentages voor gedeelten van het hypothecair krediet waarvan de debetrente niet fiscaal aftrekbaar is voor consumenten die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt

Debetrente

<=1,000%

1,001–1,500%

1,501–2,000%

2,001–2,500%

2,501–3,000%

3,001–3,500%

3,501–4,000%

4,001–4,500%

4,501–5,000%

5,001–5,500%

5,501–6,000%

>=6,001%

toets-

inkomen

0

0,01001

0,01501

0,02001

0,02501

0,03001

0,03501

0,04001

0,04501

0,05001

0,05501

0,06001

13,0%

13,5%

14,0%

14,0%

14,0%

14,5%

14,5%

15,0%

15,0%

15,0%

15,0%

15,5%

21.500

13,0%

13,5%

14,0%

14,0%

14,0%

14,5%

14,5%

15,0%

15,0%

15,0%

15,0%

15,5%

22.000

14,0%

14,0%

14,5%

14,5%

15,0%

15,0%

15,0%

15,5%

15,5%

15,5%

16,0%

16,0%

22.500

14,0%

14,5%

14,5%

15,0%

15,0%

15,5%

15,5%

16,0%

16,0%

16,0%

16,5%

16,5%

23.000

14,5%

15,0%

15,0%

15,5%

15,5%

15,5%

16,0%

16,0%

16,5%

16,5%

16,5%

17,0%

23.500

15,0%

15,0%

15,5%

15,5%

16,0%

16,0%

16,5%

16,5%

16,5%

17,0%

17,0%

17,0%

24.000

15,0%

15,5%

15,5%

16,0%

16,0%

16,5%

16,5%

17,0%

17,0%

17,0%

17,5%

17,5%

24.500

15,5%

15,5%

16,0%

16,0%

16,5%

16,5%

17,0%

17,0%

17,5%

17,5%

17,5%

18,0%

25.000

15,5%

16,0%

16,0%

16,5%

16,5%

17,0%

17,0%

17,5%

17,5%

18,0%

18,0%

18,0%

26.000

16,0%

16,5%

16,5%

17,0%

17,5%

17,5%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

18,5%

27.000

16,5%

17,0%

17,0%

17,5%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

28.000

16,5%

17,0%

17,0%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,0%

29.000

16,5%

17,0%

17,5%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,0%

30.000

16,5%

17,0%

17,5%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,5%

31.000

16,5%

17,0%

17,5%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,0%

19,5%

32.000

16,5%

17,0%

17,5%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,0%

19,5%

33.000

17,0%

17,0%

17,5%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,0%

19,5%

34.000

17,0%

17,0%

17,5%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,0%

19,5%

35.000

17,0%

17,0%

17,5%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,0%

19,5%

36.000

17,0%

17,0%

17,5%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,0%

19,5%

37.000

17,0%

17,0%

17,5%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,0%

19,5%

38.000

17,0%

17,0%

17,5%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,0%

19,5%

39.000

17,0%

17,0%

17,5%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,0%

19,5%

40.000

17,0%

17,0%

17,5%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,0%

19,5%

41.000

17,0%

17,0%

17,5%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,0%

19,5%

42.000

17,0%

17,0%

17,5%

17,5%

18,0%

18,5%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

43.000

17,0%

17,0%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

44.000

17,0%

17,5%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

19,5%

45.000

17,0%

17,5%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

19,5%

46.000

17,0%

17,5%

17,5%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

19,5%

47.000

17,0%

17,5%

17,5%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

19,5%

20,0%

48.000

17,0%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

19,5%

20,0%

49.000

17,0%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

20,0%

20,0%

50.000

17,0%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

20,0%

20,0%

51.000

17,5%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

19,5%

20,0%

20,0%

52.000

17,5%

17,5%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

19,5%

20,0%

20,0%

53.000

17,5%

17,5%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

20,0%

20,0%

20,0%

54.000

17,5%

17,5%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

20,0%

20,0%

20,0%

55.000

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,5%

19,5%

19,5%

20,0%

20,0%

20,5%

56.000

17,5%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

20,0%

20,0%

20,5%

20,5%

57.000

18,0%

18,0%

18,5%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

20,0%

20,0%

20,5%

20,5%

20,5%

58.000

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,5%

19,5%

20,0%

20,0%

20,5%

20,5%

21,0%

21,0%

59.000

18,0%

18,5%

19,0%

19,0%

19,5%

20,0%

20,0%

20,5%

20,5%

21,0%

21,0%

21,0%

60.000

18,5%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

20,0%

20,5%

20,5%

20,5%

21,0%

21,0%

21,5%

61.000

18,5%

19,0%

19,5%

19,5%

20,0%

20,0%

20,5%

20,5%

21,0%

21,0%

21,5%

21,5%

62.000

18,5%

19,0%

19,5%

20,0%

20,0%

20,5%

20,5%

21,0%

21,0%

21,5%

21,5%

21,5%

63.000

19,0%

19,5%

19,5%

20,0%

20,5%

20,5%

21,0%

21,0%

21,5%

21,5%

21,5%

22,0%

64.000

19,0%

19,5%

20,0%

20,0%

20,5%

20,5%

21,0%

21,0%

21,5%

21,5%

22,0%

22,0%

65.000

19,0%

19,5%

20,0%

20,5%

20,5%

21,0%

21,0%

21,5%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

66.000

19,5%

19,5%

20,0%

20,5%

20,5%

21,0%

21,5%

21,5%

22,0%

22,0%

22,0%

22,5%

67.000

19,5%

20,0%

20,0%

20,5%

21,0%

21,0%

21,5%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

22,5%

68.000

19,5%

20,0%

20,5%

20,5%

21,0%

21,5%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

22,5%

22,5%

69.000

19,5%

20,0%

20,5%

21,0%

21,0%

21,5%

21,5%

22,0%

22,5%

22,5%

22,5%

23,0%

70.000

20,0%

20,5%

20,5%

21,0%

21,5%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,0%

71.000

20,0%

20,5%

21,0%

21,0%

21,5%

21,5%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,0%

23,0%

72.000

20,0%

20,5%

21,0%

21,0%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

73.000

20,0%

20,5%

21,0%

21,5%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

23,0%

23,0%

23,0%

23,5%

74.000

20,5%

20,5%

21,0%

21,5%

21,5%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

23,5%

75.000

20,5%

20,5%

21,0%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

23,5%

76.000

20,5%

21,0%

21,0%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

23,5%

77.000

20,5%

21,0%

21,0%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

23,5%

23,5%

78.000

20,5%

21,0%

21,5%

21,5%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

79.000

20,5%

21,0%

21,5%

21,5%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

80.000

20,5%

21,0%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

81.000

20,5%

21,0%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,0%

82.000

20,5%

21,0%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,0%

83.000

21,0%

21,0%

21,5%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,0%

84.000

21,0%

21,0%

21,5%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,0%

85.000

21,0%

21,5%

21,5%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,0%

24,0%

86.000

21,0%

21,5%

21,5%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,0%

24,5%

87.000

21,0%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,0%

24,5%

88.000

21,0%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,0%

24,5%

89.000

21,0%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,0%

24,5%

90.000

21,0%

21,5%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

24,0%

24,0%

24,5%

24,5%

91.000

21,0%

21,5%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,0%

24,5%

24,5%

92.000

21,0%

21,5%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,0%

24,5%

24,5%

93.000

21,0%

21,5%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,0%

24,5%

24,5%

94.000

21,5%

21,5%

22,0%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,0%

24,5%

24,5%

95.000

21,5%

21,5%

22,0%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,0%

24,5%

24,5%

96.000

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

24,0%

24,0%

24,5%

24,5%

24,5%

97.000

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

24,0%

24,0%

24,5%

24,5%

25,0%

98.000

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,0%

24,5%

24,5%

25,0%

99.000

21,5%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,0%

24,5%

24,5%

25,0%

100.000

21,5%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,0%

24,5%

24,5%

25,0%

101.000

21,5%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,5%

24,5%

25,0%

25,0%

102.000

21,5%

22,0%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

24,0%

24,0%

24,5%

24,5%

25,0%

25,0%

103.000

21,5%

22,0%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

24,0%

24,0%

24,5%

24,5%

25,0%

25,0%

104.000

21,5%

22,0%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

24,0%

24,0%

24,5%

24,5%

25,0%

25,0%

105.000

21,5%

22,0%

22,5%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,0%

24,5%

24,5%

25,0%

25,0%

106.000

22,0%

22,0%

22,5%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,0%

24,5%

24,5%

25,0%

25,0%

107.000

22,0%

22,0%

22,5%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,5%

24,5%

25,0%

25,0%

25,5%

108.000

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,5%

24,5%

25,0%

25,0%

25,5%

109.000

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,5%

24,0%

24,0%

24,5%

24,5%

25,0%

25,0%

25,5%

110.000

22,0%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

24,0%

24,0%

24,5%

24,5%

25,0%

25,0%

25,5%

Tabel 4. Financieringslastpercentages voor gedeelten van het hypothecair krediet waarvan de debetrente niet fiscaal aftrekbaar is voor consumenten die de AOW-leeftijd reeds hebben bereikt

Debetrente

<=1,000%

1,001–1,500%

1,501–2,000%

2,001–2,500%

2,501–3,000%

3,001–3,500%

3,501–4,000%

4,001–4,500%

4,501–5,000%

5,001–5,500%

5,501–6,000%

>=6,001%

toets-

inkomen

0

0,01001

0,01501

0,02001

0,02501

0,03001

0,03501

0,04001

0,04501

0,05001

0,05501

0,06001

18,0%

18,0%

18,5%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

20,0%

20,0%

20,5%

20,5%

20,5%

22.500

18,0%

18,0%

18,5%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

20,0%

20,0%

20,5%

20,5%

20,5%

23.000

19,0%

19,0%

19,5%

20,0%

20,0%

20,5%

20,5%

21,0%

21,0%

21,5%

21,5%

21,5%

23.500

19,5%

20,0%

20,0%

20,5%

20,5%

21,0%

21,5%

21,5%

22,0%

22,0%

22,0%

22,5%

24.000

19,5%

20,0%

20,5%

21,0%

21,0%

21,5%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

24.500

20,0%

20,5%

20,5%

21,0%

21,5%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,0%

25.000

20,0%

20,5%

21,0%

21,5%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

26.000

20,5%

21,0%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

27.000

21,0%

21,5%

21,5%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,0%

24,0%

28.000

21,0%

21,5%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,0%

24,5%

24,5%

29.000

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,0%

24,5%

24,5%

30.000

21,5%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,0%

24,5%

24,5%

25,0%

31.000

21,5%

22,0%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

24,0%

24,0%

24,5%

24,5%

25,0%

25,0%

32.000

21,5%

22,0%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

24,0%

24,0%

24,5%

24,5%

25,0%

25,0%

33.000

21,5%

22,0%

22,5%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,0%

24,5%

24,5%

25,0%

25,0%

34.000

21,5%

22,0%

22,5%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,0%

24,5%

24,5%

25,0%

25,0%

35.000

22,0%

22,0%

22,5%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,5%

24,5%

25,0%

25,0%

25,0%

36.000

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,5%

24,0%

24,0%

24,5%

24